Xenia Daniela Poslon

Xenia Daniela Poslon
Slovak Academy of Sciences | SAV · Institute for Research in Social Communication

PhD.

About

11
Publications
2,779
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
24
Citations
Citations since 2016
11 Research Items
24 Citations
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
Introduction
Social psychologist with research interest in political psychology, intergroup relations, social cognition and educational psychology.
Additional affiliations
September 2018 - June 2021
Slovak Academy of Sciences
Position
  • PhD Student
Education
September 2019 - August 2022
Comenius University Bratislava
Field of study
  • Psychology
September 2016 - February 2019
Comenius University Bratislava
Field of study
  • Cognitive Science
September 2012 - August 2017
Comenius University Bratislava
Field of study
  • Social and Work Psychology

Publications

Publications (11)
Article
Full-text available
Positive intergroup contact and cross-group friendships are known to have numerous benefits for intergroup relations in diverse schools. However, children do not always spontaneously engage in cross-group friendships, choosing rather to spend time with their ingroup peers. Several factors have previously been identified that influence children’s co...
Article
Full-text available
The Roma have been and still are a target of prejudice, marginalization, and social exclusion across Europe, especially in East-Central European countries. This paper focuses on a set of stereotypical, emotional, and behavioral evaluative responses toward Roma people selected as representing the underlying components of anti-Roma bias. Employing ne...
Conference Paper
Full-text available
The positive effect of intergroup contact on prejudice towards minorities is well documented. However, the conditions under which contact occurs may sometimes render it ineffective, or even lead to the opposite effect. Even though several studies have recently pointed out the importance of broader context in which contact takes place, such as preva...
Article
Full-text available
Despite numerous efforts of Roma inclusion from various State and non-governmental organisations, segregation and socioeconomic marginalisation of the Roma is still widespread in Slovakia. In this paper, we show what social-psychological factors intervene into the process of intergroup relations change and how they can influence the effectiveness o...
Conference Paper
Full-text available
Segregácia a diskriminácia rómskej menšiny na Slovensku je aj napriek antidiskriminačným politikám stále rozšírená, a to najmä v školskom prostredí. Prvým cieľom tejto štúdie bolo identifikovať príklady dobrej praxe medzi intervenciami zameranými na sociálnu zmenu v prospech rómskej menšiny na Slovensku, ktoré boli úplne alebo čiastočne realizované...
Technical Report
Full-text available
Hlavným cieľom výskumu prezentovaného v tejto správe bolo identifikovať príklady dobrej praxe antidiskriminačných intervencií a zistiť, aké metodické postupy sú ich realizátormi a účastníkmi považované za najúčinnejšie na zmierňovanie predsudkov a zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a rómskou minoritou. S využitím poznatkov sociálnej psychológie, k...
Technical Report
Full-text available
D2.9 Národná správa POSTOJE, POLITICKÝ DISKURZ A KOLEKTÍVNE SPRÁVANIE MAJORITY VOČI RÓMOM NA SLOVENSKU Výsledky reprezentatívneho prieskumu výskum zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV www.kvsbk.sav.sk v rámci projektu DG JUST PolRom • Ľudia na Slovensku vo všeobecnosti považujú za prijateľnejšie, keď politici hovoria o Rómoch negatív...
Conference Paper
Full-text available
Predchádzajúce výskumy ukázali, že negatívne postoje voči Rómom by sa mali považovať za osobitný typ predsudkov vzhľadom na to, že v tomto prípade medziskupinový kontakt skôr zvyšuje než znižuje predsudky. Navyše, antidiskriminačné intervencie niekedy môžu mať negatívny vplyv na postoje voči znevýhodneným skupinám. Uskutočnili sme obsahovú analýzu...
Poster
Full-text available
Image by Slavoj Raszka from Pixabay. https://pixabay.com/photos/children-girls-smile-transcarpathia-1531938/ Despite various NGO and state-level efforts for Roma inclusion, the Roma remain the most segregated minority in Slovakia. As the second largest ethnic minority, they represent approx. 7.45% of the total population of Slovakia (Mušinka et al....

Network

Cited By