Viktor Mravcík

Viktor Mravcík
Czech National Monitoring Centre for Drugs and Addiction

Professor
Monitoring and epidemioology of illicit drugs, alcohol, tobacco and behavioural addictions.

About

202
Publications
21,185
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,297
Citations

Publications

Publications (202)
Article
Full-text available
Záměr: Cílem studie byla deskripce asociace počtu hodin strávených na internetu a symptomatologie "závislosti na internetu" korigované sociodemografickými údaji, psychickou labilitou, užíváním alkoholu a konopí, hráčstvím a subjektivním odhadem tělesného i duševního zdraví na podkladě odpovědí českého reprezentativního souboru respondentů v době pa...
Article
Objectives: Understanding immune response is critical for control of COVID-19 pandemic. However, recent studies show that vaccine-induced humoral immunity may not be long-lasting and weaker in SARS-CoV-2 variants of concern. Methods: In May 2021, 253 self-nominated persons were tested for antibodies against SARS-CoV-2 in 1 to 104 days (mean 41,...
Book
Full-text available
Zpráva je první souhrnnou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o závislostním chování v České republice. Zpráva komplexně shrnuje situaci v oblasti tabákových a nikotinových výrobků, alkoholu, problematického užívání psychoaktivních léků, nelegálních drog i hazardního hraní v ČR. Přináší souhrnné informace o fenoménu zá...
Article
Introduction: Understanding the immune response after SARS-CoV-2 vaccination is essential to control the COVID-19 pandemic. Recent studies indicate that vaccine-induced humoral immunity may not be long-lasting and is weaker in the elderly. Methodology and sample: At the turn of June and July 2021, 653 seniors (426 women and 197 men with a mean a...
Book
Full-text available
Zpráva představuje základní vymezení pojmů a definice, shrnuje dostupné informace o trhu s psychoaktivními léky, legislativní rámec, národní strategie a politiku v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se léčby i data ze sítě adiktologických služeb pracujících s...
Book
Full-text available
Tato zpráva je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR. Představuje základní vymezení pojmů a definice, shrnuje dostupné informace o nabídce, legislativním rámci, národní strategii a politice v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových st...
Book
Full-text available
Zpráva je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Představuje základní vymezení pojmů a definice, shrnuje dostupné informace o nabídce alkoholu, legislativní rámec, národní strategie a politiku v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnick...
Book
Full-text available
Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, předkládá novinky v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích. Report...
Article
Full-text available
Národní výzkum užívání návykových látek 2020 se zaměřil na aktuální situaci v kouření cigaret, užívání e-cigaret a zahřívaných tabákových výrobků, konzumaci alkoholu, užívání psychoaktivních léků a nelegálních drog v obecné populaci starší 15 let. Studie dále mapovala hraní hazardních a digitálních her, trávení času na internetu a na sociálních sít...
Article
Full-text available
Background: Methamphetamine (referred to as pervitin) has been a part of the phenomenon of illicit drug use in the Czech Republic for half a century, and situation in the Czech Republic (and Slovakia) in this regard is exceptional in the European context. Aim: To summarize evolution and current situation of in methamphetamine use in the Czech Repub...
Article
Full-text available
Background: The process of aging is associated with a number of complications that can be further exacerbated by substance use. Available foreign research information shows that this age group is relatively at high risk of substance use disorders; however, in the Czech Republic the substance use in older age groups is not systematically monitored....
Article
Full-text available
Background: Alcohol use has substantial negative impact on public health. In the Czech Republic, alcohol consumption, as well as heavy episodic drinking, has been very high in the long run, however, the consequences of alcohol use are not systematically monitored. Aim: The aim of the manuscript is to provide an overview of available information on...
Book
Full-text available
Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2020 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí sedmou výroční zprávou. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou NMS předložilo vládě v roce 2014. The Annual Report...
Article
Full-text available
Východiska | Užívání návykových látek se vyskytuje rovněž ve starších věkových skupinách, pro které problémové užívání alkoholu a dalších drog představuje zvýšené riziko řady zdravotních a sociálních problémů. V současném českém systému adiktologické péče je tato cílová skupina spíše na okraji pozornosti. Přesto v České republice existují služby, d...
Article
Full-text available
Background: The COVID-19 pandemic has affected substance use and other addictive behaviour, however detailed insight is lacking. Material and methods: Online questionnaire survey on the sample of 3,000 respondents aged 15+ randomly selected from the Czech internet panel using socio-demographic quotas was performed shortly after the end of confin...
Article
An increasing number of studies have focused on the topic of Roma communities and social exclusion in the Czech Republic, however, substance use has been surveyed only marginally. This paper brings new data on the patterns of substance use among Roma population in contact with social workers (546 respondents). Substance use, including daily smoking...
Article
Full-text available
Introduction Opioid maintenance treatment (OMT) varies across settings and between countries. We plan to use data from several nationwide health and population registers to further improve the knowledge base established from earlier studies. Our aim is to study OMT adherence trajectories and to identify factors associated with improved outcomes for...
Article
Introduction Drug‐related mortality is a key epidemiological indicator that is collected nationally and internationally. Significant efforts were made in 2006–2007 to improve the quality of data concerning drug‐related mortality in the Czech Republic. The aim of this article is to identify the effect of a quality improvement project on the drug‐ind...
Article
Background and objectives In Lithuania, injecting heroin and other illicit opioids has dominated high-risk drug use since about 2000. More recently, patients have reported a high-risk use of amphetamines. Newly diagnosed HIV cases among people who inject drugs peaked in 2002 and 2009 and drug-related deaths have been on the increase. Yet research h...
Poster
Full-text available
Introduction: A growing number of studies point to the therapeutic potential of psychedelic substances. Despite their illegality, psychedelics are consistently used outside of a controlled research context. Although they are considered relatively safe, their use is associated with a number of risks, especially in an unregulated environment. The cur...
Article
Full-text available
Zaostřeno Návykové látky v České republice v roce 2019 přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 – shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog...
Book
Full-text available
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, předkládá novinky v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových t...
Article
Full-text available
Background The harm reduction (HR) approach to injecting drug use was rapidly adopted in Central Europe following the fall of the Iron Curtain. The associated social and economic transformation had significant consequences for drug policies in the region. A large number of emerging services have been dependent on funding from a wide range of nation...
Article
Full-text available
Toto číslo Zaostřeno přináší souhrnný přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání legálních i nelegálních návykových látek, hraní hazardních a digitálních her a trávení času na internetu a sociálních sítích u české mládeže sledovaných prostřednictvím Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2019. Mezinárodní studie...
Article
Hazardní hraní přináší vzrušení a zábavu, ale ve spojení s dalšími biologickými a psychologickými faktory může vyústit ve ztrátu kontroly hráčského chování. Tento stav se označuje jako hráčská porucha (gambling disorder) nebo problémové či patologické hráčství a je charakterizován vysokou intenzitou a epizodickým charakterem hraní, vysokými finančn...
Article
Background Evidence shows that sexual minorities are more vulnerable to substance use and psychological distress as a result of minority stress compared with heterosexuals. So far, research conducted outside North America or Western Europe has been underrepresented. This research compares for the first time the substance use, quality of mental heal...
Book
Full-text available
Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2019 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí šestou výroční zprávou. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou NMS předložilo vládě v roce 2014. The Annual Report...
Preprint
Full-text available
BACKGROUND: The harm reduction (HR) approach to injecting drug use was rapidly adopted in Central Europe following the fall of the Iron Curtain. The associated social and economic transformationhad significant consequences for drug policies in the region. A large number of the emerging services have been dependent on funding from a wide range of na...
Article
Full-text available
Background: There is limited knowledge on the adverse outcomes in newborns after maternal methamphetamine (MA) use during pregnancy. Objectives: To compare neonatal outcomes in newborns exposed to MA with the newborns of opioid-exposed mothers and of mothers from the general population (GP). Method: A cohort study using nationwide registries i...
Article
Gambling brings excitement, which is a part of entertainment, but also a basis of operant conditioning, which, in conjunction with other biological and psychological factors, leads to the loss of control over the player's behaviour. This gambling disorder (problem gambling) is characterized by a high intensity and episodic character of gambling and...
Article
Background: Intensive use of illicit drugs in general and drug injecting in particular are associated with higher somatic co-morbidity, especially of infectious aetiology. The treatment participation of drug users is complicated by a number of barriers. Material and methods: At the end of 2013, a cross-sectional questionnaire study was conducted...
Article
Objective: Recent developments in online lotteries and betting and in digitalization of land-based gambling devices bring new opportunities to track behaviour of individual players and to identify and address developing problem in its initial stages. Early identification of gambling disorder allows for timely intervention and increases the likelih...
Article
Full-text available
BACKGROUND: Drug-related crime has multiple characteristics. Crimes committed to acquire drugs represent a significant part of it. This article presents detailed results of a study performed by the National Monitoring Centre for Drugs and Addiction in cooperation with the National Drug Headquarters in 2018. AIMS: The aims of the study were to estim...
Article
Background: Maternal substance use can pose a risk to the fetal health. We studied the background characteristics of women with substance use disorders (SUDs) and selected neonatal outcomes in their children. Material and methods: A database-linkage study was performed. The sample consisted of pregnant women with a SUD during pregnancy (ICD-10 d...
Article
Full-text available
Objective: Alcohol consumption is associated with substantial public health burden. This article summarises available information on the patterns and prevalence of alcohol use in the Czech Republic with a focus on the heavy alcohol use and its health and social consequences. Methods: A non-systematic literature review was conducted. The data sou...
Book
Full-text available
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, předkládá novinky v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových t...
Article
Full-text available
Toto číslo periodika Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 - shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, shrnuje situaci a změn...
Article
Full-text available
Based on The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), the paper summarizes the situation and trends in illicit drug use among Czech adolescents in the last 20 years. In the long run, cannabis has been the most widely reported illicit drug, followed by LSD, other hallucinogens and Ecstasy. Trends suggest recent declines in...
Article
Full-text available
Užívání návykových látek představuje významnou determinantu zdravotního stavu a celkového blahobytu společnosti. Společenský význam užívání návykových látek je značný, neboť dokáže dramaticky ovlivnit naději dožití celých populací, a to i ve vyspělých zemích. Článek představuje koncept problémového užívání návykových látek, které lze definovat jako...
Article
Full-text available
here is lack of knowledge about the safety of treatment with methadone and bu‐prenorphine as part of opioid maintenance treatment (OMT) during pregnancy. The purpose of this study was to examine neonatal outcomes concerning the use of OMT during pregnancy. We used nationwide registry linkages from the Czech Republic (2000‐2014) and Norway (2004‐201...
Book
Full-text available
Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2018 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí pátou výroční zprávou. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou NMS předložilo vládě v roce 2014. The Annual Report...
Article
Full-text available
SUMMARY Mravčík V, Orlíková B. Opioid substitution treatment in the Czech Republic: Critical review Objective: Review of the recent situation regarding opioid agonist treatment OAT in the Czech Republic (CR). Method: A review of the Czech bibliographical resources was carried out, including grey literature, focusing on the issue of substitution tre...
Article
Background: Despite progress in reducing smoking prevalence in many countries, stigmatized, marginalized and socially deprived populations with low socioeconomic status still have higher smoking rates compared to general population. The aim of this study is to explore smoking prevalence and correlates among six stigmatized population groups in Serb...
Article
Background: The European Web Survey on Drugs aimed to obtain in-depth data on consumption of cannabis, ecstasy/MDMA, cocaine, and amphetamines in different populations of drug users in 16 European countries. This paper examines test-retest reliability, the consistency and the comprehensibility of the prevalence and frequency of use questions in th...
Article
Full-text available
The paper focuses on the public health impact of substance use and factors related to their regulation, as well as on the contribution of the use of addictive substances (tobacco, alcohol and illegal drugs) to the overall health burden. Health and social harms of different addictive substances are compared. Examples of significant changes in the po...
Article
Full-text available
Background and Aims: Gambling in adolescence is often related to licit and illicit substance use. Some evidence shows that teenage smokers gamble more than non-smokers. The aim of the study is to analyse the relationship between problem gambling and smoking among Czech adolescents. Methods: Data on 6,082 adolescents (50.1% boys and 49.9% girls) age...
Article
Full-text available
Background and Aims Our understanding of the long‐term safety of prenatal exposure to Opioid Maintenance Treatment (OMT) is insufficient. We compared childhood morbidity (0‐3 years) between OMT‐exposed and relevant comparison groups. Design Nation‐wide, registry‐based cohort study. Registries on reproductive health, addiction treatment, hospitaliz...
Book
Full-text available
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017 shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, předkládá novinky v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových t...
Article
Full-text available
Abstract Opioid agonist therapy (OAT) has been available in a standard regime in the Czech Republic since 2000. Buprenorphine is the leading medication, while methadone is available only in a few specialised centres. There is an important leakage of buprenorphine onto the illicit market, and the majority of Czech opioid users are characterised by t...
Article
Full-text available
Background People who inject drugs (PWID) experience a high prevalence of incarceration and might be at high risk of HIV and hepatitis C virus (HCV) infection during or after incarceration. We aimed to assess whether incarceration history elevates HIV or HCV acquisition risk among PWID. Methods In this systematic review and meta-analysis, we searc...
Article
Full-text available
Heroin users in opioid agonist treatment (OAT) show markedly reduced heroin consumption, less crime and a lower mortality rate. However, the extent of long-term OAT participation over subsequent treatment episodes remains unclear. We analysed the annual proportion of patients in treatment (at least 1 day) since the start of first OAT in 4 European...
Book
Full-text available
Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí čtvrtou výroční zprávou. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou NMS předložilo vládě v roce 2014. The Annual Repor...
Article
Full-text available
Národní výzkum užívání návykových látek 2016 přinesl aktuální informace o rozsahu kouření cigaret a užívání elektronických cigaret, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků a o zkušenostech s nelegálními drogami v obecné populaci starší 15 let i aktuální odhady problémové-ho užívání návykových látek na základě použitých screeningových škál....
Article
In addition to individual negative health and social consequences, heavy drinking also affects alcohol users’ social environment. Such harm increases with the quantity of ethanol consumed. The aim of this study was to explore the level and patterns of alcohol use in the small municipality of Jindřichovice in the Karlovy Vary region. METHOD: Questio...
Article
Background and Aims Opioid maintenance treatment (OMT) is recommended to opioid dependent females during pregnancy. However, it is not clear which medication should be preferred. We aimed to compare neonatal outcomes after prenatal exposure to methadone (M) and buprenorphine (B) in two European countries. Design Nationwide register-based cohort s...
Article
Full-text available
BACKGROUND: The HIV epidemiological situation has worsened in the past decade in the Czech Republic. This paper analyses relevant factors from the perspective of two key populations – men who have sex with men (MSM) and people who inject drugs (PWID). METHODS: A non-systematic literature review comparing relevant factors such as risk behaviours, pr...
Technical Report
Full-text available
This report provides the results of an exercise focused on mapping the online availability of NPS through online shops targeting the population of the Central Asian countries. The exercise was performed within the C2 CADAP 6 regional seminar organized in Almaty from 27-30 March 2017.
Book
Full-text available
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, předkládá novinky v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových t...
Article
Full-text available
OBJECTIVES: Problem opioid users (POU) represent about one third of circa 47 thousand problem drug users altogether. While heroin has been gradually disappearing from the drug scene, buprenorphine is currently a primary problem opioid drug. At the same time use of opioid analgesics is increasing. METHODS: A cross-sectional study was conducted among...
Article
Full-text available
This article presents a literature review of published and grey literature focused on problem opioid use (POU) on the territory of the CR. The development of POU in the CR can be divided into 4 periods, all characterised by injecting opioid use. The period before 1989 was typified by misuse of opioid analgesics and home-made drugs (braun). The firs...
Article
Full-text available
Reported incidence of human immunodeficiency virus (HIV) infection in the Czech Republic increased steeply over the past decade from 90 new cases in 2005 to 266 in 2015. This increase is almost exclusively attributed to sexual transmissions between men who have sex with men (MSM). In 2015, there were 79% (n=210) newly diagnosed cases among MSM, 17%...
Article
Background: Prevention of hepatitis C virus (HCV) transmission among people who inject drugs (PWID) is critical to eliminating HCV in Europe. We estimate impact of current and scaled-up HCV treatment with and without scaling-up opioid substitution therapy (OST) and needle and syringe programmes (NSP) across Europe over the next 10 years. Methods:...
Poster
Full-text available
Introduction:Novel psychoactive substances (NPS) are available predominantly through Internet-based sources. The aim of the study was to investigate availability of NPS through online shops in Russia and Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). Methods:Internet snapshot study was conducted in April 2017 using...
Article
Introduction The aim of this study is to explore smoking prevalence among six vulnerable population groups in Serbia from 2008 to 2013 and identify the need for smoking prevention and cessation programs for highly vulnerable populations. Material and Methods Smoking prevalence data were extracted from the databases from the (bio) behavioral survei...
Chapter
Methamphetamine (called pervitin) has been in the centre of the drug problem in the Czech Republic since decades and as regards the extent of use, the situation in the Czech Republic (as well as in Slovakia) has been exceptional. Methamphetamine has been present in the Czech Republic since 1970´s in context of problem drug use, and has been mostly...
Article
Full-text available
BACKGROUND AND AIMS: Despite advances in our knowledge of effective services for people who use drugs over the last decades globally, coverage remains poor in most countries, while quality is often unknown. This paper aims to discuss the historical development of successful epidemiological indicators and to present a framework for extending them wi...
Article
Background: In the Czech Republic in 2010 a law was introduced decriminalizing personal possession of small quantities of several illicit drugs, including cannabis. Methods: We use 2012 survey data to examine the effect of a change in cannabis policy on the age of onset of cannabis use. We estimate the effect of the policy change using a mixed p...
Article
Background: In several EU countries, synthetic cathinone (SC) use has spread among injecting drug users (IDUs); it has been linked to risk of dependence and HIV/HCV transmission. Aims: To analyze the association between dependence and risky injecting practice with experimental and repeated SC use in the past 12 months among the clients of needle-sy...
Article
Full-text available
The use of illicit drugs in the Czech Republic has been stable over a long period of time. Cannabis has been the most frequently used illegal drug among the general population, while the rate of lifetime experience with other drugs has been significantly lower. Problematic drug use includes long-term use of meth (methamphetamine), whereas buprenorp...
Article
Full-text available
Background: Problem drug use is associated with excess risk of infectious and other somatic diseases resulting mainly from injecting drug use. Material and methods: At the end of 2013, a complete medical history and physical examination was done in 40 problem drug users (30 males and 10 females), mean age 35.5 years (37.0 and 30.9, respectively)...
Book
Full-text available
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015 shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, předkládá novinky v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových t...
Article
Full-text available
Licit and illicit drug use in pregnant women constitutes a long lasting and serious problem worldwide. Information on long-term effects of maternal drug use on the child is limited. Nationwide registers provide a great potential to study short and long-term consequences for children exposed to licit and illicit drugs during pregnancy. We discuss th...
Article
Full-text available
The article summarizes the main results and trends in substance use and other forms of risk behaviour among adolescents in the Czech Republic surveyed within the scope of the European School-Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) in 2015. The ESPAD study has been an important source of information on substance use among European youth si...