Yahya Danayiyen

Yahya Danayiyen
Karadeniz Technical University · Department of Electrical and Electronics Engineering

Doctor of Psychology

About

11
Publications
6,330
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Citations since 2017
7 Research Items
24 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (11)
Article
Full-text available
This paper presents a robust continuous control set model predictive control (CCS-MPC) method to control the output voltage of a three-phase inverter in uninterruptible power supplies (UPS). A robust disturbance observer (DOB) is proposed to estimate the load current of the three-phase UPS without a steady-state error, taking the effect of model un...
Conference Paper
Abstract: In this paper, output voltage of a three phase uninterrupted power supply is controlled using finite control set model predictive control. A discrete time disturbance observer is used to estimate the disturbance load current. A robust method is proposed to determine the gain matrix of the observer. This optimal gain matrix was computed us...
Article
Full-text available
In this paper, output voltage of a three phase uninterrupted power supply is controlled using finite control set model predictive control. A discrete time disturbance observer is used to estimate the disturbance load current. A robust method is proposed to determine gain matrix of the observer. This optimal gain matrix was computed using linear mat...
Conference Paper
This paper presents a robust disturbance observer (DOB) to compensate lumped disturbances in uninterruptible power supplies (UPS). A three phase UPS system which includes model uncertainties and load disturbances is used as a system model. The uncertainties are modeled as a polytopic class and disturbances are defined as a lumped. To satisfy a high...
Conference Paper
In this paper, a simulation study of output current control of an uninterruptible power supply is carried out. Model Predictive Control method is used for controller design. The discrete model of a three phase inverter is used as a system model. Variable DC supply is used as a PV system model for the input voltage of the inverter. The simulation re...
Article
Full-text available
DC-DC converters are highly considered in recent years because of the increased use of the renewable energy sources (RES). Since the energy output of the RES is depended on the weather conditions, DC-DC converters are used to regulate variable RES output. In this study, simulation based model predictive control (MPC) of a DC-DC buck converter is ca...
Conference Paper
Full-text available
Model Öngörülü Kontrol yaklaşımı kullanılarak DA-DA alçaltan dönüştürücü çıkış geriliminin kontrolü benzetim ortamında incelenmiştir. Değişken yük ve değişken giriş gerilimi sisteme eklenerek denetleyicinin etkisi incelenmiştir. Klasik denetleme yöntemlerinden PID denetleyici ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Matlab/Simulink ortamında siste...
Conference Paper
Full-text available
Dalgaların karakteristik yapıları gereği, doğrudan sürüşlü dalga enerji sistemlerinde (DES) karşılaşılan gerilim düşümleri ve dalgalanmaları, üretilen bu enerjinin direkt olarak yüke bağlanmasını engellemektedir. Bu nedenle yük bağlantısından önce güç elektroniği devreleri ile birlikte enerji depo üniteleri veya harici enerji kaynaklarına ihtiyaç d...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada laguerre fonksiyonları kullanarak doğru akım motor hızının sürekli zamanlı model öngörülü kontrolü yapılmıştır. Kontrolör tasarımında durum uzayı modeli kullanılmıştır. Optimal giriş işaretinin elde edilmesinde kontrol işaretinin türevi kullanılmış ve işaretin elde edilmesinde Laguerre fonksiyonlarından yararlanılmıştır. Çalışmanın ası...
Conference Paper
Full-text available
In this study, a 2-DOF robot manipulator is designed and controlled by modified fuzzy logic controller. In order to have a good position tracking a fuzzy logic controller, which is convenient for nonlinear complex systems, is developed by modifying the ones from previous works. The performance of the developed FLC is compared with the classical PID...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Kesintisiz güç kaynakları (KGK) kritik öneme sahip ameliyat haneler, askeri radar ve güvenlik sistemleri, bankacılık vb. gibi sistemlerde bulunan yüklere kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji sağlamak için kullanılırlar. Bu enerjinin kalitesi KGK çıkış geriliminin istenen değerde ve harmonik değerinin düşük olmasıyla ölçülür. İstenen değerde ve düşük harmonikli bir çıkış gerilimi elde edebilmek için KGK çıkış gerilimi kontrol edilir. Gerilimi kontrol etmek için ise uygun bir kontrolörün tasarlanması gereklidir. Bunun için KGK sistem modeli kullanılır. Bu modeli oluştururken parametre belirsizlikleri ve yük akımının bozucu etkisinden oluşan toplu bozucular dikkate alınmalıdır. Toplu bozucular dikkate alınmadığında KGK çıkış geriliminde yüksek harmonikler oluşabilir ve istenen değerde bir çıkış gerilimi elde edilemeyebilir. İstenen kriterleri sağlayabilmek için bu toplu bozucular kestirilerek denetleyici ile birlikte kullanılmalıdır. Böylece toplu bozucu etkiler kompanze edilerek daha dayanıklı ve etkili bir kontrol işlemi gerçekleştirilir. Bu doktora tez çalışmasında KGK’larındaki parametre belirsizlikleri ve yük akımı bozucu etkisinden oluşan toplu bozucuların kestirilmesi için bir bozucu etki gözlemleyici si ve KGK çıkış gerilimi kontrolü amaçlı bir model öngörülü kontrolör tasarlanacaktır. Tasarlanan kontrol sistemi için benzetim çalışmaları yapılarak kurulacak olan deneysel düzenekte kontrol sisteminin uygulanabilirliği test edilecektir. Test işlemi sonucu elde edilen veriler doktora tez yazımında ve bilimsel yayın amaçlı kullanılacaktır. Bu çalışmaları yapabilmek için gerekli olan cihazlar ve teçhizatlar temin edilerek laboratuvar ortamında uygun bir test ortamı oluşturulacaktır. Bu proje doktora tezinde deneysel çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar için kaynak olacaktır.