Willy Bruggeman

Willy Bruggeman
benelux universitair centrum · politewetenschappen

About

64
Publications
6,177
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
779
Citations

Publications

Publications (64)
Article
Full-text available
In dit Cahier Politiestudies staan nieuwe en complexe veiligheids- en openbare ordevraagstukken centraal die ontstaan door glocalisering. Onder glocalisering wordt verstaan hoe de steeds verdere integratie tussen mondiale (globale) en lokale systemen op lokaal niveau unieke veiligheidsvraagstukken creëert (Ritzer, 2003; Roudometof, 2016). Er zi...
Article
Full-text available
Toekomstonderzoek laat o.m. toe om op een systematische manier te reflecteren over de verschillende strategische keuzes waarvoor een organisatie staat. Deze bijdrage presenteert daarvan een concreet voorbeeld: de toepassing van scenariodenken ter ondersteuning van de ontwikkeling van een visie voor de politie in 2025. In deze bijdrage wordt die oef...
Chapter
Full-text available
De Belgische Federale Politieraad legde in juni 2009 haar evaluatierapport neer inzake “10jaar politiehervorming”. Het rapport bevatte in algemene zin een gematigd positieve beoordeling van het functioneren van de politie tijdens het decennium na de politiehervorming van 1998, zij het dat het rapport een vrij lange waslijst aan verbeterpunten bevat...
Book
Full-text available
Bij de regeringswissel in 2014 legde de ministeriële stuurgroep haar rapport neer over de toekomst van de politie in 2025. In het verlengde hiervan namen diverse universitaire equipes en studiecentra het initiatief om het rapport onder de aandacht te brengen en kritisch door te lichten. Dit boek bevat het rapport van de stuurgroep, maar tevens...
Article
Full-text available
Hoewel het European Metropolis Project startte vanuit een gemeenschappelijke vraagstelling en checklist blijken de auteurs in hun bijdragen over de bestudeerde steden (Londen, Parijs, Berlijn, Amsterdam, Rome, Sofia en Barcelona) enorm grote verschillen teleggen in toonzetting, context, focus, politiedispositief en dergelijke. Een eenvoudige sequen...
Article
Full-text available
Deze toekomstvisie is het product van een stuurgroep aangeduid door de Minister. De opdracht bestond erin één van de aanbevelingen van het ‘Evaluatierapport 10 jaar politiehervorming’ over een lange termijn visie voor de politie concreet vorm te geven. De stuurgroep ontwikkelde deze visie aan de hand van een methodologie voor scenario-ontwikkeling....
Article
Full-text available
Dit themanummer van de Orde van de Dag gaat over ‘bestellen en schalen’. Wellicht een wat eigenaardige titel zullen sommigen denken. De samenstellers van dit nummer lichten in deze locomotieftekst graag toe waarover het dan wel precies gaat. Afgelopen tijd is wat genoemd wordt de ‘besteldiscussie’ opnieuw actueel. Toen we in ons land in 1998 de pol...
Chapter
Full-text available
Met enige haast en nog in afwachting van toetsing door de Eerste Kamer wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van de Nederlandse Natio-nale Politie. De desbetreffende regelgeving is uiteraard belangrijk, maar het politiebestel is geen rustig bezit. 1 Beoogd wordt dat de efficiëntie en de effec-tiviteit van het politiebestel er beter van word...
Book
Aangezien ontwikkelingsmogelijkheden voor leidinggevenden vaak beperkt zijn, zou men kunnen veronderstellen dat de top van een organisatie geen nood heeft aan verdere professionalisering of competentieontwikkeling. Bij het uitvoeren van leidinggevende functies zoals korpschef, diensthoofd of directeur blijven voor politieleiders nochtans vaak veel...
Article
Full-text available
Inleiding Het politiebestel is geen rustig bezit. Tussen Nederland en Belgie bestaan aanzienlijke verschillen vanwege politiek-bestuurlijke en andere tradities, zijn er verschillen in de inrichting van het openbaar bestuur en opvattingen over politie en politiewerk. Elk nieuw bestel lost sommige problemen bevredigend op, maar andere niet en creëert...
Article
Minors travelling without their parent(s) or guardian are an increasing phenomenon. Although their travel objectives might differ importantly, varying from holiday purposes to migration objectives, an important subgroup of them might be at risk to fall into exploitative circumstances, such as human trafficking. Studying the group of minors travelli...
Article
The fight against drugs traficking has been the main motive for setting up Europol and for gettint a constantly growing role, as it has been defined by the respective legal acts being at the origin of the old and the new Europol. After a long preparative period, Europol became a Europen agency, similar to Eurojust. Combatting drugs traficking is a...
Article
Having presented the genealogy of Europol, and thus the paradigm within which its representatives have developed their mission, mandate and strategy, this article then highlights a number of challenges this body now faces. The organization’s legitimacy deficit is of prime importance. At the same time, shifts in national policing and law enforcem...
Article
This paper provides a survey on studies that analyze the macroeconomic effects of intellectual property rights (IPR). The first part of this paper introduces different patent policy instruments and reviews their effects on R&D and economic growth. This part also discusses the distortionary effects and distributional consequences of IPR protection a...
Article
This paper reports on the results of a 2x2 experiment, examining the impact of multiple performance measures (PM) and incentive framing on performance in a multidimensional environment. A comparison is made between the performance of people working under one PM and those working under three PM. Additionally, the performance of participants working...
Chapter
Full-text available
1. Inleiding België is wat de politiestatistiek betreft in een echte processie van Echternach verzeild geraakt. Toch was men sedert een aantal jaren goed bezig, nadat meerdere studies en initiatieven geleid hadden tot het inrichten van een vrij waardevol statistisch instrumentarium. De politiehervorming heeft deze beweging zwaar doorkruist en eigen...
Article
European policing is undergoing several transformations which are influenced by the European unification process, shifts in national sovereignty, the exponential growth in international law instruments, the emergence of a universal jurisdiction, and the increased employment of covert investigation techniques. At the organisational level of law enfo...
Article
Almost all European countries are member countries of Interpol, the World Customs Organisation and the United Nations. Some of them are Benelux and Schengen countries, and 15 are EU Member States. With this in mind, Europe can be considered, in policing terms, as being made up of a series of concentric and overlapping circles. The map shows overlap...
Article
In summary we can state that judicial assistance stands to lose further ground with respect to police cooperation. The Schengen Agreement authorized and legitimized the autonomy of the police which they themselves had already assumed in the legal assistance process. At national level the situation is worsened by the insufficient statutory regulatio...
Article
Hydrophobicity and bioaccumulation potential of linear and cyclic polydimethylsiloxane (PDMS) oligomers were estimated by reversed‐phase liquid chromatography and feeding experiments with guppies (Poecilia reticulata). PDMS concentrations in fish were determined by capillary column gas chromatography and gas chromatography‐mass spectrometry. In con...
Article
The influence of increasing molecular size and hydrophobicity on bioaccumulation kinetics in guppies (Poecilia reticulata) was investigated for a series of polychlorinated biphenyls (PCBs) in comparison with other halogenated aromatic compounds.Extremely low clearance rates were characteristic of the higher chlorinated biphenyls and resulted in a l...
Article
Many small companies are running their businesses with strongly unbalanced inventories. Since micro-computers have become cheaper these companies now have the opportunity to manage their inventories more efficiently. This paper discusses the various functions of easy-to-use inventory management software for micro-computers. From our experience in i...
Article
Reversed-phase thin-layer chromatography with methanol-water as eluent was used to study relationships between retention and hydrophobicity of non-polar aromatic compounds. For polynuclear aromatic hydrocarbons, n-alkyl- and chloro-substituted benzenes, good correlation was observed between Rm values and log Poctanol. Significantly different correl...
Article
A company producing 400 optical instruments on two lines wanted to replace the manual production planning system by a computerized planning system based on optimal lot size and safety stock calculations. The size of the current production orders and the safety stocks were investigated and compared with the production policy derived from four multi-...
Article
Bioaccumulation kinetics of five di-, tri- and tetrachlorobiphenyls from water and food were studied in laboratory experiments with goldfish (Carassius auratus). First order rate constants for uptake from water and clearance were determined after simultaneous administration of the five compounds in constant concentration, and were related to biocon...
Article
To quantify the take-over value of a business firm, classical cash flow projection techniques frequently fail because the business is evaluated as an independent alternative. In this paper we show how a computer-based corporate planning model may be used to evaluate a candidate for take-over by an acquiring multinational firm.The main part of the c...
Article
Dechlorinated products were isolated from the urine of rats that were administered chlorobiphenylols, the primary hydroxylated metabolites of PCB in mammals. The mechanism of chlorine loss from chlorobiphenylols is different from the mechanism of dechlorination via arene oxides whereby concomitant hydroxylation is always observed.
Article
A method is described for removing sodium oxide from a fluent stream of ; liquid sodium by coldtrapping the sodium oxide. Apparatus utilizing this method ; is disclosed in United States Patent No. 2,745,552. Sodium will remain in a ; molten state at temperatures below that at which sodium oxide will crystallize ; out and form solid deposits, theref...