Wiesław Poleszak

Wiesław Poleszak
University of Economics and Innovation in Lublin | WSEI · Department of Psychology

About

25
Publications
6,969
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
32
Citations
Citations since 2016
21 Research Items
34 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015

Publications

Publications (25)
Article
Full-text available
The aim of the article is to present a short version of the Highly Sensitive Person Scale (HSPS-10) as a useful tool for the assessment of adolescents and young adults and to improve their self-awareness. (1) Background: The original American HSPS was developed as a tool for the assessment of Sensory Processing Sensitivity (SPS), which is understoo...
Article
Full-text available
Introduction: Emergency remote education caused by the COVID-19 pandemic brought numerous threats to the mental health of all actors involved in education. The researchers focused mostly on mental health of students, neglecting, to some extent, mental health and well-being of educational staff. However, as mental health of teachers influences the q...
Article
Full-text available
The research described herein is based on the assumptions of the sensory processing sensitivity concept and the meta framework for the concept of environmental sensitivity. The adopted theoretical framework shows that individuals differ in their sensitivity to the environment, with some being more sensitive than others. From the evolutionary perspe...
Article
CelArtykuł przedstawia wyniki procesu adaptacji i badań, które posłużyły określeniu własności psychometrycznych polskiej wersji skali BIS-Brief. Narzędzie przeznaczone jest dla osób w okresie adolescencji i mierzy impulsywność rozumianą jako tendencję do nagłego i nieplanowanego działania. MetodaW celu określenia struktury czynnikowej narzędzia, je...
Article
Full-text available
Background Sensory processing sensitivity (SPS) is a heritable trait and persons who are characterized by a high level of it are termed highly sensitive. The first and the most frequently used scale developed to measure high sensitivity is the Highly Sensitive Person Scale (HSPS), which has become increasingly popular and has been adapted to many l...
Article
ABSTRACT The aim of the research described in the article was to explain the link between the sensitivity and multiple intelligences of students aged 10–12. The basis for the undertaken analysis is the concept of environmental sensitivity, which is a contribution to the theoretical development of the issue of sensory processing sensitivity (SPS). F...
Article
The reports of committees investigating the causes of rail accidents indicate the significance of the so-called human factor (e.g. UTK, 2019). In addition to issues related to perso nality functioning, the organization and culture of work, this also includes variables related to the cognitive functioning of train drivers themselves. These are signi...
Preprint
Background Sensory Processing Sensitivity is a heritable trait and persons who are characterized by a high level of it are termed Highly Sensitive. The first and the most frequently used scale developed to measure high sensitivity is the Highly Sensitive Person Scale, which has become increasingly popular and has been adapted to many languages in t...
Article
Full-text available
Introduction: The objective of the presented research is to characterize hope in the situational dimension, i.e., health, in the patients with cancer in the terminal phase of the disease, being treated in hospices and palliative care centers. Hope is very important for all the patients, especially for patients with cancer in various phases of the...
Article
Full-text available
Background: To explain the link between household finances and the quality of the relationship between married or cohabitating partners and their life satisfaction, the Family Stress Model (FSM) was used and placed within the theoretical framework of the Couples and Finances Theory (CFT). Methods: The measures used to examine the relationship be...
Presentation
Sensory processing sensitivity (SPS), it is considered a genetically determined personality trait characterized by sensitivity to both internal and external stimuli, including social and emotional cues (Jagiellowicz et al; 2011). Pioneer studies (Aaron and Aaron, 1997) showed SPS as a unidimensional personality trait independent from social introve...
Chapter
Full-text available
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole napotyka na istotne ograniczenia. Priorytetem szkoły jest kształcenie przedmiotowe. To jest zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne wobec szkoły. Na dobrym nauczaniu, czyli przekazywaniu wiedzy akademickiej podzielonej na przedmioty szkolne koncentrują się przede wszystkim wysiłki dyrek...
Chapter
Full-text available
Nie ulega wątpliwości, że dojrzewanie jest okresem eksperymentowania z różnymi typami substancji psychoaktywnych. Statystycznie najczęściej pomiędzy 10 a 20 rokiem życia dochodzi do pierwszych prób picia alkoholu, palenia papierosów, a także używania narkotyków. Na okres drugiej dekady życia przypada największa dynamika wzrostu kontaktów z tymi sub...
Article
Celem przygotowanego artykułu jest zaprezentowanie autorskiego narzędzia do pomiaru kompetencji menedżerów projektów. Metoda ComPM służy do pomiaru kompetencji poznawczych (osobistych), społecznych oraz profesjonalnych. W opracowaniu przedstawiono podstawy teoretyczne, zasady konstrukcji, właściwości psychometryczne i charakterystykę metody. Narzę...
Article
This article refers to the problems of the effectiveness of the examination of candidates for drivers in conjunction with psychomotor and psychological factors. The candidates for driving license with different levels of effectiveness in exams took parts in research. We studied: psychomotor properties, cognitive, and personality factors with the le...
Chapter
Wzrastające wskaźniki starzenia się społeczeństwa dają bodziec do badań naukowych nad sposobem radzenia sobie przez seniorów z wyzwaniami tego ostatniego etapu życia. Etap ten nacechowany jest niezwykłą różnorodnością. Po pierwsze, osoby w wieku senioralnym różnią się wiekiem co przekłada się na stan zdrowia i sprawność psychofizyczną, po drugie ró...
Chapter
Zagadnienie funkcjonowania osób w wieku senioralnym to problematyka ważna i chętnie podejmowana badaniach. Problemom starzenia się i starości poświęca się coraz więcej prac naukowych, rozwiązań praktycznych, ale także coraz więcej środków finansowych. Wynika to z faktu starzenia się społeczeństwa, ale też ze stopniowego jego bogacenia się. Obecn...
Chapter
This study investigated the relation between personal functioning of teachers and their perceptions of the school principal. It was assumed that teachers with more constructive personal functioning have more positive perception of the principal. The relation between these two factors is described as important for the quality of principal cooperatio...
Book
Full text: http://docplayer.pl/5064746-Diagnoza-i-wspomaganie-w-rozwoju-dzieci-uzdolnionych-test-uzdolnien-wielorakich-i-materialy-dydaktyczne.html Info: https://www.ore.edu.pl/2015/03/diagnoza-i-wspomaganie-w-rozwoju-dzieci-uzdolnionych-test-uzdolnie-wielorakich-i-materiay-dydaktyczne/

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The main goal of the project is to develop, test and implement a comprehensive model of support for highly sensitive students in pre-school and early school age. Specific objectives: 1. Developing the substantive assumptions of the model and the final product in the form of an online platform (with defined modules) supporting the work of teachers in preschool and primary school level. 2. Testing and validation of the developed, defining standards of the tool (for partner countries). 3. Working instructions (psychometric guide and knowledge compendium for using the model for teachers; rules of cooperation with parents) 4. Development of materials (platform modules) supporting the work of teachers with highly sensitive students as well as cooperation with their parents.