Yalçın Lüleci

Yalçın Lüleci
Marmara University · Department of Cinema and Television

Doctor of Philosophy

About

19
Publications
5,774
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
16
Citations

Publications

Publications (19)
Article
Full-text available
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hükümeti, sanat alanında ilerlemenin bir uygarlık göstergesi olduğu, Atatürk ilke ve inkılâplarının halka iletilmesinde ve bir ulus devlet oluşturmada sanatın etkili bir araç olarak kullanılabileceği kanaatindedir. Sinemanın ise, bir eğitim ve propaganda aracı olarak görüldüğüne dair ifadele...
Article
Full-text available
Genellikle dünyanın siyasal istikrar problemi yaşayan ülkelerinde görülen askeri darbelerden muzdarip olan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Askeri vesayetin her dönem kendini hissettirdiği Türkiye’de, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 Askeri Darbeleri, askerlerin bir süre yönetimi doğrudan ellerinde tutmaları, yeni anayasalar hazırlamaları, Türk siyase...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel problemi iki farklı ülkeden seçilen filmlerdeki psikanalitik ögelerin nasıl ve hangi argümanlarla kullanıldığının analiz edilmesidir. Türk ve Amerikan korku filmleri kapsamında, Siccin 5 (2013) ve Korku Seansı (The Conjuring) (2018) isimli filmler, evreni temsil edeceği düşünülerek amaçsal örneklemeye uygun olarak seçilmiştir....
Article
Full-text available
"Osmanlı'da Bir Sinema Gönüllüsü: Sigmund Weinberg - 1"
Book
Full-text available
Tek Parti Döneminde İktidar ve Sanat, İskenderiye Kitap, 2015. Yalçın Lüleci'nin bu çalışmasında, 1923-1950 yılları arasında Türkiye'de siyasal iktidar ile sanat ve sanatçılar arasında nasıl bir ilişki olduğu konusu ele alınmış ve örneklerle bu ilişkinin niteliği ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kısaca iktidar ve sanat kavramla...
Article
Full-text available
ÖZ Kelebeğin Rüyası, ikisi de verem nedeniyle genç yaşta vefat eden Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu adlı şairler ile o yıllarda Zonguldak’ta öğretmenlik yapan Behçet Necatigil’in 1941-1942 yılları arasındaki hayatlarını konu ediniyor. Film her ne kadar bu şairlerin hayatlarına odaklanmışsa da arka planda II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerinin...
Book
Full-text available
"Turkish Cinema in 40 Questions" is an introductory book on Turkish cinema focusing on theoretical and historical aspects of it.
Article
Full-text available
Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde Batılı devletlere karşı Ankara Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında kurulan yakın siyasi ilişkiler, Cumhuriyet’in 1923’teki ilanından II. Dünya Savaşı’nın 1945’te sona ermesine kadar devam etmiştir. Bahsedilen dönemde, iki ülke arasında gerçekleşen ve siyasi, askeri ve iktisadi yönleri ağır basan bu ilişkiler...

Network

Cited By