Viktória Kövecses dr. Gősi

Viktória Kövecses dr. Gősi
Széchenyi István University, Gyor · Apáczai Csere János Fakulty

egyetemi docens

About

40
Publications
14,329
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
108
Citations
Citations since 2017
38 Research Items
108 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (40)
Conference Paper
Full-text available
The development of emotional intelligence is a priority in teacher education. The educator's personality influences children, colleagues and parents, and her problem-solving thinking, conflict management strategies, empathy, adaptability, cooperation skills, healthy self-knowledge, self-image and self-esteem are essential conditions for effective w...
Conference Paper
Full-text available
Nowadays, there is a wide range of opportunities offered by museums in the field of education. The museum pedagogy of the last decades offers opportunities-in more conscious and creative ways-for both children and adults, as it takes into account the age of museum visitors. The programmes are available not only offline, but also online, using the f...
Conference Paper
Full-text available
Bár a tanítóképzés tantervi programjában karunkon az önismeret mindig is megjelent a képzés kezdeti szakaszában, azonban ezt kevésnek éreztük. Érzékelve a Z generációs problémákat, úgy gondoltuk, szükség van egyfajta szemléletváltásra, és sokkal erőteljesebben kell fókuszba helyeznünk a pedagógusjelöltek személyiségfejlesztését. Ennek megvalósításá...
Article
Full-text available
At the Apáczai Csere János Faculty, we have been teaching environmental and sustainability education in teacher training for over 20 years. Trainee teacher are prepared for their future profession-including environmental education-by considering the concept of sustainability. In our previous studies, we analysed the environmental attitudes of child...
Conference Paper
Full-text available
A 2019/2020. academic year II. semester brought a special situation and a variety of solutions in education in any part of the world. The emerging epidemic situation, learning and teaching from home due to the health emergency, and the process of education also diverted the process. The transition to online, distance learning has also presented new...
Conference Paper
Full-text available
At the Apáczai Csere János Faculty of Széchenyi István University, methodological training of professors teaching Hungarian language and culture in the diaspora will be held for the 20th time in August 2020. As a result of our professional work so far, with the support of the State Secretariat for National Policy, we had the opportunity to create a...
Article
Full-text available
The key actors in the process of sustainability education are teacher trainers and teacher candidates. Using the transfer of the culture, awareness raising environmental education and sustainability pedagogy dedicated to teaching it can achieved that motivated generations of the trainers will be put on track. At the predecessor institution of Széch...
Article
Full-text available
2019 nyarán 4. alkalommal került sor a Katalóniában élő magyar gyermekek nyári táboroztatására, melynek egyik legfőbb célja a gyermekközösség fejlesztése volt a magyar kultúra, irodalom, művészet, zene és a néphagyományok segítségével. Célunk volt, hogy a 4-14 éves korú táborozó gyerekek ismerjék meg a népi kultúránk értékeit, hagyományait. Alakulj...
Poster
Full-text available
Egy fenntarthatóságpedagógiai projekt megvalósulásának tapasztalatai MaxWhere 3D VR térben
Article
Full-text available
Ma a digitális kultúra számos kihívás elé állítja a pedagógust, tanulót, szülőt egyaránt. Így van ez a felsőoktatásban is, esetünkben a pedagógusképzés területén is. Egy gyorsan változó világra, a digitális eszközrendszer dinamikus fejlődésére, a digitális bennszülöttek hatékony személyiségfejlesztésére, nevelésére, oktatására készülő generáció okt...
Conference Paper
„Az intelligencia az emberiség egyik legnagyobb adománya. De a tudásra való törekvés túlságosan is gyakran kiszorítja a szeretetre való törekvést. (Daniel Keyes) Az érzelmi intelligencia nagyon fontos szerepet tölt be a mindennapi életben való boldogulásban, az iskolai és munkahelyi sikerek elérésében. Ennek kulcsa a saját magunkhoz és a másokhoz...
Conference Paper
Full-text available
The moral issues, the different kind of negative impressions from the World, the television, and the adverse effects of the social system are making educational activities more difficult for families and parents nowadays. In this chaotic situation schools are carrying even more burden on the implementation of moral education. The author of the essa...
Conference Paper
Full-text available
Nowadays there is no day without some thought-provoking, shocking news about the global climate crisis. Although efforts to achieve environmental education and sustainable development have been present since the 1970s, today we see that an increasing emphasis is put on them not only in the scientific world but also in our daily lives. One of the bi...
Conference Paper
Full-text available
Nowadays there is no day without some thought-provoking, shocking news about the global climate crisis. Although efforts to achieve environmental education and sustainable development have been present since the 1970s, today we see that an increasing emphasis is put on them not only in the scientific world but also in our daily lives. One of the bi...
Article
Full-text available
A rendhagyó "Környezetkímélő hulladékkezelés" órák tapasztalatai In.: Őrszavak Magyarságismereti Tanításmódszertani Folyóirat Szórványban élőknek, ISSN 2002-3790 www.orszavak.org.com 2012. március 1. A környezetkímélő hulladékkezeléssel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismeretek tanításának indokoltsága Az Erdőpedagógia projekt megvalósítá...
Article
Full-text available
A tanulmány célja a tanítás-tanulás módszertan szerepének, jelentőségének bemutatása a tanítóképzésben. A tanítás-tanulás módszertan a tantóképzés kezdetétől markáns szerepet tölt be a képzésben. Elméleti megalapozottsága és a gy akorlattal való harmóniája évszázadok során kiváló alapot biztosított ahhoz, hogy a végzett tanítók megállják a helyüket...
Book
Full-text available
A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában Hazánk Kiadó Győr 2015
Poster
Full-text available
A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán megvalósuló "Erdőpedagógia projekt" két évtizede meghatározó környezeti nevelési program. A projekt több szinten szolgálja a fenntarthatóság pedagógia elméletének és gyakorlatának megvalósítását. A kar hallgatói a pedagógusképzés ideje alatt szerezhetik meg a környezetpedagógiával és erdei iskolá...
Article
Full-text available
Napjaink környezeti nevelési tevékenységei során az is rendkívül fontos, hogy annak eredményességét és hatását megpróbáljuk követni, azonosítani. A környezeti nevelés hatékonyságának kutatásában nagyon fontos a komplex metodika alkalmazása. Jelen tanulmány az Erdőpedagógia Projekt hatékonyságának vizsgálatát foglalja össze röviden, melyet az elmúlt...
Article
Full-text available
Nowadays it is increasingly visible that a change in the approach is needed in the field of education, thus we should move from “traditional” educational methods towards experience-oriented and cooperative teamwork-based education which considers the characteristics of the digital generation. After the brief demonstration of the methodological char...
Article
Full-text available
Wenn man auf die Forschungsergebnisse und auf die Herausforderungen von Bildung und Gesellschaft achtet, sind die pedagodische Methoden ständig zu ändern, zu entwickeln. Zusätzlich müssen die innovative Programme immer unterstützt werden. In den adaptiven Lernprozessen - die sich zu dem Charakter der Schüler differenziert anpassen - bekommen Hantie...
Article
Full-text available
http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=54 http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=55 http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=55
Article
Full-text available
Az erdei iskolák és az azokhoz hasonló komplex környezeti nevelési projektek szerepe napjainkban vitathatatlan. A tanulás élményszerű, közvetlen tapasztalásra, cselekedtetésre épülő formái tudják csak elősegíteni az ismeretek rögzítésén, elmélyítésén, az új ismeretek játékos módon történő elsajátításán túl az érzelmi viszonyulások kialakítását, mél...

Network

Cited By

Projects