Yusuf Aydogdu

Yusuf Aydogdu
Bingöl University · Department of Turkish Literature

About

16
Publications
24,155
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
15 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
Introduction
Yusuf Aydogdu currently works at the Department of Turkish Literature, Bingöl University.

Publications

Publications (16)
Chapter
Full-text available
Anlama, anlaşılma ve yorumlama konusu, insanın öncelikle içine doğduğudünyayı daha anlaşılır kılma gayretiyle başlamış; daha sonraki süreçte din, tarih,toplum, kültür ve felsefe gibi yaşamın başka alanlarına yönelik meselelerininçözümleme girişimleriyle güncelliğini her daim korumuştur. İnsanın anlamaya ve yorumlamaya dönük bu çabası ve tutumunu be...
Article
Full-text available
Cumhuriyet döneminin başında halkçılık, köycülük ve sosyalist bir dünya özlemi etrafında şekillenen, Anadolu insanına yönelme düşüncesi paralelinde filizlenen ve Nazım Hikmet'in fikirleri-şiirleriyle gelişmeye başlayan toplumcu gerçekçi şiir, 1940'lı yıllarla birlikte geniş bir şair kadrosu tarafından savunulan ve yaygınlaşan bir şiir hareketine dö...
Article
Full-text available
Çağdaş Türk şiirinde, 1970'lerin sonunda yayımlamaya başladığı şiir kitap-larıyla adından söz ettirmeye başlayan Metin Altıok, daha çok lirik, duyarlı, melankolik ve trajik yönü ağır basan şiirleriyle ön plâna çıkmış bir şairdir. Altıok'un şiirleri aşk, sevgi, acı, yalnızlık, yabancılaşma, melankoli, ölüm gibi izlekler etrafında şekillense de onun...
Article
Full-text available
This work focuses on short stories written by Halit Ziya, one of the leading writers of modern Turkish literature. Halit Ziya, the most important writer of the Servet-i Fünun community, is also considered to be the pioneer of Modern Turkish novelism. The tales of Halit Ziya, who has been in the forefront of Turkish literature with his novelist iden...
Article
Full-text available
Ġhsan Oktay Anar, who is one of the most attractive and powerful authors of Postmodernism movement that has begun to be more effective since 1980‟s in Turkish literature, has become one of the most influential and attractive authors thanks to all of his novelsincluding his first one named The Atlas Of Misty Continents(1995). The author generally pr...
Article
Full-text available
Elif Şafak, who -in most of her novels- has focused on issues like east-west, tradition-modernity, love-mysticism, women's identities and women's problems in Turkish Literature since her first novel Pinhan, discusses honor killing in her novel Iskender. Although this novel simply takes a tragic story between a mother and son or the honor killing at...
Article
Full-text available
NECIP FAZIL KISAKÜREK'S VIEW OF YOUTH AND IDEAL YOUTH DESIGN Necip Fazıl Kısakürek is a pioneer artist who directs Turkish thought and literary world in the Republican era. Necip Fazıl; is an important artist who has come to the forefront with his talent, character, character and actor-challenger identity, and has been working on very large masses...
Article
Full-text available
A Young Ottoman Intellectual Abdulhak Hâmid Tarhan's Eclipse in Paris: "Belde and Divaneliklerim" Abdulhak Hâmid Tarhan is one of the most distinguished poets in this generation with his biography, works, experience and unique mystery among the poets who are called the second generation of the Tanzimat. It is possible to say that there is a close...
Article
Full-text available
THE PERCEPTION OF HISTORY IN MURATHAN MUNGAN’S “ ULAK İLE SADRAZAM” STORY REGARDING POSTMODERNISM’S APPROACH TOWARDS HISTORY Postmodernism is a movement which changes classical expression completely and offers different point of view and expression possibilities to the narration through the new concepts it brought such as supremacy, intertextualit...
Article
Full-text available
Society Reality in The Republican Perıod Turkish Literature (1923-1950) The main theme of the socialist realistic artistic understanding that takes its source from Marxism is the relation among man, society and its production. This artistic understanding emerged in Russia and fed from the teachings of Marxism; Turkish literature begins to be affec...
Article
Full-text available
METAFICTION AS AN OPPORTUNITY IN POSTMODERN NARRATION AND ITS EFFECTS ON MURATHAN MUNGAN STORIES This work focuses on the supremacy as a method of editing, its use in literary explanations, and the efforts to determine in which aspects superclusters are handled in Murathan Mungan's stories. The metaficition, which is at the head of the indispensa...
Article
Full-text available
SOCIALIST POETRY FROM THE “NEW SECOND”: KEMAL ÖZER'S POETRY PROCESS Kemal Özer (1935-2009), one of the important authors of Turkish literature in the Republican era; is a productive and versatile artist who had worked on many types of literature such as poetry, story, moment, travel writing, essay, criticism, journal, interview. K. Özer gave parti...
Article
Full-text available
POLITICAL DISCOURSE IN TURGUT UYAR’S POEM CALLED “KURTARMAK BÜTÜN KAYGILARI”: FLIGHT FROM THE SYSTEM AND RESISTANCE Turgut Uyar, who is considered as one of the most important poets in Modern Turkish poetry, has begun poetry in 1940s under the influence of Garip movement in poetry. It is possible to see the influences of this movement in his works...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project