Yusuf Kiziltaş

Yusuf Kiziltaş
Yuzuncu Yil University · Department of Primary Education

Asst.Prof.Dr.

About

15
Publications
5,982
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Additional affiliations
January 2007 - January 2020
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Position
  • Sınıf Öğretmeni ( classroom teacher) Okul Müdürü (school principal)

Publications

Publications (15)
Article
Full-text available
There are a significant number of bilingual students in rural areas in the east and southeast of Turkey. The language problem in bilingual students also seriously worries teachers and prospective teachers. This study aimed to determine the classroom teacher candidates' teaching anxieties towards bilingual students and their suggestions for this sit...
Article
Full-text available
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kırsaldaki okullarında eğitim gören birçok iki dilli öğrencilerin birtakım sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. Orantısız öğretmen hareketliliği bu sorunların nedenlerden biri olarak görülmektedir. Bölgedeki okullara çok sayıda kadrolu/sözleşmeli öğretmen ataması yapılması bu sorunların çözümlerinde...
Article
Full-text available
İki dillilik dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça yaygındır. Türkiye’de özellikle de sahip olduğu çok kültürlü yapısından dolayı doğal iki dillilik söz konusudur. Özellikle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bugün ana dili (ilk dili) eğitim dilinden farklı çok sayıda iki dilli öğrenci bulunmaktadır. Türkiye’ni...
Chapter
Full-text available
Türkiye’de yaşayan ana dili eğitim dilinden farklı iki dilli öğrencilerin Türkçeyi ikinci dil olarak edindikleri bilinmektedir. Ancak zamanla Türkçe sadece öğretimin değil hayatın da merkezinde yer almaktadır. Bu durum da ana dili eğitim dilinden farklı iki dilli öğrencilerin ana dilini zamanla Türkçe yapmaktadır. Buna karşın ikinci dili edinme sür...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye’de ana dili eğitim dilinden farklı iki dilli öğrencilerin Türkçeyi ikinci dil olarak edindikleri bilinmektedir. Türkçe aynı zamanda Türkiye’de resmi dil olarak kabul edildiği ve günlük hayatta daha yoğun kullanıldığı için ikinci dil ediniminde olan iki dilli öğrenciler için ana dil zamanla Türkçe olmaya başlamaktadır. Türkçe’nin ikinci dil...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye’de ana dili eğitim dilinden farklı iki dilli öğrenciler Türkçeyi ikinci dil edinme süreçlerinde zaman zaman zorlayıcı bir sürecin içerisine girmektedirler. Çoğu zaman okula başlamadan önce Türkçe konusunda belirli bir olgunluğa sahip olsalar da bu sürecin informal bir özellik taşıdığı söylenebilir. İki dilli öğrencilerde ikinci dil edinimi...
Chapter
Full-text available
18. yy. aydınlanma çağında yaşayan Jean Jacques Rousseau yaşadığı dönemde eserleri ve düşünceleri ile birçok kesimin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Kimi zaman yaşadığı dönemin aksayan yönlerine karşı yükselen asi bir ses kimi zamandabirçok kesimin düşüncelerinin etrafında toplandığı bir üst akıl kimliğine bürünmüştür. Şüphesiz Rousseau’nun...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to analyse reading fluency and comprehension skills of different mother tongue of primary school students in the 4th grade. The effects of variables such as mother tongue and gender were examined in reading fluency and comprehension skills of different primary school students whose mother tongue is different. The wor...
Article
Full-text available
İki dilli olmak günümüzde önemli ve neredeyse kaçınılmaz bir durum olarak dikkat çekmektedir. Bu durum bir avantaj yarattığı gibi çeşitli olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle Türkiye’nin belirli bölgelerinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin iki dilli olmaktan dolayı okuduğunu anlamada sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. Bu ar...
Conference Paper
Full-text available
zet Çalışmanın amacı; ana dili eğitim dilinden farklı ilkokul ikinci sınıf öğrencileri için tasarlanan kitabın içerik, resimleme, anlama ve anlatma becerileri açısından değerlendirilmesidir. Amaç kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilen resimli çocuk kitabı ikinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmaya Van ilinde bulunan bir ilkoku...
Article
Full-text available
Türkiye’de ana dili eğitim dilinden farklı olan iki dilli öğrenciler bulunmaktadır. Bu öğrenciler gündelik hayatlarında ana dillerini özgürce kullanabilmektedirler. Buna karşın eğitim sürecinde ana dilde (Türkçe) eğitim ile tanıştıklarında çoğu zaman zorlanmaktadırlar. Yaşanan zorlukların sonucunda bir takım sorunların ortaya çıktığını belirtmek ge...
Article
Full-text available
It is important to determine whether the school attitude of secondary school students has an influence on the reading attitude. For this purpose, such a study was conducted at secondary school level. In addition, the extent to which such variables as mother tongue are determinative in this context has been examined.The objective of this study is to...
Article
Full-text available
Tutum, davranışlar ve başarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tutum, doğrudan gözlenemez fakat tutumun yarattığı sonuçları görmek mümkündür. Tutum ile okuma arasında da doğrudan bir ilişki olduğu söyleyebiliriz. Bu manada okuma tutumunun da arz ettiği anlamı ve önemi iyi sorgulamak gerekir. Okuma tutumu da öğrencilerin okumaya dair süreçlerinde...

Projects