• Home
  • Ataturk University
  • Department of Computer and Instructional Technologies Education, Institute of Educational Sciences
  • Yuksel Goktas
Yuksel Goktas

Yuksel Goktas
Ataturk University · Department of Computer and Instructional Technologies Education, Institute of Educational Sciences

PhD

About

179
Publications
133,481
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3,282
Citations
Citations since 2017
56 Research Items
2504 Citations
20172018201920202021202220230100200300400500
20172018201920202021202220230100200300400500
20172018201920202021202220230100200300400500
20172018201920202021202220230100200300400500

Publications

Publications (179)
Article
Full-text available
This study investigates the trends of doctoral dissertations produced in Türkiye in the field of Educational Technologies. 292 doctoral dissertations were included in this study which was conducted in the design of document analysis in the period between 2011 and 2020. The dissertations were put to content analysis by using the Dissertation Analysi...
Article
This study aims to determine the cognitive, social, physical, and affective barriers that prevent academics from publishing and the enablers suggested to overcome these barriers. The study, using the phenomenological research method, involved semi-structured interviews conducted with 41 academicians differing in gender, branch, age, and experience....
Article
Full-text available
This research aims to investigate the impact of three different training methods (digital game, drill, and traditional education) on the motivation of the students to teach earthquake preparedness and earthquake prevention knowledge to primary school students. The explanatory design from the mixed-methods research was used in the study. The sample...
Article
Full-text available
One of the most important reasons for deaths and injuries caused by earthquakes is that society does not have sufficient knowledge of appropriate protective behaviors during an earthquake. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of different educational practices in providing primary school students with the knowledge of earthqua...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, proje tabanlı öğrenme ile ilgili 2000-2019 yılları arasında Türkiye’de yürütülmüş lisansüstü tezlerin farklı açılardan eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda tezler; yazıldığı üniversiteler ve yıllar, araştırma yöntemleri, örneklem sayıları ve düzeyleri, örneklem seçim yöntemleri ve boyutları, veri toplama araçları v...
Article
Although there are suggestions for writing the theoretical framework in the literature, studies on how all sections of research should be structured based on the theoretical framework are limited. The current research compared the structuring of doctoral theses' theoretical frameworks in the field of instructional technology produced in Turkey and...
Article
Full-text available
This study aims to analyze the views of children whose spatial concept development is supported by activities conducted with educational cartoons compared to traditional methods. In this context, preschool children's views on the activities, their memory retention of them, and the levels of awareness caused by the activities were investigated. This...
Article
Full-text available
Smartphones, which enable us to be online everywhere and every time, are also commonly used by students today. This study aims to reveal undergraduate students' habits of using smartphones. With this purpose, the phone usage track application was installed on students' smartphones, and their 7-day use was recorded with the application and was then...
Article
Full-text available
Sovyet Rusya’nın 4 Ekim 1957’de ilk insan yapımı uyduyu Ay’a göndermesiyle Amerika ve Rusya arasında tırmanan soğuk savaş; politika, ekonomik değişimler ve eğitim reformlarıyla kendini göstermiştir. Özellikle fen, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitim sisteminde köklü değişikliklere sebep olacak şekilde eğitim programları güncellen...
Article
Full-text available
This study aimed to examine the bibliometric results (co-authorship, citation, co-occurrence, bibliographic coupling, and co-citation) of publications in the field of instructional design. The study includes the publications in the database of the Web of Science in the period between 1975 and 2019. It was found through co-authorship analysis that 9...
Article
Full-text available
The study aimed to identify the factors and to demonstrate their effects on academic achievement in various publications that utilized meta-analyses. For this purpose, the meta-analyses publications on the Web of Science-All Database till 2018 were reviewed. In the study, the systematic review method was adopted. Following a related review, 169 met...
Article
Cartoons are undoubtedly the TV programmes children most prefer watching. This study uses cartoons – which have significant effects on children’s learning – for concept teaching. Within the scope of the study, four cartoons were developed for teaching position-related concepts (in-out, in front of-behind, under-above) pre-school teachers noted diff...
Article
Full-text available
Çizgi filmler, kuşkusuz çocuklar tarafından en fazla tercih edilen televizyon programlarıdır. Bu çalışmada çocukların öğrenmelerinde önemli düzeyde etkisi olan çizgi filmler kavram öğretimi amacıyla kullanılmıştır. Araştırma kapsamında okul öncesi öğretmenleri tarafından öğretiminin zor olduğu belirtilen mekânda konum ile ilgili kavramların öğretim...
Article
Full-text available
Bu araştırmada çocuğu okul öncesi eğitime devam eden ebeveynlerin genel olarak çizgi filmlere bakış açıları ve çizgi filmler hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Karma araştırma deseninin tercih edildiği bu çalışmada, eşzamanlı karma araştırma deseni kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen 66 ebeveynden veriler "Ebeveynle...
Article
Full-text available
A large majority of university students use social networking sites (SNS) actively. Nevertheless, there are very limited studies examining students’ perceptions about student-teacher relationships in SNSs comprehensively. The purpose of this research was to investigate university students’ perceptions about interacting with their teachers in SNSs,...
Article
Full-text available
ARCS motivasyon modelinin eğitimsel kullanımına ilişkin uygulamalı makalelerin hem yöntemsel hem de içeriksel eğilimlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, Web of Science, ERIC, SCOPUS, ULAKBİM ve Google Scholar’da dizinlenen dergilerdeki 128 uygulamalı makale incelenmiş ve elektronik ortamda ol...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı; bilimsel bir çalışmada olması gereken geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin, mevcut çalışmalarda hangi düzeyde uygulandığını belirlemektir. Bu amaçla, öğretim teknolojileri alanında 2012-2018 yılları arasında yayınlanmış ve erişim izni olan150 doktora tezi incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak...
Article
Full-text available
In this study, the educational potential of the augmented reality (AR) technology was investigated in the context of the instructional designers and practitioners' experiences. Within this scope, intrinsic case study design was used in this study. 42 instructional designers and 10 practitioners participated in the research. The data were collected...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma kapsamında; Türkiye’de sanal gerçeklik uygulamaları ile yapılmış olan tezlerin araştırma eğilimlerini belirlemek için, 1996-2017 yılları arasındaki tezlerin içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan ve konu alanı uzmanlarının değerlendirmeleri so...
Article
In academic studies, the discussion section is important in which the effect of the results of the study on the existing literature is highlighted and interpreted. The aim of the current paper is to compare the discussion sections of Turkish and American PhD dissertations in the field of Educational Technologies, taking into consideration the basic...
Article
This study aims to find whether or not there are any differences between the behavioural, affective, cognitive engagement and achievement of student groups with and without instructor avatar guidance in winter sports learning environment developed in Second Life 3D virtual platform. It also analyses the correlations between the sub-factors of engag...
Article
Full-text available
Sanal dünyalar bir sosyalleşme ortamı olarak ortaya çıkmasına rağmen, eğitimde kullanımları da gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada sanal dünyalarda tasarım yapan uzmanların öğrenme-öğretme sürecini tasarlarken karşılaştıkları pedagojik zorluklar araştırılmıştır. Sanal dünya tasarım süreçlerinde rol almış 15 uzmanın katıldığı çalışmada veri...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the correlation of different variables with information retention in guided 3D virtual learning environments by employing three experimental designs. In each experiments, different participants were included in the same population and different variables were considered. Information retention test, flow, pre...
Article
Full-text available
Three-dimensional (3D) virtual worlds represent a new horizon when used as learning environments. However, three-dimensional learning environments need to be carefully developed in order to be effective achieving the specified goals. In this study, the analysis, design, development, imlementation and evaluation process to create a learning environm...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada okul öncesi dönemde bulunan çocukların televizyon ve çizgi film izleme alışkanlıkları, ebeveynlerinin televizyon izleme alışkanlıkları araştırılmıştır. Ebeveynlerin ve çocukların günlük televizyon izleme süreleri, izledikleri program türleri, çocukların izledikleri çizgi film süreleri ve çizgi film türleri araştırmanın kapsamını oluş...
Conference Paper
Full-text available
Zihinsel döndürme becerisi dikkate alınarak yürütülen bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin zihinsel döndürme becerilerinin cinsiyet ve sınıf seviyeleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.
Conference Paper
Full-text available
Okullarda verilen eğitimin en önemli amaçlarından biri, çağın beklentilerine ayak uydurabilen, araştıran, sorgulayan, kendini gerçekleştirmiş, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir. Bireylerin başarı göstergelerinden biri kuşkusuz akademik başarıdır. Akademik başarı öğrencilerin elde ettiği bilgi, beceri, teknikler, sergilenen olumlu...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the impact of the flipped classroom method on student motivation and what related factors increase and decrease motivation. The study followed the mixed research method and the sample of the study consisted of 116 first grade early childhood education undergraduate students at a university in Turkey. This s...
Article
Full-text available
Akademik çalışmalarda tartışma bölümü, çalışmanın sonuçlarının alan yazına etkisinin, katkısının ortaya konulduğu ve yorumlandığı önemli bir bölümdür. Bu çalışmanın amacı, alan yazında etkili bir tartışma bölümünde bulunması gereken temel özellikler göz önünde bulundurularak, Türkiye ve ABD'de Eğitim Teknolojileri alanında yapılan doktora tezlerini...
Article
Full-text available
The aim of the study was to examine the effects of augmented reality technology on stories in terms of narrative skill, story length and creativity and also to examine correlations between these variables. Posttest-only design with a nonequivalent group model was used. In this study, the sample consisted of 100 fifth-grade elementary students, comp...
Article
Full-text available
Background. The satisfaction of a player’s gaming experience has a great impact on their game preferences. The goal of this study was to investigate the opinions and experiences of Turkish players of computer games in order to examine the effects of native symbols on their game preferences. Method. The data collection tools were games developed in...
Article
Full-text available
This study examines studies on instructional design models by applying content analysis. It covers 113 papers published in 44 international Social Science Citation Index (SSCI) and Science Citation Index (SCI) journals. Studies on instructional design models are explored in terms of journal of publication, preferred model, country where the study w...
Article
Full-text available
Depremler dogal olarak meydana gelen ve siddetli olduklarinda maddi ve manevi pek cok olumsuzluklara neden olan yeryuzu olaylaridir. Alp-Himalaya kivrim kusaginda bulunan Turkiye’nin de buyuk bir bolumu ikinci derece deprem kusaginda yer almaktadir. Bu baglamda Turkiye’de yikici bir deprem olma olasiligi her zaman bulunmaktadir. Gunumuzde depremler...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate recent empirical research studies about 3D virtual learning environments. A total of 167 empirical studies that involve the use of 3D virtual worlds in education were examined by meta-review. Our findings show that the “Second Life” platform has been frequently used in studies. Among the reviewed papers, case...
Article
Full-text available
The aim of this study was to investigate pedagogical problems encountered by teachers and students, who participated in pilot implementation of the Increasing Opportunities Improving Technology Movement (FATIH) project, from the perspective of teachers, students and schools school principals. To support schools with educational benefits of informat...
Article
This study proposes a model for determining preservice teachers’ intentions to use information and communication technology (ICT) in future lessons. Data were collected from 2904 preservice teachers from 21 universities via interview in the first stage of the study and from 2904 preservice teachers from 16 different universities via a designed scal...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine differences in social presence among students who had participated in a traditional video conference environment and a 3D virtual world for distance education. Also, characteristics of the 3D environment most affected their social presence, and the users’ opinions concerning the 3D environment were revealed....
Article
Full-text available
This study aims at developing Community of Inquiry Model scale for 3 Dimensional virtual learning environments. 51 items were developed for the scale from the literature review based on the characteristics of a virtual learning environment which was developed for winter sports in a 3D environment. The items were reviewed by field and language exper...
Article
Full-text available
Bu alanyazın çalışmasında, sanal dünyalarda öğrenme öğretme sürecinde kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri, ayrıca bu ortamlarda hangi disiplin veya konularda eğitimlerin verildiği araştırılmıştır. "Sanal dünyalar " ve " eğitim " anahtar kelimeleri ile elde edilen 829 makale arasından, deneysel olan ve bu çalışmanın amacına uyg...
Article
Full-text available
In this mixed method research study, the effect of gamification strategies on students' cognitive load levels and achievements was examined along with student opinions about gamification. The topic of spreadsheets was covered for six weeks in a sixth grade information technologies and software course. The sample consisted of a control group of 48 s...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, eğitsel çizgi filmlerin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisini incelemektir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fen ve Teknoloji ders müfredatında bulunan “Duyu Organları” konusu için bir senaryo oluşturulup iki boyutlu bir eğitsel çizgi film hazırlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, Erzurum ilinde öğrenim g...
Article
There are many issues to be considered when designing virtual worlds for educational purposes. In this study, the term orchestration has acquired a new definition as the moderation of problems encountered during the activity of turning a virtual world into an educational setting for winter sports. A development case showed that community plays a ke...
Article
The aim of this study is to determine preschool children's attitudes towards augmented reality picture books (ARPB), their story comprehension performance (SCP) and the relationships between these variables. The sample consisted of 92 five- and six-year-olds (49 boys, 43 girls). An attitude form, story comprehension test and interview form were use...
Article
Full-text available
Çalışmada, öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde BT kullanma niyetlerini ve onların niyetlerini gerçekleştirebilmelerini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda nitel içerikli basit betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 21 öğretmen adayıyla ve 13 öğretmenle gruplar halinde branş bazında görüşmeler yürüt...
Article
Augmented reality (AR), a new generation of technology, has attracted the attention of educators in recent years. In this study, a MagicBook was developed for a neuroanatomy topic by using mobile augmented reality (mAR) technology. This technology integrates virtual learning objects into the real world and allow users to interact with the environme...
Article
This study aims (a) to make a comprehensive examination of factors influential on preservice teachers' intentions to use ICT in their future lessons and (b) to determine differences in those factors resulting from gender, university, and department. The data were obtained from 2904 preservice teachers from 16 universities through a survey. Comparat...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to develop a criteria list to be considered during the selection of 3D virtual world platforms for educational purposes. As the first step in this process a draft list was created by the researchers based on literature review and heuristic investigation. The draft list was reviewed and revised by 2 internal and 4 exter...
Article
Full-text available
This research focuses on the efficiency of the flipped classroom method and its effects on students' achievement and cognitive load levels. The flipped classroom method is compared to traditional techniques in this study through quasi-experimental research. Participants included 116 prospective teachers assigned to experimental and control groups....
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı; eğitimde kullanılan üç boyutlu (3B) oyunları incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmada; 3B oyunlarda kullanılan araç ve materyaller, kullanıcı kitlesine ait yaş ve eğitim seviyesi, oyunlarda yer alan öğrenme alanları, kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme alanlarına göre elde edinilen kazanımlar incelenmiştir. İçerik a...
Article
Full-text available
This study examined subject and research method trends in educational technology field from 2002 to 2014. Content analysis was applied in order to analyze 1255 articles published in BJET and ETR&D journals using the Educational Technology Papers Classification Form. According to the results, learning approaches/theories and learning environments we...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to assess the motivational qualities of specific design elements in a three-dimensional (3D) virtual winter sports learning environment comprised of an Information House, Practice Area, and Exercise Area by considering two motivational models. The study employed causal comparative research methods. Participants included...
Article
Full-text available
In-service training (IST) has an important role in order to provide innovations, reforms and improvements as well as necessary training programs to the teachers and facilitate the changes. The aim of this study is to identify the underlying factors that affect the quality of the training by examining the scientific studies (theses and articles) con...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Türk eğitim sisteminde teknolojinin daha etkin kullanımı için 1984-2013 yılları arasında yapılan projeleri analiz etmektir. Araştırma kapsamında ilgili dönemde yapılan 32 projenin bilgilerine ulaşılmıştır. Veriler, ilgili kurum ve kuruluşların web siteleri ve yayınladıkları resmi doküman ve raporlardan elde edilmiştir. Araştı...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı; öğretim teknolojileri alanında 2000-2013 yılları arasında web 2.0 uygulamaları kullanılarak yapılan akademik çalışmaların hangi öğrenme teorileri üzerine inşa edildiğini belirlemektir. Belirlenen anahtar kelimelerle Science Direct veri tabanında tarama yapılmış ve belirlenen 324 makale doküman incelemesi yöntemiyle analiz edi...
Article
Full-text available
Human Performance Technology is a practical field that addresses systematical processes to improve human performance in working setting and develops with reflections and experience of professionals and practitioners (Stolovitch & Keeps, 2006). In this study it was aimed to define the current situation of technological interventions by revealing the...
Article
Full-text available
In this study, practical courses taught face to face with Vocational Open Education High Schools being given by the method of distance education have been investigated. Validity and reliability studies were conducted and data were collected and analyzed through qualitative and quantitative data collection tools for the levels of achievement and sat...
Article
Full-text available
Research into virtual worlds demonstrates that to successfully use virtual world platforms in different disciplines, certain limitations and potential difficulties of these platforms must be overcome. The current study extends previous research by investigating problems in integrating virtual worlds in education with a longitudinal observation of t...
Article
Full-text available
Objectives: The aim of this study is to reveal the tendencies of the researches on the medical education in Turkey in terms of the instruction levels that the researches took place, methodological dimensions and instructional activities conducted in the researches. Materials and Methods: The sample of the study was composed of researches published...
Article
Full-text available
Rapid developments in technology have their implications on education-related practices as well. Through various multimedia applications, new generation technologies offer environments in which learners take active part in the creation and imparting of knowledge. One of these technologies, Augmented Reality (AG) makes it possible to develop learner...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to develop a criteria list to be considered during the selection of 3D virtual world platforms for educational purposes. As the first step in this process a draft list was created by the researchers based on literature review and heuristic investigation. The draft list was reviewed and revised by 2 internal and 4 exter...