Yeşim Aliefendioğlu

Yeşim Aliefendioğlu
Ankara University · Faculty of Engineering

About

60
Publications
16,230
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
97
Citations
Citations since 2017
56 Research Items
97 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025

Publications

Publications (60)
Article
Full-text available
Kent mekânı dinamik ve değişken bir yapıya sahiptir. Mekânın çözümlenmesi, geçmişten bugüne değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler fiziksel, toplumsal, tarihsel, kültürel, ekonomik, politik ve idari faktörlerin bir arada değerlendirilmesi ile mümkündür. Faktörlerin tamamı ise mekânın asıl aktörleri olan bireyler, sivil toplum kuruluşları, sektör...
Article
Full-text available
Climate change and the COVID‐19 pandemic posed significant challenges for Ankara city in Turkey. The city authorities have taken a number of strategic and operational measures to improve water security. This paper explores the linkages of regular forces such as climate change and disasters, as well as disruptive forces like pandemics, sudden shocks...
Article
Purpose This study aims to establish the relationship between house acquisitions by foreigners (HAF) and house price index (HPI) in Turkey. Design/methodology/approach Due to the nature of this study, the data spans from January 2020 to March 2022. The house price index and the number of foreign house acquisitions across three provinces: Ankara, I...
Article
Full-text available
The "protection" approach within the framework of the concept of sustainability, which is given importance, constitutes the common policy of all countries at the point of elimination of environmental problems and climate change increasing with the effects of globalization. As a matter of fact, it is seen that have been broken new ground in recent y...
Article
Full-text available
context and background Despite the robustness of various land instruments and legal and institutional regulations on various sectors, Tanzania’s land distribution-related policy implementation and practice is facing numerous challenges. Tanzania is not only experiencing poor land conditions, but also poor land management and ineffective policy imp...
Article
Full-text available
Purpose- This study aims to explore the housing demand of urban fringe residents in southwest Ankara. Two subquestions were developed: What are the respondents' perceptions of Ankara city center and which characteristics do they prioritize for living in the urban fringe? Data were collected through a face-to-face household survey, and a hedonic reg...
Article
Purpose This study aims to examine the performance and volatility of Turkey Real Estate Investment Trusts (Turkish REITs) as the world is adjusting to the new normal situation in every aspect of REITs' business activities. Design/methodology/approach The prices of REITs were acquired from 26 Turkish REITs in this study, but owing to autocorrelatio...
Article
Full-text available
Çalışmada, Ankara ili Çankaya ilçesinde mesken nitelikli bağımsız bölümlerin fiyat oluşumunda etkin olan parametreler mekânsal ekonometrik yöntemlerde En Küçük Kareler (EKK) yöntemi kullanılarak Spatial Error Model (SEM), Spatial Auto Regressive Model (SAR) ile Spatial Durbin Model (SDM) tarafından döndürülen sonuçlara göre değerlendirilmiştir. Bel...
Article
Full-text available
Avrupa başta olmak üzere 1990’lı yıllardan başlayarak, doğum oranlarının düşmesi ve nüfusun yaşlanması ile demografik dönüşümün ortaya çıkması bazı şehirlerin nüfuslarını kaybetmesine neden olmuştur. Nüfusun öngörülenden fazla azalması vergi gelirlerinin düşmesine, teknik altyapı sistemlerinde kapasite fazlalarının oluşmasına, bakım ve işletim mali...
Article
Full-text available
Kentleşme ve nüfus artışı ile birlikte özellikle tarım arazileri varlığında bir düşüş olduğu gö-rülmektedir. Tarımsal alanlarda dağınık mülkiyet yapısı, sulama tesis ve alt yapısının bulun-maması ya da yetersiz oluşu, ulaşımın zor olması gibi sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla arazi edinim uygulamaları başlatılmıştır. Mülkiyet hakkına dayanan...
Article
Full-text available
Bir tür kentsel gelişim morfolojisini betimleyen kentsel yayılma, dünya kentlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili endişe verici sorun alanlarından biri olup, Türkiye’deki büyükşehirlerin de bu sorunla yüzleştiği görülmektedir. Politika yapıcıların farkında olmadan yayılmayı teşvik eden düzenlemeler yapması kentin çeperlerinde yeni yaşama mekânların...
Chapter
Full-text available
Kentler, gelişim süreçlerinde farklı olgularla ilerlemekte, özellikle 20. yüzyılın sonlarında dünya genelinde yaşanan ekonomik, politik, sosyo-kültürel bağlamlarda gelişen dönüşümlere bağlı olarak yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Bu süreçte kentteki çeşitli fonksiyonlar, çepere dağılarak saçaklanmayla oluşan parçalanmış bir kent dokusu meyd...
Article
Full-text available
In this study, the expert reports received from the court for 51 real estate parcels over the past 20 years have been examined and evaluated. The expert reports are from the urgent expropriation process as per Article 27 of the Expropriation Law No.2942, and these reports have frequently been used by public institutions. In expropriation cases, the...
Article
Full-text available
After the declaration of Ankara as the capital city of Turkey in 1923, the size of the city was identified to be insufficient to cope with the developmental and spatial needs of the city. In this study, the analysis and detection of land cover changes were conducted for the last three decades with ten-year time interval by using remotely sensed sat...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Türkiye’de şehir hastanelerinin oluşum süreci anlatılmaktadır. Çalışmada konuya ilişkin dava örneklerine yer verilmiş, hastaneler açısından gayrimenkul katma değer yönetimi konusu irdelenmiş, gayrimenkulle ilgili dört bakış açısına bağlı hastane gayrimenkulünün katma değerlerini yenilikçiği artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak, k...
Article
Yerel yönetimler hızlı nüfus ve talep artışı nedeniyle sadece mevcut gelirleri ile hizmetlerini karşılayamamakta ve yeni kaynak arayışlarına girmektedir. Borçlanma yoluna daha fazla başvurmaya başlayan yerel yönetimlerin bu ihtiyacını karşılamak için yerel yönetim bankaları ortaya çıkmıştır. Yerel yönetimlerin hizmetlerine devam edebilmesi için yer...
Article
Full-text available
Purpose This paper aims to investigate asymmetric pricing behaviour and impact of coronavirus (Covid-19) pandemic shocks on house price index (HPI) of Turkey and Kazakhstan. Design/methodology/approach Monthly HPIs and consumer price index (CPI) data ranges from 2010M1 to 2020M5 are used. This study uses a nonlinear autoregressive distributed lag...
Article
Full-text available
Traditional methods in many areas have been replaced by modern methods known as machine learning with the rapidly developing technology and innovations in science. One of these areas is real estate valuation (appraisal) area. Real estate appraisal can be conducted on a single real estate as well as appraisal of more than one real estate together, w...
Conference Paper
Full-text available
Dünya nüfusunun hızla artması ve kentleşmesi sonucunda bu durum kent sorunlarının artmasına sebep olmakla birlikte kent güvenliğini gündeme getirmektedir. Güvenlik ve emniyet farklı anlamlar taşısalar da bu durum, bir madalyonun iki yüzü olma noktasında koordinasyon halinde olmaları gerçeğini değiştirmez. Ayrıca, bu kavramlar kent yönetimi adı altı...
Article
Türkiye’de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 56 milyon adet dolayında taşınmazın olduğu görülmektedir. Taşınmaz varlığı; arazi, imar parseli (arsa) ve bağımsız bölümlerden oluşmakta olup, vakıf taşınmazlarının toplam taşınmaz stoku içindeki payının ise % 0,11 gibi düşük düzeyde olduğu tahmin edilmekte ve toplam vakıf taşınmazının pa...
Article
Full-text available
In the case study, estimation, contributions and related issues of the hedonic valuation model in housing markets were analyzed by means of hedonic models developed for the Cukurambar Region in Cankaya District of Ankara Province. The marginal effect of housing characteristics on house prices were examined by the hedonic valuation model, and struct...
Article
In this study, the Istanbul Province was monitored using Landsat 5 TM, MSS, Landsat 7 ETMþ, and Landsat 8 OLI imagery from the years 1986, 2000, 2009, 2011, 2013, and 2015 in order to assess land cover changes in the province. The aim of the study was to classify manmade structures, land, green, and water areas, and to observe the changes in the pr...
Conference Paper
Full-text available
Gayrimenkullerin rekabet koşullarını tayin eden arz ve talep değişimleri, aynı zamanda gayrimenkul değerlerine de doğrudan yansımaktadır. Gayrimenkul piyasası içinde özellikle konutların arz ve talep değişimleri ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkilemektedir. Gayrimenkul değerlerindeki bu değişimin takip edilmesi ve değişime sebep olan ekonomik etk...
Conference Paper
Full-text available
Urban development and shaping of spaces are closely associated with a city’s economic activities and demographic characteristics. After the announcement of Ankara as the capital city in 1923, the size of the city was understood to be very insufficient and a new zoning plan was started to combat the inadequate housing assets and even cooperatives we...
Conference Paper
Creating employment opportunities and increasing the national income, the tourism sector contributes to increased prosperity. In the Tenth Development Plan of Turkey covering the 2014-2018 period, it has been emphasized that sustainable tourism activities will be enhanced within the scope of an environmentally sensitive and responsible tourism unde...
Article
Full-text available
p> Bu araştırmada, kamu iktisadi teşekkülü olarak faaliyet gösteren Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Hirfanlı Hidroelektrik Santrali (HES) İşletmesi’nin aktifinde kayıtlı maddi duran varlıklarının gerçeğe uygun değerleri ile envanter kayıtlarında yer alan tarihi (net) değerleri karşılaştırılmıştır. Araştırmada varlık değerleme...
Conference Paper
Developing countries have improved their markets by accelerating capital movements with the economic and financial policies they have implemented and made an important contribution to integration with the outside world. For this reason, investors are looking for ways to increase their returns by targeting alternative investment instruments in order...
Conference Paper
Full-text available
Income from taxes constitutes the main revenue source of local and central governments in emerging economies. Urban services envisaged in development plans for rapidly growing urban populations are provided by local governments; however, available financial resources remain inadequate for effective, efficient and high quality service delivery. Desp...

Network

Cited By