Wouter Smit

Wouter Smit
Amsterdam University of Applied Sciences/Centre for Applied Research on Education · Research Group for Management&Organization

Doctor of Business Administration

About

18
Publications
13,956
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
154
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
76 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (18)
Article
Full-text available
In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun hybride werkzaamheden en blended lessen vormgaven tijdens de coronapandemie. We richtten ons op een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden, functies en met verschillende thuissituaties. We vroegen...
Poster
Full-text available
In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun hybride werkzaamheden en blended lessen vormgaven tijdens de coronapandemie. We richtten ons op een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden, functies en met verschillende thuissituaties. We vroegen...
Article
Full-text available
De coronacrisis vraagt van publieke organisaties een ongekend aanpassingsvermogen. Een organisatie ‘wendbaarder’ maken begint bij het versterken van het leervermogen. Echter, het leervermogen van publieke organisaties komt door de coronacrisis onder druk te staan, zo blijkt uit ons onderzoek. Het organisatieleren moet actief worden gefaciliteerd zo...
Research
Full-text available
De digitale en sociale transformatie die als het gevolg van COVID-19 in gang is gezet, heeft invloed op het professioneel handelen en het welzijn van HvA medewerkers. The Work Lab verricht onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de organisatieverandering en op het werk en welzijn van medewerkers. In dit rapport presenteren we de resultaten...
Article
Thuiswerken is door de coronacrisis voor veel beroepsgroepen de standaard geworden. Na de crisis wordt hybride werken waarschijnlijk ‘het nieuwe normaal’ en zullen mensen deels thuis en deels op kantoor werken. Dit ‘hybride’ werken is een nieuw domein waarin nog weinig ervaring is opgedaan en waar amper onderzoek naar is verricht. De coach kan team...
Poster
Full-text available
Professionals working at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) find themselves in a unique situation as a result of the COVID19 outbreak. The digital and social transformation that has been set in motion as a result of the outbreak has an impact on the professional conduct and well-being of AUAS employees. The Work Lab researches this...
Article
Full-text available
Gemeenten zoeken naar nieuwe organisatievormen die zowel de publieke waarde bewaken als het innovatievermogen versterken. Het ‘dual operating system’ van Ko!er past bij deze opgave, zo toont dit exploratieve artikel aan. Tegelijkertijd bestaan er nog enkele belangrijke vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat een publieke organisatie, zoals de...
Article
Full-text available
Voor de uitvoering van een succesvolle organisatietransformatie is een verandering van de organisatiecultuur noodzakelijk. Een ingrijpende verandering in de organisatie-configuratie (structuur) dient gepaard te gaan met een verandering in de mindset van de medewerkers (cultuur) die hen in staat stelt de vereiste verandering te realiseren. Dit uitga...
Article
Full-text available
Veel gemeenten kampen met een hoge werkdruk door de ingrijpende veranderingen in het publieke domein. Het lukt de hr-afdeling niet om de werkdruk met 'algemene' interventies terug te dringen, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van een cursus timemanagement of mindfulness. Dit blijkt uit onderzoek. Verschillende oorzaken, die ook nog eens met elkaar s...
Article
Full-text available
Vanuit de organisatiecultuur gezien zijn er zeven signalen die een verhoogd risico op integriteitsschendingen, zoals corruptie en fraude, binnen een organisatie aan het licht kunnen brengen. Dat stellen wij vast op basis van een analyse van vijfentwintig cases waarin zich schendingen voordeden. De weeffouten in een organisatiecultuur kunnen ervoor...
Article
Full-text available
Fraude en corruptie in organisaties hangen samen met specifeke condities in de organisatiecultuur, zo blijkt uit onderzoek naar twintig cases waar dit soort integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek werden zeven culturele ‘red flags’ geïdentifceerd die een organisatie gevoelig maken voor schendingen
Article
Full-text available
Compliance gaat over gedrag Iedere organisatie moet voldoen aan relevante wetten en regels. Deze wetten en regelgeving vormen het kader waarbinnen de organisatie zich kan en mag bewegen. Het bewaken van dit kader is het uitgangs-punt van de functie van de compliance officer. Hij/zij dient op de hoogte te zijn van deze relevante wetten en regels en...
Article
Full-text available
Hoe kunnen we samen door één deur? Over het managen van een cultuurclash Wouter Smit Bij de uitvoering van een fusie tussen twee organisaties ligt in de praktijk de aandacht veelal op het financiële en inhoudelijke vlak. Eerst maar eens de nieuwe afdelingen in-richten en de begroting op orde krijgen, lijkt daarbij het devies. Dat is opvallend, omda...
Article
Full-text available
Bij de fusies tussen twee organisaties wordt weinig rekening gehouden met de organisatiecultuur, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit een kracht is die niet te onderschatten valt. Deze beperkte aandacht berust vaak op verkeerde of onvolledige veronderstellingen, wat een risico betekent voor het fusiesucces. In dit artikel worden vijf van deze fusie...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to describe the main obstacles for innovation in Dutch consultancy firms by focusing on the strength of informal knowledge sharing as an avenue for innovation. Design/methodology/approach This paper is the result of an empirical study based on in‐depth interviews with 29 consultants in the Netherlands. Finding...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Professionals working at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) find themselves in a unique situation as a result of the COVID19 outbreak. The digital and social transformation that has been set in motion as a result of the outbreak has an impact on the professional conduct and well-being of AUAS employees. The Work Lab researches this impact in a longitudinal study. I