Yusuf Uysal

Yusuf Uysal
Dumlupinar Üniversitesi · Department of Education

About

34
Publications
13,453
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
51
Citations

Publications

Publications (34)
Chapter
Full-text available
Yönetimin beş temel fonksiyonundan biri olarak genel kabul gören "denetim" olgusu, özellikle kendine özgü yapısal ve işlevsel niteliklere sahip olan kamu yönetimi söz konusu olduğunda çok daha önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 1980'lerden sonra kamu yönetiminin geçirdiği değişim ve dönüşüm süreci ise denetimin çok daha teknik, parçalı...
Article
Full-text available
ÖZET Kamu yönetiminde reformları zorunlu kılan faktörlerin başında yaşanan sorunlar gelmektedir. Bu nedenle, "sorun" ve "reform" birbirleriyle bağlantılı olan ve birlikte değerlendirilmesi gereken iki kavramdır. Bu iki kavram, Türk kamu yönetimi özelinde değerlendirildiğinde, bir yandan kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan karakteristik sorunl...
Article
Full-text available
Türk Kamu Yönetimi’nin sahip olduğu sorunlar ile kamu personelleri ve kamu personel sistemi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kamu personelleri ile ilgili çeşitli eleştirel yaklaşımlara rağmen kamu personeli olma konusunda gençler arasında oldukça yaygın bir eğilim söz konusudur. Bu bağlamda, üniversite öğrencilerinin kamu personelleri ve kamu p...
Article
Full-text available
Sağlık sektöründe Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli 1990'larda İngiltere'de uygulanmaya başlanmış ve bu ülkeden dünyaya yayılmıştır. KÖİ modelini uygulayan ülkelerin bazıları İngiltere örneğini doğrudan transfer etmiş, bazıları da kendi sağlık sistemlerine uyarlama yolunu tercih etmişlerdir. Bu bağlamda, sağlık sektöründe KÖİ "altyapı tabanlı model"...
Article
Full-text available
öz İlk başlarda Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin kamu yönetimlerinde ortak bir model önermemiştir. Ancak, özellikle on Doğu Avrupa ülkesinin AB’ye tam üye olduğu beşinci genişleme aşamasından sonra kamu yönetimlerindeki benzeşme ve bütünleşme daha önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, AB'ye aday ülkelerin idari kapasitelerinin ar...
Article
Full-text available
Öz Dijital çağda internet teknolojilerinin insanlığa sunduğu en önemli kazanımlardan biri olan sosyal medya (SM) her yaştan insanların ilgisini çekmeyi başarmaktadır. Ancak, çeşitli bilimsel çalışmalarla da ispatlanan gençlerin SM kullanım oranlarının yüksekliği, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Çünkü, diğer bir çok teknolojik gelişme...
Article
Full-text available
ÖZET Kamu hizmetleri ilk çağlardan itibaren toplum ve devlet algısındaki değişim ve dönüşüme paralel olarak dinamik bir süreç izlemişlerdir. Değişim ve dönüşüm daha çok kamu hizmetlerinin kapsamı, yürütme modelleri ve hizmeti yürüten aktörlerle ilgili olmuştur. Özellikle, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, bu konulara odaklı farklı yaklaşımla...
Article
Full-text available
Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelinde özel sektör girişimcilerine çeşitli teşvikler sağlanması Dünya üzerinde oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu teşvikler KÖİ uygulayıcısı ülkeye, sektöre, KÖİ alt modellerine ve KÖİ projesine göre farklılık gösterebilmektedir. KÖİ’de teşvik faktörleri bir yandan motivasyonun arttırılmasına diğer yandan KÖİ'nin caz...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET 1980’lerden itibaren kamu yönetimleri örgütsel ve işlevsel anlamda ciddi değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) paradigmasıyla başlayan bu süreçte, teoride geliştirilen birçok kavram ve yaklaşım, ülke pratiklerinde çeşitli şekillerde uygulanmış ve kamu yönetimlerini etkilemiştir. Bu kavramlardan biri olan yönetişim,...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Yerel kamu hizmetlerinin sunulmasında yerel yönetimlerin daha etkin rol oynaması, 1970’lerin ikinci yarısından itibaren refah devleti uygulamalarına bir tepki olarak ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi modelinin temel ilkelerinden biridir. Bu süreçte desantralizasyon (yerelleşme) ve subsidiarite (hizmette yerellik) yerel yönetimlerin yeni rolünü...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRACT Local public services are activities to meet the common needs of the citizens in a certain settlement area. Neighborhood mukhtar are also the closest witnesses to the effectiveness, efficiency conformability and problems of these activities. For this reason, it is very important to evaluate local public services from the perspective of n...
Article
Full-text available
Öz Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sektörler ve sektör dışı faaliyetler temelinde Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin (BB)Twitter kullanım eğilimleri incelenmektedir. İkinci bölümde BB'lerin paylaşımlarına takipçilerin "beğeni", "retweet" ve "yorum" şeklindeki tepkileri karşılaştırmalı olarak analiz edilmek...
Article
Full-text available
ÖZET Bir kamu hizmeti yürütme modeli olarak Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), 1990'larda Birleşik Krallık'ta ortaya çıktıktan sonra oldukça dinamik bir süreç yaşamış ve dünyada hızla yayılmıştır. Bu süreçte KÖİ, çok farklı ekonomik gelişmişlik seviyelerindeki ülkelerde ve çok çeşitli sektörlerde uygulanmıştır. Bu süreçte de çeşitli yönlerden eleştirilere...
Article
Full-text available
ÖZET 1980'lerden itibaren kamu yönetimleri örgütsel ve işlevsel anlamda ciddi değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) paradigmasıyla başlayan bu süreçte, teoride geliştirilen birçok yaklaşım, ülke pratiklerinde çeşitli şekillerde uygulanmış ve kamu yönetimi sistemlerini etkilemiştir. Bu yaklaşımlardan biri olan yönetişim, son...
Article
Full-text available
Öz Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli, 1990'lardan sonra altyapı tesislerinin inşa edilmesi ve kamu hizmetlerinin halka sunulmasında kamu otoriteleri tarafından kullanılan önemli bir alternatif olmuştur. KÖİ'nin en önemli avantalarından birisi, kamu hizmetlerindeki finansman sorununa çare olmasıdır. Diğer önemli avantajı da kamu hizmetlerinin özel se...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, Kütahya İli’nde köylere sunulan kamu hizmetlerinin nitelik ve niceliği ile köy halkının hizmetlerden memnuniyet oranları ölçülmüştür. Ayrıca köylerde ihtiyaç duyulan kamu hizmetleri öncelik sıralarına göre tespit edilerek, ihtiyaç duyulma oranlarına göre sıralanmıştır. Köyün ortak ihtiyaçlarının en çok hangi yöntemlerle karşılandıklar...
Conference Paper
Full-text available
Yapılan çalışma ile Türkiye‟de en küçük yerel yönetim birimi olan köylerin mevcut personel istihdamı ile ihtiyaç duydukları personel türü ve sayıları arasında ilişki çeşitli kıstaslar açısından tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi olmaya en yakın illerden birisi olan Afyonkarahisar İli ölçeğinde rastgele seçilen 91 köy m...
Article
Yetki devri, hem ozel hem kamu yonetimlerinde kullanilan onemli bir yonetsel islemdir. Ancak, Turk Kamu Yonetiminde, yetki devri mekanizmasi henuz istenilen etkinlige ve verimlilige kavusamamistir. Bu temel yargilardan yola cikarak, bu calismada, oncelikle yetki devrinin yonetim bilimindeki yeri, faydalari ve onundeki engellerden bahsedilmistir. Da...
Article
Full-text available
ÖZET Yetki devri, hem özel hem kamu yönetimlerinde kullanılan önemli bir yönetsel işlemdir. Ancak, Türk Kamu Yönetiminde, yetki devri mekanizması henüz istenilen etkinliğe ve verimliliğe kavuşamamıştır. Bu temel yargılardan yola çıkarak, bu çalışmada, öncelikle yetki devrinin yönetim bilimindeki yeri, faydaları ve önündeki engellerden bahsedilmişti...

Network

Cited By