Yusuf Kenan Haspolat

Yusuf Kenan Haspolat
Dicle University · Department of Pediatrics

Professor (Full)

About

796
Publications
53,258
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,693
Citations
Citations since 2016
283 Research Items
611 Citations
2016201720182019202020212022020406080100120140
2016201720182019202020212022020406080100120140
2016201720182019202020212022020406080100120140
2016201720182019202020212022020406080100120140
Additional affiliations
June 1989 - present
Dicle University
Position
  • Professor (Full)
Description
  • Pediatrics Pediatric emergency Endocrinology Developmental behavioral pediatrics

Publications

Publications (796)
Book
Full-text available
HASTA ÇOCUK VE TOPLUM İLİŞKİSİ
Book
Full-text available
Çocuk psikoloji ve sosyolojisi
Book
Full-text available
Kenevir ve endüstri
Book
Full-text available
Safranbolu ilçesi tarih ve kültürü
Book
Full-text available
Kenevirin tıpta yeri
Book
Full-text available
BORON İN ENDUSTRY AND HEALTH
Book
Full-text available
Tarımda ueni teknolojiler
Book
Full-text available
Yenilenebilie ve yenilenebilir olmayan enerji kaynakları
Book
Full-text available
İnsanların refahı, ekonomik gelişimi ve fakirliğin azalması için, enerjiye erişim kritik öneme sahiptir. Herkesin enerjiye yeterince erişim sağlayabilmesini mümkün kılmak, küresel gelişim çabalarının önünde süregelen ve giderek daha önemli hale gelen bir zorluktur. Ne var ki, aynı zamanda enerji sistemlerimizin çevresel etkileri de büyük öneme sahi...
Book
Full-text available
‘’FARKLI YAKLAŞIMLARLA MADENLER VE DEĞERLİ TAŞLAR’’ Kitabımız kolektif çalışmanın ürünüdür. Jeolojik Çerçeve, Madenler ve İnsanlar, Jeoloji ve Kültür, Medikal/Kültürel Jeoloji ve Endüstri konu başlıkları ile Dört Bölümden, toplam 42 alt Bölümden oluşmaktadır. Her bölüm başlığı kendi bünyesinde farklı konu başlık ve yazar/yazarlarından oluşmaktadır....
Book
Full-text available
Türkiyade madenler ve değerli taşların değerlendirilmesi
Article
Full-text available
Introduction The luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor (LHCGR) plays a critical role in sexual differentiation and reproductive functions in men and women. Inactivating mutations in this gene lead to Leydig cell hypoplasia (LCH), and cause disorders of sex development (DSD) in patients with 46,XY. In this study, it was aimed to discuss th...
Article
Full-text available
Aim17α-hydroxylase enzyme deficiency is a rare form of congenital adrenal hyperplasia (CAH) and is caused by mutations in the CYP17A1 gene. The main clinical findings are delayed puberty and primary amenorrhea in girls, and disorders of sex development in boys. It can also cause hypertension and hypokalemia in both genders. In this study, we aimed...
Book
Full-text available
Ergenlerde ginekolojik endokrinolojik sorunlar
Chapter
Full-text available
3.Orient yayınlarıAnkara-2021.s.437 Cerrahi işlem uygulanacak bebeklerin ve çocukların beslenme bakımı büyük önem taşımaktadır (1). Bunun birkaç nedeni vardır: (i) vücut depoları genellikle daha küçük ve daha güvencesizdir; (ii) bebekler ve çocuklar sadece bakım için değil, aynı zamanda büyüme için de enerjiye ihtiyaç duyarlar ve (iii) yetişkinlerd...
Chapter
Full-text available
Orient yayınları-Ankara-2021 s.443 D Vitamini Kimyasal olarak, D Vitamini yağda çözünen bir sekosteroiddir (steroid halkalarındaki bağlardan birinin koptuğu bir steroid). D vitamininin temel olarak iki formu bulunmaktadır. Vitamin D3 (kolekalsiferol) ve Vitamin D2'dir (ergokalsiferol). Her ikisi de kalsiferol olarak adlandırılır. Vitamin olarak adl...
Article
3.Orient yayınlarıAnkara-2021.s.437 Cerrahi işlem uygulanacak bebeklerin ve çocukların beslenme bakımı büyük önem taşımaktadır (1). Bunun birkaç nedeni vardır: (i) vücut depoları genellikle daha küçük ve daha güvencesizdir; (ii) bebekler ve çocuklar sadece bakım için değil, aynı zamanda büyüme için de enerjiye ihtiyaç duyarlar ve (iii) yetişkinlerd...
Chapter
Full-text available
Diabetes mellitus malnutrition
Chapter
Full-text available
Orient yayınları-Ankara-2021 s.507 Ülkemizde son yıllarda vitamin eksikliği tanısı sıklıkla konulmakta ve buna bağlı olarak da vitamin kullanımı yaygınlaşmıştır. Vitamin D intoksikasyonu genellikle iyatrojeniktir. Hekimler ve diğer sağlık personellerinin raşitizm olmadan yüksek doz D vitaminini önermesi, veya ailelerin bebeklerine erken diş çıkartm...
Chapter
Full-text available
OCUK KRONİK HASTALIKLARINDA BESLENME-1.Orient yayınları-Ankara-2021.s.347 D hipervitaminozu, D vitamini düzeyinin 150 ng/ ml üzerindeki değerler olarak kabul edilmektedir (1, 2). D hipervitaminozu özellikle büyüme gelişme geriliği, geç yürüme, diş çıkmasında gecikme gibi genel şikâyetler sebebiyle aileler veya doktorların önerisi ile çocuklara yüks...
Chapter
Full-text available
OCUK KRONİK HASTALIKLARINDA BESLENME-5. Orient yayınları-Ankara-2021 s.171 Kan glukoz konsantrasyonu, dolaşıma giren glukoz ile dolaşımdan uzaklaşan glukoz miktarı arasındaki dengeyi yansıtır. Glukoz;  basit şekerler, karbohidratlar gibi gıdalarla alınma,  glikojen depolarından salınma (glikojenoliz),  glukoz dışı kaynaklardan glukoz sentezlenme...
Chapter
Full-text available
Yağsız vücut hücre kütlesinde bir azalmaya yol açan makro besinlerin (karbonhidrat, protein, yağ) yetersiz alımı," protein ve enerjiden malnütrisyonu (PEM)" olarak adlandırılır (1). Malnütrisyon, protein-enerji ihtiyacının karşılanamamasına bağlı gelişen tıbbi bir klinik tablodur. Pekçok az gelişmiş ülkede kıtlık ve besin kaynaklarına ulaşamama ile...
Chapter
Full-text available
Giriş Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminlerine göre Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,1 milyara ulaşması bekleniyor. Bu artış nüfusun yeterli beslenmesi için dünya gıda üreti-minde %70'lik bir artış gerektiriyor. 2020'de, düşük ve orta gelirli ülke-lerde yaşayan ve yetersiz beslenen insan sayısı önemli ölçüde artarak 585 mi...
Article
Full-text available
Objective: Due to the hot climate of the Southeastern Anatolia Region, snake poisoning is common, which causes serious mortality and morbidity. We aimed to present the clinical course, complications and treatment approaches of patients hospitalized with snakebites. Methods: One-hundred and eight pediatric patients treated in the hospital for snakeb...
Book
Full-text available
İslam alemine katkı
Book
Full-text available
cumhuriyet
Book
Full-text available
ülkeye bakış
Book
Full-text available
Milli savaşlar
Book
Full-text available
Milli Mücadele
Book
Full-text available
Milli Mücadele
Book
Full-text available
Milli Mücadele
Book
Full-text available
Diyarbakıra hizmet
Book
Full-text available
Milli Mücadele
Book
Full-text available
Milli Mücadele
Book
Full-text available
cami hamam medrese
Book
Full-text available
Melek ahmet paşa
Book
Full-text available
Eğil mağaraları
Book
Full-text available
el cezeri
Book
Full-text available
Kavalalı M.Ali paşa
Book
Full-text available
mızah.diyarbakır
Book
Full-text available
tarihte değirmen
Book
Full-text available
Fiskayanın tarihi önemi
Book
Full-text available
jeoleojik olarak deniz olan Diyarbakır
Book
Full-text available
Gül şehri
Book
Full-text available
Kuş cenneti Diyarbakır
Book
Full-text available
Güvercinler
Book
Full-text available
Diyarbakır köprüleri
Book
Full-text available
Diyarbakır köprüleri
Article
Aim: There is no clear consensus on whether a cranial MRI should be performed in all cases of central precocious puberty(CPP). In this study, we aimed at evaluating the incidence of intracranial lesions and analyzing cranial imaging results in females with CPP. Methods: In the retrospective study medical records of the case, the age at the time...
Book
Full-text available
Diyarbakır Çınar ilçesi köprüleri
Book
Full-text available
Çermik köprüleri
Book
Full-text available
Diyarbakır köprü
Book
Full-text available
Diyarbakırda köprü
Article
Full-text available
Gül şehri Diyarbakır
Book
Full-text available
Halk oyunları
Book
Full-text available
Diyarbakır On gözlü köprü
Book
Full-text available
ilçe hanları
Book
Full-text available
Diyarbakır hanları
Book
Full-text available
Diyarbakır hanları
Book
Full-text available
Diyarbakır ve hristiyanlar
Book
Full-text available
Diyarbakır hanlarının tarihi ve mimari özellikleri
Book
Full-text available
ilçe ekonomisi
Book
Full-text available
Diyarbakır çarşıları
Book
Full-text available
ilçe ekonomileri

Questions

Question (1)
Question
38 türkçe-14 ingilizce belgesel filmim var.Yükleyebilirmiyim

Network

Cited By