Yaşar Pınar Özmen

Yaşar Pınar Özmen
Bozok University · Department of Political Science and Public Administration

PhD

About

26
Publications
5,941
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations
Citations since 2017
25 Research Items
4 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
Additional affiliations
September 2019 - September 2020
Ankara University -Latin American Studies
Position
  • Lecturer
February 2019 - September 2020
Bozok University
Position
  • Editor
December 2018 - present
Bozok University
Position
  • Faculty Member
Education
September 2011 - July 2018
Gazi University
Field of study
  • Political and Social Science
September 2002 - January 2006
Gazi University
Field of study
  • Sociology - Public Administration
September 1992 - July 1996
Hacettepe University
Field of study
  • Statistics

Publications

Publications (26)
Article
Full-text available
It is clear that the popular vote, which is the most concrete implementation of the phenomenon of popular sovereignty, which has a long history, is a practice that shows the consent of the people and provides legitimacy for the decisions taken. The aim of this study is to examine the issues that countries have put to the popular vote at the beginni...
Article
Full-text available
Although the strategy used by terrorist organizations and political parties is different, the most obvious thing in common is that they have a political goal. In countries where terrorism is widespread, it is observed that there are poverty, corruption, injustice in political representation, and instability, and non-inclusive political institutions...
Article
Full-text available
Günümüzde Avrupa Birliği (AB) üyesi bir devlet olan Romanya; bağlı bir beylikten bağımsız bir monarşiye ve daha sonra yarım asırlık totaliter bir rejime olmak üzere tarihinde birkaç kez rejim geçişi yaşamıştır. Doğu Bloku’nun yıkılmasının ardından yeniden yapılanma ve demokratikleşme sürecine giren Romanya’da diğer bazı blok ülkelerinin yaşadığı ba...
Chapter
Full-text available
The phenomenon of religion in Africa includes the African traditional religion, Judaism, which dates back to ancient times, although on a small scale, the first Christianity, Christianity spread through missionary-colonial activities and Muslim practices that spread with the Islamic conquests. Christianity in Africa today is represented at the inst...
Article
Full-text available
The Latin American region, which has a common history, cultural and linguistic similarities, and common socio-economic problems, could not become a political union like its northern neighbour after independent states were established. However, it is known that the idea of unity existed in the ideals of independence leaders. The reasons why the regi...
Article
Full-text available
Social media tools, which have been used more and more widely in the last two decades, have provided an interactive and unified platform for social movements and political parties. The new means of communication, or more generally the digital ecosystem, have created a new and irreversible channel that connects the citizen to politics and has be...
Article
Full-text available
Latin Amerika ülkeleri örneği üzerinden başkanlık sistemlerinin demokrasi üzerinde olumsuz etkisi uzun süre tartışma konusu olmuştur. Sistemsel krizlerin çok sık yaşandığı Latin Amerika ülkelerinde, başkanların yasama ve yargının yetkilerinin bir kısmını gasp etmesi ve bu erklerin düzgün çalışmasını engelleyecek şekilde yetkilerini kullanması yaygı...
Research
Full-text available
https://dergipark.org.tr/en/pub/tsbder/issue/69116 “Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum” ana temalı 2022/1 sayısı için karşılaştırmalı siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, politik iktisat ve politik sosyoloji alanlarında Latin Amerika ülkelerinin siyasal ve sosyal kurumlarına, jeopolitik ve güvenlik sorunlarına, iç ve dış p...
Chapter
Full-text available
Latin Amerika’da din ve mezheplerin günümüz toplumsal yaşamındaki etkisinin değerlendirilebilmesi için öncelikle popüler din kültürünün nasıl oluştuğunun anlaşılması gerekir. Bu da tarihte epey bir geriye gitmeyi zorunlu kılar. Ancak bu şekilde, elimizdeki veriler daha doğru bir şekilde yorumlanabilir. Latin Amerika’da yaygın din anlayışı, kolonyal...
Conference Paper
Full-text available
Avrupa Birliği (AB) Soğuk Savaş sonrasında Güney Kafkasya Bölgesini yakından izlemeye başlamış, Gürcistan’da gerçekleşen Gül Devrimi, enerji kaynaklarının kontrolü ve güvenlik sorunları AB ile bölgenin ilişkisinde etkili olmuştur. AB’nin bölgeye yönelik politikalarının amacı AB hukukunu oluşturan anlaşmalarda tespit edilen ortak değerlerini (demokr...
Conference Paper
Full-text available
Şili'deki feminist kolektif LasTesis tarafından organize edilen kadına yönelik şiddeti protesto eylemleri, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde (25 Kasım) başladı ve kısa süre içinde dünya çapında tanınıp yaygınlaştı. Kadın aktivistler siyah gözbağı takarak bir koreografi eşliğinde “tecavüzcü sensin (el violador eres tú)” isim...
Presentation
Full-text available
Şili'deki feminist kolektif LasTesis tarafından organize edilen kadına yönelik şiddeti protesto eylemleri, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde (25 Kasım) başladı ve kısa süre içinde dünya çapında tanınıp yaygınlaştı. Kadın aktivistler siyah gözbağı takarak bir koreografi eşliğinde “tecavüzcü sensin (el violador eres tú)” isim...
Chapter
Full-text available
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) özellikle 1960'ların sonlarından itibaren artan Latin/Hispanik nüfus, günümüz ABD toplumu içinde en büyük etnik azınlık olarak varlığını sürdürmektedir. Bu çalışma; demografik özellikler, siyasal davranış, katılım, temsil ve kamu politikası yönleriyle Latin/Hispanik nüfusunun ABD’deki etkisini ele almayı amaçla...
Chapter
Full-text available
İtalyan milliyetçiliği, modern anlamda ifadesini bulduğu Risorgimento hareketi dönemine (1815-1870) odaklanılarak ele alınmıştır. Fakat öncesinde milliyeçiliğin Orta Çağ İtalyası ile bağı değerlendirilmiş, Dante, Petrarca, Boccaccio ve Machiavelli’nin “İtalya(n)” düşüncesindeki izleri sürülmüştür. Birleşme sonrası Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan...
Article
Full-text available
The violence in Colombia since the 1950s has generated more than 8 million victims and a phenomenon of internal conflict with different actors. Colombia has strived with drug trafficking, government corruption, social inequality, terror and violence for more than 50 years. This analysis covers the history of violence and peace deals with some guerr...
Conference Paper
Full-text available
Sanayileşmenin gerektirdiği hammadde, işgücü ve pazar ihtiyacının karşılanması amacıyla XIV. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkeleri tarafından sömürgeleştirme faaliyetleri başlamıştır. Bu faaliyetler amaç, yöntem ve çıktılar açısından ortak yönleri fazla olan bir dizi eylemden oluşur ve bu eylemlerin kolonilerin bağımsızlık süreçlerinde ve sonrasında k...
Chapter
Full-text available
XX. yüzyılın son çeyreğinden günümüze Brezilya'da yaşanan krizler, siyasal ve ekonomik sistemi ve kurumları ile birlikte ele alınmıştır.
Book
Full-text available
Son zamanlarda gündeme gelen hükümet sistemlerine ilişkin tartışmalar, akademik dünyada özellikle 1990'lı yıllardan itibaren siyasal sistemlerinde demokratik yönetimlere doğru değişiklikler yaşayan ülkelerin ortaya çıkmasıyla oldukça popüler hale geldi. Bu tartışmalar hükümet sistemlerinin genellikle teorik düzeyde karşılaştırılması temelinde yapıl...
Presentation
Full-text available
Book review in the Turkish Journal of Political Science.
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this paper is to study if a meaningful relation can be argued between government systems and the level of development by using main socioeconomic indicators. The systems of government in the Latin American, Eurasian and the East Asian countries are classified as presidentialism, president– parliamentary, premier – presidential and pa...

Network

Cited By