Yetkin Bulut

Yetkin Bulut
Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Faculty of Tourism

About

12
Publications
5,272
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
138
Citations
Citations since 2017
7 Research Items
133 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (12)
Conference Paper
Full-text available
With globalization concept, as realized in many sectors in the world, transformations have happened in tourism sector. In the end of these transformations in tourism, new trends have occurred. These trends, according to demands of touristshave developed in history, nature excursions, health, culture and rural tourism. Among these tourism varieties,...
Conference Paper
Full-text available
In recent years, the density of the population in cities, the rapid increase in reinforced concrete structures and the limitation of natural habitats have led to an interestin and longingfor natural life. In this respect, new types of tourism have been added and alternative tourism types have emerged. One of these types of tourism is agro tourism,...
Article
Full-text available
Günümüzde, pazar bölümlendirme ve hedef pazar stratejilerinin belirlenmesi işletmelerin yerine getirmesi gereken en önemli faaliyetleri arasında yer aldığı görülmektedir. Bu sayede işletmelerin hedef kitleye ulaşmasının önü açılırken aynı zamanda stratejik pazarlama hedeflerinin belirlenmesi de kolaylaşacaktır. Son dönemde konaklama işletmelerinin...
Article
Full-text available
ÖZ Turizmin küresel dünyada gelişmesiyle birlikte işletmelerin farklılaşma çabaları rekabetin artmasına yol açmıştır. Farklılaşma çabasına giren işletmeler bilginin kolay ulaşılabilirliğini özümseyerek sürekli takip ve sürekli gelişime açık duruma gelmeye başlamıştır. Gelişime ve bilgiye açık olan işletmeler sanal gerçekliği görmezden gelmeyerek tu...
Article
Full-text available
Bitcoin, 2009 yılında ortaya çıkan ve ardından sayısız kripto para biriminin dolaşıma girmesine zemin hazırlayan yenilikçi bir dijital para birimidir. Bitcoin; sahip olduğu market kapitalizasyonu, gün geçtikçe artan işlem adeti ve hacmi, zaman içinde daha stabil hale gelen piyasa değeri ile daha fazla birey tarafından kullanılan bir varlık haline g...
Conference Paper
Full-text available
Özet Müzelerin asıl amacı tarihi, kültürel, sanatsal değere sahip olan eserleri saklamak, korumak ve sergilemek olmasına rağmen pazarlama perspektifinden bakıldığında turistik bir ürün olmaları nedeniyle diğer turistik ürünlerle rekabet etmek zorunda kalmışlardır. Söz konusu rekabet, müzelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, gelişebilmeleri ve asli a...
Article
Credit card as a payment tool since it was first introduced to market has been increasing its importance both as an economic and social issue. Despite the numerous advantages of credit card usage, due to misuse by customers, wrong regulations by governments and insatiable policies carried out by banks, engendered insolvency and confiscation of cred...
Article
A detailed examination of the literature on entrepreneurship in Turkey reveals numerous studies conducted in the recent years. Entrepreneurship is an important issue in such countries as Turkey, whose population largely consists of young people. There is no doubt that entrepreneurship activities will gain a momentum in Turkey in view of Turkey's ac...

Network

Cited By