• Home
  • Володимир Дяків
Володимир Дяків

Володимир Дяків
Інститут народознавства НАН України · Відділ етнології сучасності

Doctor of Philosophy

About

67
Publications
1,243
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Citations since 2017
66 Research Items
7 Citations
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
Introduction
Питання народної релігійності у традиційній культурі українців.

Publications

Publications (67)
Book
Full-text available
У монографії проаналізовані поетичні та прозові тексти українського фольклору на тему чудес, що були створені чи приурочені до актуальних подій у підрадянській Україні 20-х рр., зокрема релігійного народного руху й пов’язаних з ним тривожних суспільних настроїв. На основі науково-методологічного досвіду української та зарубіжної фольклористики авто...
Book
Full-text available
Степан Куриляк. Моє село (Тур’є Буського району на Львів щині) / Наукова апробація і “Вступне слово” Р. Кирчіва; упорядк., підготовка текстів і примітки В. Дяківа. — Львів, 2010. — 144 с. Спроба історико-краєзнавчої, етнографічної і фольклористичної характеристики села Тур’є Буського району на Львівщині уродженця цього села Степана Куриляка (1927–2...
Article
Full-text available
Фольклор про “Йосафатову долину” на Поділлі та інші чуда // Народознавчі Зошити. – Львів, 2005. – № 5-6. – С. 565-582.
Article
Full-text available
Традиційна основа народних оповідань про чуда на Єлисаветградщині у другій половині 20-х рр. ХХ ст. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник / Редакційна колегія: В.Гаюк, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів: Видавництво Львівського музею історії релігії “Логос”, 2005. – Книга І. – С. 233-238.
Article
Full-text available
Пісня про “Калинівське чудо” (специфіка динаміки фольклорного тексту) // Народознавчі Зошити. – Львів, 2004. – № 5-6. – С. 743-762.
Article
Full-text available
Передчуття катастрофи голодомору в українському “фольклорі чудес” 1920-х років // Відлуння голодомору-геноциду 1932-1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – Львів: НТШ. Секція етнографії та фольклористики, 2005. – С. 96-105.
Article
Full-text available
Фольклорна проза “Калинівського чуда” // Наукові записки. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. 9 10. – С. 98-107.
Article
Full-text available
Вірші духовні (пісні) // Мала енциклопедія українського народознавства / За редакцією чл.-кор. НАН України, д-ра іст. наук, проф. С. Павлюка. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 103.
Article
Full-text available
“Фольклор чудес” // Мала енциклопедія українського народознавства / За редакцією чл.-кор. НАН України, д-ра іст. наук, проф. С. Павлюка. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 632.
Article
Full-text available
“Поклонницька” пісня з фольклорної новотворчості 1920-х рр. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. Фольклористика. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – Вип. 37. – С. 368 387.
Article
Full-text available
Ікона чудотворна // Мала енциклопедія українського народознавства / За редакцією чл.-кор. НАН України, д-ра іст. наук, проф. С. Павлюка. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 240.
Article
Full-text available
Релігійний рух у підрадянській Україні 1920-х років // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник / Редакційна колегія: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів: Видавництво Львівського музею історії релігії “Логос”, 2008. – Книга ІI. – С. 106-113.
Article
Апокаліптичні акценти релігійного руху і пов’язаної з ним духовної творчості українців в умовах більшовицької окупації 1930-х років. – Тези доповіді на Міжнародній науковій конференції до 70-річчя кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси у Львівському університеті (Львів, 15-17 жовтня 2009 року) розміщені на інтернет-сторінці конфе...
Article
Full-text available
Аспекти дослідження народної релігійності в підрадянській Україні 1920-1930-х років // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: Львівський музей історії релігії; вид во “Логос”, 2010. – Книга I. – С. 341-350.
Article
Форми народної релігійности в підрадянському українському суспільстві 1920-х років // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Т. ССLIX. – Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С. 273-305.
Article
Перше монографічне історико-фольклористичне дослідження про Якова Новицького // Народознавчі Зошити. – 2011. – Зош. 3 (99). – С. 552-555.
Article
Full-text available
Тема чудес в українському фольклорі і фольклористиці // Народознавчі Зошити. – Львів, 2005. – № 1 2. – С. 67-82.
Article
Тема чудесного у фольклорі Опілля // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник / Редакційна колегія: В.Гаюк, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів: Видавництво Львівського музею історії релігії “Логос”, 2007. – Книга І. – С. 64-71.
Article
Full-text available
Релігійний рух і пов’язана з ним народна творчість у підрадянській Україні 1920-их рр.: передумови виникнення та поширення // Народознавчі Зошити. – Львів, 2007. – № 1-2. – С. 6-16.
Article
Full-text available
Паломництво // Мала енциклопедія українського народознавства / За редакцією чл.-кор. НАН України, д-ра іст. наук, проф. С. Павлюка. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 412-413.
Article
Full-text available
“Фольклор чудес” // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 398.
Article
Специфіка народної релігійності українців в умовах Другої світової війни // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред.кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 176-179.
Article
Галі з батьківського села // Народознавчі Зошити. – 2011. – Зош. 6 (102). – С. 1062-1064.
Article
Full-text available
Перше узагальнююче фольклористичне дослідження українських народних анекдотів. Рец. на: Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. – 268 с. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. Вип. 43. – Львів: Видавничий центр Львівського наці...
Article
Cуспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні 1930-х рр. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред.кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 7. – С. 232-238.
Article
Аспекти дослідження народної релігійності українців // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 28. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 77-87.
Article
Роман Чмелик, Володимир Дяків. Українська та польська етнологія: розвиток співпраці // Народознавчі зошити. – № 6 (126). – 2015. – С. 1507-1508.
Article
Full-text available
Паломництва у підрадянській Україні на початку 20 х рр. // Традиція і культура. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16 17 грудня 2005 р. – Частина 1. – Київ, 2005. – С. 18 20.
Article
Full-text available
Фольклорна проза “Калинівського чуда”. Проблема сюжетотворення і руху тексту // Народна творчість та етнографія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-89.
Article
Full-text available
Чудо // Мала енциклопедія українського народознавства / За редакцією чл.-кор. НАН України, д-ра іст. наук, проф. С. Павлюка. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 668.
Article
Ескалація більшовицького наступу на народну релігійність українців на межі 1920-1930-х рр. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник / Редакційна колегія: З.Білик, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів: Видавництво Львівського музею історії релігії “Логос”, 2009. – Книга I. – С. 799-806.
Article
Від упорядника // Степан Куриляк. Моє село (Тур’є Буського району на Львівщині) / Наукова апробація і “Вступне слово” Р. Кирчіва; упорядк., підготовка текстів і примітки В. Дяківа. – Львів, 2010. – С. 9-17.
Article
Прояви народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920-х років // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. Вип. 43. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 177-188.
Article
Cуспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні 1930-х рр. // Народознавчі Зошити. – 2010. – Зош. 5-6. – С. 555-565.
Article
Степан Куриляк. Тур’янські “галі”: гаївки села Тур’є Буського району на Львівщині // Народознавчі Зошити. – 2011. – Зош. 6 (102). – С. 1062-1071.
Article
Особливості народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920 х рр. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Т. 24. – Київ, 2012. – С. 492-508.
Article
Специфіка народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації 1930-х рр. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 22. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 75-103.
Article
Ескалація більшовицького наступу на народну релігійність на межі 1920-30-х років // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 26. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 84-92.
Article
Full-text available
Особливі прояви народної релігійності українців Опілля // SCIENTIFIC WORLD JOURNAL: International periodic scientific journal. Indexed in: INDEX COPERNICUS. – Issue № 14. – Volume 1. October 2017. – Belarus, Minsk: Yolnat PE. – С. 59-67.
Article
Особливості народної християнської релігійності українців Покуття (на основі сучасних етнографічних матеріалів з Городенківського району Івано-Франківської області) // Народознавчі Зошити. – 2017. – Зош. 6. – С. 1381-1387.
Article
Специфіка народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації 1930-х рр. // Народознавчі Зошити. – 2012. – Зош. 6. – С. 975-994.
Article
Народна релігійність українців в умовах більшовицької окупації 1920-х років // Народознавчі зошити. – № 3 (111). – 2013. – С. 411-434.
Article
Апокаліптичні акценти релігійного руху і пов’язаної з ним духовної творчості українців в умовах більшовицької окупації 1930 х рр. // http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/kafedra_folklore/Prohrama_kafedri_70.htm
Article
Народна релігійність українців в умовах більшовицької окупації 1920-х років // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 24. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 73-108.
Article
Релігійний рух у підрадянській Україні 1920-х років // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1 (38). Том 22. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – С. 74-81.
Article
Багатовекторність вченого-гуманітарія Романа Кирчіва (Слово про Вчителя) // Народознавчі зошити. – № 2 (122). – 2015. – С. 321-326.
Article
Full-text available
Народна християнська релігійність у системі традиційної календарної обрядовості українців: аспекти дослідження // Гілея. – 2017. – Вип. 126. – C. 100-105.
Article
Цінне свідчення про галицькі будні кінця XIX – початку XX століття. [рец.: Кирчів П. Образки з галицьких буднів. Львів : Тріада плюс, 2015. 396 с.] // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 4. – С. 103-107.
Article
Пам’яті видатного вченого-гуманітарія Романа Кирчіва // Вісник НТШ. – 2018. – Число 60 (Осінь-Зима). – С. 105-107.
Article
Свято Михайлове чудо: народна релігійність у контексті передумов передріздвяно-новорічного періоду календарної обрядовості українців // SCIENCE FOR MODERN HUMANITY: Conference proceedings. Indexed in INDEX COPERNICUS. – October 2019. – Bulgaria: SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov. – С. 94-96.
Article
Особливості народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920-х років // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ: "Стародавній Світ", 2012. – С. 26-28.
Article
Народна християнська релігійність у системі традиційної календарної обрядовості українців зимового циклу: аспекти дослідження // MODERN SCIENTIFIC RESEARCHES: International periodic scientific journal. Indexed in INDEX COPERNICUS (high impact factor). – Issue № 5. – Part 3. September 2018. – Belarus, Minsk: Yolnat PE. – С. 92-106.
Article
Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 66-73.
Article
Свято Семена: народна релігійність у традиційній календарній обрядовості українців на тлі передумов передріздвяно-новорічного періоду // Народознавчі Зошити. – 2019. – Зош. 2. – С. 293-302.
Article
Чуда як прояв народної християнської релігійності на Покутті (за матеріалами з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.) // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат. Проблеми їх збереження та використання: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції до 80-річчя від дня народження Михайла Рожка, 6-7 червня 2019 р., Львів; Урич /...
Article
Чудесні об’явлення на Покутті (на матеріалах з Городенківського району Івано-Франківської області) // Успенська вежа. – 2018. – № 2 (309). – Лютий. – С. 4.
Article
Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. – К., 2018. – Вип. 8. – С. 277-289.
Article
Full-text available
Свято Михайлове чудо: народна релігійність у контексті передумов передріздвяно-новорічного періоду календарної обрядовості українців // SWorldJournal: International periodic scientific journal. Indexed in INDEX COPERNICUS. – Issue № 2. – Part 3. October 2019. – Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov. – С. 66-76.
Article
Full-text available
Особливості народної християнської релігійності на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.) // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”. – Л.: Простір-М, 2020. – Кн. 4. – C. 467–478.
Book
Українська мова та література. Посібник. Тестові завдання / Володимир Дяків, Олександра Левко. – Львів : 2020. Праця містить теоретичні матеріали та тестові завдання різного рівня складності з української мови і літератури. Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови і літератури для закладів загальної середньої освіти та ново...
Article
Full-text available
Vivat Academia: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції молодих учених-філологів. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 71-72.
Article
Full-text available
Ангеліна Кабайда як завідувач Кабінету франкознавства // Тези доповідей п’ятнадцятої щорічної наукової франківської конференції (27-29 вересня 2000 року) / Відп. ред. П.Я. Салевич. – Львів, 2001. – С. 70-71.
Article
Full-text available
SEMPER TIRO: Збірник наукових праць молодих учених на пошану професора І.О.Денисюка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С. 157-160.
Article
Full-text available
Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 травня 2003 року). – Львів: “Логос”, 2003. – Книга І. – С. 235-241.
Book
У монографії на основі архівних та інших (етнографічних, історичних, літературних, фольклорних, а також польових) матеріалів проаналізовано прояви народних релігійних рухів і пов’язану з ними творчість, що охопили підрадянську Україну у 20—30-х роках XX ст. Зокрема, розглянуто зв’язок із суспільно-історичними передумовами та попередньою і наступною...
Book
Проаналізовані поетичні та прозові тексти українського фольклору на тему чудес, що були створені чи приурочені до актуальних подій у підрадянській Україні 20-х рр., зокрема релігійного народного руху й пов’язаних з ним тривожних суспільних настроїв. На основі науково- методологічного досвіду української та зарубіжної фольклористики автор з’ясовує ґ...