Veslava Osinska

Veslava Osinska
Nicolaus Copernicus University | umk · The Institute of Information and Communication Research

PhD

About

86
Publications
46,279
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
230
Citations
Introduction
I'm an Associate Professor in the Institute of Information and Communication Research at NCU. I received MSc degree in physics and PhD - in information science. My research concerns information visualization methods and their application to represent knowledge. I just start to work within Chist-era grant BITSCOPE - Brain Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalized Experience. I am a member of ISKO Polish chapter, and the Polish Computer Science Society.
Additional affiliations
October 2019 - October 2019
Nicolaus Copernicus University
Position
  • Professor (Associate)
October 1998 - present
Nicolaus Copernicus University
Position
  • Researcher
October 1998 - October 2008
Nicolaus Copernicus University
Position
  • Lecturer

Publications

Publications (86)
Article
Full-text available
In recent years, a comparably fresh research field — information visualization has become commonly available for the researchers of all specialties. Information or knowledge maps play a role of interface for the analysis and intensive study of scientific community and knowledge domains development. The popularity of visualization techniques and int...
Book
Full-text available
This book clearly shows that the use of various techniques and methods of visualisation is, at present, an integral part of numerous applications employed not only in humanistic and social sciences, but also in numerous other fields of science. The editors hope that this short presentation of some practical examples will contribute to the further d...
Article
Full-text available
Altmetrics, as a new scientometric measure, shows the scholarly impact of a scientist and her/his social activity on social networking platforms. We analysed communication on ResearchGate within the group formed by Nicolaus Copernicus University different domains researchers. They share interest in information visualisation and form local collabora...
Conference Paper
Full-text available
The article introduces to SNA, tools and methods for analizing social networks. Moreover ilustrates how to use open source applications for network modeling and design.
Book
Full-text available
Full text is available for University staff and students on-line: http://han3.uci.umk.pl/han/ibuk/libra.ibuk.pl/book/159941 In the world with information overload we automatically grab visual messages. This is a process process having an origin in human perceptual system. Users attention is particularly focused on sophisticated, subtly colored, com...
Chapter
Full-text available
Wykorzystanie eye trackingu do analizy wizualnych informacji statystycznych Wstęp W społeczeństwie danych, w które ewoluuje społeczeństwo informacji i wiedzy, istotną umiejętnością staje się odczyt zakodowanych treści liczbowych w wykresach i mapach-wszelkiego rodzaju wizualizacjach. Jedne wizualizacje mogą się wyda-wać odbiorcom nader prostymi rep...
Article
Full-text available
Abstrakt: Sieć internetowa jako część systemu ekonomicznego służy podmiotom, które czerpią z niej zyski. Współcześnie technologie sieciowe są porównywalne, a z czasem coraz bardziej przewyższają inne gałęzie gospodarki. Użytkownik musi skonfrontować się z społecznymi kosztami funkcjonowania świata wirtualnego, w którym coraz mniej jest miejsca na w...
Chapter
Information about scientific research can be represented on interactive science maps, which can yield insight into scientific activity at different levels of organization: micro, meso and macro. There are many examples at the meso or macro levels, i.e., research fields. But the micro level – individual analysis - is rather rarely considered in acad...
Chapter
Full-text available
Scientists develop new concepts, methods, and techniques to solve practical and theoretical problems. These ideas are disseminated among scientists representing the same discipline; some are known even among non-scientists (artificial intelligence, machine learning, or fractals). The spreading of new ideas in the scientific community is going with...
Article
Full-text available
Large sets of articles are evaluated by predefined measures such as the article numbers and h-indexes. All of these indicators are scalars and refer rather to one discipline or the comprehensive science. Thus, according to disciplinary categories in scientific databases, the distribution has become too rigid for current science needs, dynamically g...
Data
Mapa aktualnych dyscyplin naukowych
Article
Full-text available
Streszczenie: Szablony są nieodłącznym elementem pracy w środowisku sieciowym. Alternatywnie projekty można tworzyć w edytorskich aplikacjach. Warto zastanowić się, kiedy należy użyć pierwszych, a kiedy przełączyć się na drugie? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie. W tym celu scharakteryzowano sieciowe na-rzędzia do tworzenia infografik w z...
Article
Full-text available
Introduction. The study investigates whether online attention, carried out on social media or by video tutorials, affects the popularity of these tools in the research community. Method. We collected data from the Web of Science, Scopus, YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram, using web-scraping tools. Bibliometrics, altmetrics and webometrics w...
Book
Full-text available
Książka, operując przykładami, odsłania fenomen map nauki oraz wprowadza w szczegóły warsztatu związanego z przetwarzaniem i wizualizacją danych. To pole badań przyciąga specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, stawiających pytania dotyczące rozwoju i historii, a także filozofii i socjologii nauki w szerokim sensie. Żeby ukazać meritum map nauki...
Article
Full-text available
Artykuł może posłużyć jako krótki przewodnik w rozwiązaniu problemu doboru wykresu do danych. W opracowaniu omówione zostały błędy popełniane przez projektantów wykresów, rozrysowano przykłady oraz do-konano ich kategoryzacji. Rozważono również dwa podejścia w wizualizacji informacji ze względu na oczekiwania od-biorców: statystyczne i dizajnerskie...
Chapter
Full-text available
Prezentacje graficzne różnorodnych zbiorów danych są obecnie dynamicznie rozwijającym się obszarem praktycznego zastosowania technologii informatycznych. Najczęściej spotykamy praktyczne realizacje takich prezentacji w formie wizualizacji lub infografiki. W pracy zostały omówione różnice, cechy wspólne oraz podstawowe algorytmy wspomagające pro...
Chapter
Problematyka dotycząca projektowania struktur informacyjnych zazwyczaj koncentruje się wokół problemów użytkowych. Właściwe i skuteczne projektowanie aplikacji służących do zarządzania zbiorami danych i ich prezentacja w sieciowych systemach informatycznych dominuje obecnie w badaniach z zakresu szeroko rozumianej architektury informacji. To niezmi...
Chapter
Full-text available
The issues related to the design of information structures usually focus on operational problems. Proper and effective design of applications for managing data sets and their presentation in network information systems currently dominates research in the field of broadly understood information architecture. It is an extremely broad spectrum of issu...
Presentation
Full-text available
About common space between information architecture and information visualization.
Article
By applying different clustering algorithms, the author strived to construct the best visual representation of scientific domains and disciplines in Poland. Journals and their disciplinary categories constituted a data set. A comparative analysis of maps was based on both qualitative and quantitative approaches. Complex patterns of eight maps were...
Chapter
Full-text available
In the paper, fuzzy sets technology is used to find out the levels of the scientific contribution of a scientist or a team of scientists into scientific fields or discipline. Namely, fuzzy logic is applied to describe the fuzzy input and output relations between scientific fields, disciplines, journals and researchers, afterward, the compositions o...
Article
Full-text available
The study of the eye movement provides us with the functioning of the visual perception of a human while observing images such as: book illustrations, book covers, posters and other standard publications. The current experiment was performed using the series of collections of book covers. The both configurations of layout and images data set consti...
Article
Full-text available
Purpose/Thesis: Authors estimate the disciplinary similarity of researchers according to selected academic units with a different cross-section of specializations. The paper presents the model for studying disciplinary diversity of scientific units. The premise of the article is that knowledge of di-sciplinary profiles of researchers can be applied...
Chapter
The visualization of large data sets from Polish digital libraries requires proper preparation of a comprehensive consolidated data set. Differences in the organi-zational systems of digital resources, and other factors affecting the heterogenei-ty of distributed data and metadata, require the use of clustering algorithms. To achieve this goal, the...
Article
Full-text available
Studies on the state and structure of digital knowledge concerning science generally relate to macro and meso scales. Supported by visualizations, these studies can deliver knowledge about emerging scientific fields or collaboration between coun- tries, scientific centers, or groups of researchers. Analyses of in- dividual activities or single s...
Article
Okładki książek są jednoznacznym, wizualnym identyfikatorem konkretnej pozycji wydawniczej. Umieszczenie większej ilości okładek w ograniczonym obszarze prezentacyjnym tworzy więc kompozycje graficzną, którą możemy traktować jako jeden obraz. Celem pracy jest określenie preferencji wizualnych obserwatorów, potencjalnych czytelników, obserwujących t...
Article
Full-text available
Scientific output analysis in Poland takes place in many ways: by use both central and local databases. The article discusses the contents and bibliometric functions of the most important bibliographic databases, i.e. “People of science”, Polish Scientific Bibliography and employeers local registration system Expertus. The authors evaluate these to...
Article
Full-text available
Article presents a proposition and evaluation of a new method of scientific output evaluation. Presented method may be considered as complementary to publication evaluation. It uses up-to-date findings of BigData in order to explore local databases. Proposed method is scalable, it may be successfully applied for scientific evaluation of individual...
Chapter
The concepts of knowledge presentation have their origin in the early Middle Ages and establish contemporary trends in visualization activity. Using the latest scientific observations, it is possible to conclude that circles and spheres are the most common natural shapes in both micro- and macrospace. The next most often used metaphor in medieval l...
Chapter
Excel or similar statistical software offers a lot of possibilities to generate different kinds of charts and diagrams. Throughout the variety of graphical representations, one can find common features among elementary patterns they consist of. Circles (spheres in 3D information space) and trees as effective and ergonomic shapes are the base of kno...
Conference Paper
Full-text available
The original concept of meme in scientometric space has evolved for over 40 years. Studying the dynamics of changes of this evolution is important because of usefulness of describing contemporary scientific concepts. In order to determine the properties of the semantic field of meme, the text mining algorithms were used for analyzing publications a...
Article
Studies on the state and structure of digital knowledge concerning science generally relate to macro and meso scales. Supported by visualizations, these studies can deliver knowledge about emerging scientific fields or collaboration between countries, scientific centers, or groups of researchers. Analyses of individual activities or single scientif...
Article
Large-scale distributed digital library systems with aggregated metadata provide platforms for resource discovery and retrieval. For researchers, aggregated metadata offers a potential for big data analysis and exploration of digital knowledge growth. The paper reports the findings of the study that investigated the distribution of the date element...
Conference Paper
Science maps can be used for comprehensive study of scientific research on different levels of organization: micro, meso and macro. All approaches need a distinct aggregation degree of analysis units. The structures of community or knowledge on local (meso) and global (macro) levels can be discovered due to bibliographic data processing and further...
Article
CEL/TEZA: Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań nad oceną jakości metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych oraz możliwości wykorzystania tych danych do masowego przetwarzania zawartości cyfrowych repozytoriów oraz wyodrębnienia współczesnych prac naukowych. KONCEPCJA/METODY: Badania zostały przeprowadzone hybrydowo – poprzez automatyczną an...
Conference Paper
Full-text available
In 20th/21st century we observe dynamic changes in information and communication technologies. This is a time of increasing the speed of information sharing, collection, verification, and automatic categorization. The aim of this paper is to present eyetracking technology in the study of empirical data sets, also in terms of their applications in d...
Article
Full-text available
MAPY NAUKI W ANALIZACH PORÓWNAWCZYCH JEDNOSTEK UMK Niedoreprezentacja nauk humanistycznych i społecznych w bibliograficznych bazach globalnych stała się już wadliwą regułą, o której wszyscy wiedza, do której przywykli, lecz nie podejmują prób zminimalizowania jej wpływu. Autorka z zespołem (dr P. Malak, mgr B. Bednarek-Michalska) do analiz naukomet...
Presentation
Full-text available
Mapy naukometryczne na podstawie zasobów sieciowych UMK
Presentation
Full-text available
Social Network Analysis (SNA) became the popular method of complexity study in every scientific domain, particularly in social sciences. The article presents the wide spectrum of open sourse tools for SNA. Additionally it introduces into network formats. The process of visualization includes such phases as: data scraping, extraction and processing...
Chapter
Full-text available
Visualization is currently used as a data analysis tool and considered a way of communicating knowledge and ideas in many areas of life such as science, education, medicine, marketing, and advertisement. The chapter contains complex interdisciplinary material and attempts to construct a general framework of visualization roles in learning. The stru...
Article
Full-text available
One can observe rapid development of interdisciplinary research on information visualisation, in the last decade. E. Garfield, scientometry pioneer and creator of the term “scientographs”, was the first who used those methods in the field of information science. Scientographs or science maps involves information professionals, computer scientists,...
Chapter
Full-text available
Current scientometrics issues deal with the evaluation of scientists productivity , prediction of their career trajectories or the impact on funding decisions on the evolving structure of academic community. Science or knowledge domain maps are important scientometrics tools. They are created on the base of scholar bibliographic data. They provide...
Article
Full-text available
Altmetrics, as a new scientometric measure, shows the scholarly impact of a scientist and her/his social activity on social networking platforms. We analysed communication on ResearchGate within the group formed by Nicolaus Copernicus University different domains researchers. They share interest in information visualisation and form local collabora...
Conference Paper
Full-text available
The paper contributes to the problem solving in semantic browsing and analysis of scientific articles. With reference to presented visual interface, four – the most popular methods of mapping including own approach - MDS with spherical topology, have been compared. For a comparison quantitative measures were applied which allowed to select the most...
Conference Paper
An analysis of the interrelationships between elements within dynamic structure typically involves perturbation methods based on the minimum energy. In result, the researchers use minimum distance-based algorithms and therefore the shortest path between the various components of the system. However the history of science development shows that coll...
Article
Full-text available
Recenzja pierwszej książki będącej tak kompleksowym, a jednocześnie praktycznym wprowadzeniem do grafiki i wizualizacji informacji, korzystania z wykresów, map, schematów i ilustracji do komunikowania się i rozumienia danych i zjawisk. Alberto Cairo, wykładowca na Uniwersytecie w Miami, wyjaśnia, że wizualizacja powinna być pojmowana jako narzędzie...
Article
Full-text available
Autorzy stosując nowe metody i narzędzia badawcze starają się odpowiedzieć na pytanie czy Mikołaj Kopernik był w Wilnie i jeśli tak, to kiedy. Rozważają, czy współczesna neuronauka w połączeniu z analizą dużych zbiorów danych za pomocą metod wizualizacyjnych pozwoli odkryć nowe fakty. W artykule znajduje się dokładny opis nowej metodologii badawcze...
Chapter
Full-text available
Visualization is currently used as a data analysis tool and considered a way of communicating knowledge and ideas in many areas of life such as science, education, medicine, marketing, and advertisement. Authors try to show that information visualization techniques are being more and more widely applied in the education process. Visualization mecha...
Article
Full-text available
Autorzy stosując nowe metody i narzędzia badawcze starają się odpowiedzieć na pytanie czy Mikołaj Kopernik był w Wilnie i jeśli tak, to kiedy. Rozważają, czy współczesna neuronauka w połączeniu z analizą dużych zbiorów danych za pomocą metod wizualizacyjnych pozwoli odkryć nowe fakty. W artykule znajduje się dokładny opis nowej metodologii badawcze...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
The authors compared three methods of mapping, considering the maps as a visual interface for the exploration of scientific articles related to computer science. Data were classified according to the original Computing Classification System (CCS) classification and co-categories were used for similarity metrics calculation. The authors’ approach ba...
Article
Full-text available
Umiejętność analizowania i wykorzystywania dużych zbiorów danych w praktyce dydaktycznej zaczyna odgrywać coraz większą rolę zarówno na polu metodyki nauczania jak i praktyki dydaktycznej. Współczesne trendy w nauce światowej jasno wskazują na coraz większą unifikację na polu nauk przyrodniczych. Wykorzystanie interaktywnych systemów sieciowych poz...
Conference Paper
Full-text available
Veslava Osinska and Grzegorz Osinsk – Graphical Analysis of Scientific Collaboration Variations Interactions (Talk at 2nd Annual KNOWeSCAPE Scientific Meeting, http://knowescape.org/knowescape2014-2/)
Article
Full-text available
Article
Full-text available
rozmowA rozmAitości kulturA nAukA wspomnieniA felieton 31 à Granty badawcze Mapujemy naukę Nowoczesna naukometria nie pokazuje czytelnikom rozbu-dowanych tabelek z liczbami, trudnymi do porwnania w rż-nych aspektach i zestawieniach albo mogących posłużyć do wykrycia trendw przyszłościowych w nauce. Jest ona raczej zorientowana na wizualne przeds...
Chapter
Full-text available
Analysis of social networks - is an innovative strategy in the study of social groups, in particular, their organizational structure. Similarly, analysis of scientific structure is based on co-citations count. One of the most important stages of both studies is to visualize the results with goal of clear, intuitive representation of objects (actors...
Chapter
Full-text available
Visualization of scientifi c information extends the possibility to explore how the science is organized and change over time. Particularly classifi ed data include a great potential of discovering the structure and dynamics of specifi ed domain. The authors applied tested and previously presented conception of ACM CCS (Computing Classification Sy...
Article
Full-text available
Visual mining as data exploration using visualization maps. Currently users prefer visual information in order to deal with the flood of information, particularly regarding to medial communication. Visual form of data has to facilitate their perception and analysis. It is difficult to classify of information visualization and visual datamining tech...
Chapter
Full-text available
This article presents the analytical and retrieval potential of visualization maps. Obtained maps were tested as information retrieval (IR) interface. The collection of documents derived from the ACM Digital Library was mapped on the sphere surface. Proposed approach uses nonlinear similarity of documents by comparing ascribed thematic categories a...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
Wizualizacja nauki – jest nowym kierunkiem badań umożliwiającym wielkoskalową analizę rozwoju naukowego, jak i historii ludzkiej aktywności. W ostatnim dziesięcioleciu stała się też ważną metodą stosowaną w wykrywaniu aktualnych trendów tematycznych i dominujących obszarów w nauce. Podstawowym materiałem analitycznym wykorzystywanym w wizualizacji...
Article
Full-text available
Visualization of the large-scale collections of information became one of the essential purpose in data analysis. The new methods of visualization are increasingly applied as a significant component in scientific research. Particularly qualitative nature of Infoviz studies (Information visualization) can be combined with quantitative character of d...
Article
Full-text available
W wizualizacji informacji powszechnie wykorzystuje się zasady działania percepcji wizualnej. Techniki wizualizacji umożliwiają reprezentację danych na różnych poziomach organizacji, pomagając w zrozumieniu ich struktury i wzajemnych korelacji. Metody wizualizacyjne znajdują szerokie zastosowanie w serwisach, zaprojektowanych według logiki architekt...
Article
Full-text available
The article describes a new research method, popular among bibliometric and sciencemetric specialists, i.e. science visualization. Genesis, technologies,and stages of the visualization process are presented, with an example of matrix map for library and Information science for the years 1996-2005. Researchpotential of this method were discuseed, in...
Presentation
Full-text available
Jak wygląda dynamika współpracy naukowej pomiędzy członkami zespołu? Z pewnością jest to publikowanie wyników badań wykonywanych w ramach wspólnego projektu lub dotyczących jednego problemu badawczego. Ale badacze mogą wykazywać również znaczącą aktywność na polu mobilności, dyskursu naukowego i dydaktyki. Autorka prezentuje wyniki takich badań dla...
Article
Full-text available
This paper proposes a novel methodology to visualize a classification scheme. It is demonstrated with the Association for Computing Machinery (ACM) Computing Classification System (CCS). The collection derived from the ACM digital library, containing 37,543 documents classified by CCS. The assigned classes, subject descriptors, and keywords were pr...
Article
Full-text available
Generally, Computer Science (CS) classifications are inconsistent in taxonomy strategies. Itis necessary to develop CS taxonomy research to combine its historical perspective, its current knowledge and its predicted future trends - including all breakthroughs in information and communication technology. In this paper we have analyzed the ACM Comput...
Article
Full-text available
In this paper we have proposed the novel methodology to visualize classification scheme in informatics domain. We have mapped a documents collection of ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library to a sphere surface. Two main stages of visualization processes complement one another: classification and clusterization. Primarily classif...
Article
Full-text available
Existing classification schemes are visualized as hierarchical trees. Science data visualization requires a new method in information space modelling in order to reveal relations between class nodes. This paper describes a novel visualization concept of classification scheme using subject content metrics. We have mapped the document collection of A...
Article
Zn1 − xMgxSe mixed crystals for 0 < x < 0.56 have been grown by high pressure Bridgman method. The dependence of lattice constant, luminescence and electrical properties on Mg concentrations has been investigated. The crystals with different x exhibit orange and green (deep levels) as well as blue and UV (near-band-edge) luminescence in the tempera...

Questions

Questions (6)
Question
We have high diversity of terms in text corpus and want to filter all social humanity terms through thesaurus construction. Does somebody  have experience and want to share/cooperate with us? Best, Veslava
Question
Are there some articles about Researchgate phenomena? About people behaviour on RG? About RG evaluation (RG score)? Does somebody point me the souces?
Is it possible to get statistics data on RG?
Veslava
Question
I need to compute TFIDF for 2 M documents (abstracts). How much more eff   Linux will be more effective than Windows for R  environment?  What type of computer will accomplish this task fast in say during a week?
Question
The best measure for graphs structure is modularity. If we strip all links what can substitute modularity? How do we measure complexity in the complex patterns? Should we use pattern recognition algorithms? One example of a pattern is here: http://www.home.umk.pl/~wieo/Infoviz/il6.jpg
Question
The main problem: who is main interest group of memes theory: sociologists, computer scientists or psychologists?

Network

Cited By