• Home
  • Vesa Vihanninjoki
Vesa Vihanninjoki

Vesa Vihanninjoki

Doctor of Philosophy

About

28
Publications
3,898
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
39
Citations
Introduction
Vesa Vihanninjoki (Ph.D. in Aesthetics, 2021, University of Helsinki; B.Sc. (tech.) in Civil Engineering, 2021, Aalto University) is an expert on both technologically and experientally/aesthetically sustainable built environments. Vihanninjoki's most recent research interests are related to enhancing data-driven and value-based decision-making in building refurbishment projects and in the aging management of buildings and structures.

Publications

Publications (28)
Presentation
Full-text available
Tässä esityksessä käydään läpi pääkohdat haastattelututkimuksesta, jossa selvitettiin visuaalisten inventointimallien hyödyntämistä korjausrakentamisessa nyt ja lähitulevaisuudessa sekä tähän liittyviä keskeisiä haasteita ja muutostekijöitä.
Thesis
Full-text available
Tässä tutkielmassa selvitetään visuaalisten inventointimallien merkitystä korjausrakennusprosessissa tänä päivänä sekä luodaan katsaus siihen, miten tilanteen ennakoidaan kehittyvän lähitulevaisuudessa alan asiantuntijoiden ja muiden keskeisten toimijoiden näkökulmasta arvioituna. Tutkielmassa kiinnitetään erityisesti huomiota erilaisten optisten a...
Article
Full-text available
Urban places are of central significance for cities both as built structures and as centers of everyday life. Due to the emergence of various design-led place-making policies and practices, “urban place” has largely become a marketed and branded product. Aesthetics plays a major role in this project of place-making, and the related interpretation o...
Thesis
Full-text available
This thesis addresses the question of the role of everyday places in the constitution of the contemporary urban lifeworld. The focus of the examination is on the aesthetics of places – understood primarily as the experiential quality and character of places – and on the interconnections between the abstract experiential dimensions and more concrete...
Chapter
Full-text available
The pervasiveness of technology has changed the way urban everyday is structured and experienced. An understanding of the deep impact of this development on everyday experience and its foundational aesthetic components is necessary in order to determine how skills and capacities can be improved in coping with such change, as well as managing it. Ur...
Chapter
Cities consist of places and of the complex and practically innumerable relations between these places. It is surprisingly hard to try to imagine or conceive a city without thinking of its central places. This fundamentality of places stems, above all, from their primal function as nodes that connect the material and the social in urban contexts. A...
Article
Full-text available
The places of our everyday lives constitute a fundamental condition for the sensibility and the meaningfulness of our urban experience. Such places afford us various things, and it is precisely the afforded uses and actions that remarkably affect or even define our experience of a place. It is, however, crucial to ask what makes certain place-based...
Article
Full-text available
Understanding better the effects of the use of mobile apps to the use and appreciation of urban environments has been gaining more prominence as a research topic recently due to the increasing everyday use of these apps. Whether this type of digital mediation changes the lived experience is of interest in this article. The intention is to show that...
Chapter
Full-text available
The omnipresence of technology in cities has had an undeniable effect on the urban everyday experience. This experience is increasingly structured by technological objects or constellations of converged technologies. Activities in a city affect how and what technologies are developed but these new and emerging technologies also have an inevitable e...
Research
Full-text available
Next summer, the international Philosophy of the City Research Group (PotC) joins forces with the International Institute of Applied Aesthetics (IIAA) of the University of Helsinki (FI) in organizing the 2nd PotC Summer Colloquium with the theme of “Urban Aesthetics”. The aim of the annual Summer Colloquia series is to bring together scholars withi...
Article
Full-text available
Tämän päivän urbaania elämäntyyliä määrittää liikkuvuus ja erilaisten älyteknologioiden mahdollistama etäläsnäolo. Tästä huolimatta arkinen elinympäristömme ja sen sisältämät verrattain pysyvät paikat ovat keskeisiä kaupunkielämän kokemuksellisen laadun ja kokonaisvaltaisen kestävyyden osatekijöitä. Näiden urbaanien paikkojen omalaatuinen, usein jo...
Presentation
Full-text available
The pervasiveness of technology has undeniably changed the way the urban everyday is structured and experienced. The experiential sphere consists increasingly of objects and activities that combine advances in technology and design in complex ways. Understanding the deep impact of this development on the everyday experience and its aesthetic elemen...
Presentation
Full-text available
Esitelmä Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) syyseminaarissa 2018
Article
Full-text available
Due to a multitude of reasons, the prevailing conceptions regarding the aesthetic values and the principles of aesthetic evaluation of different urban environments are significantly varying, and there may not be a widespread consensus even about the general meaning of aesthetic issues in urban environments. That is to say, when discussing the aesth...
Article
Full-text available
Kokoteksti saatavilla osoitteessa http://www.yss.fi/journal/arkiymparistojen-estetiikka-haaste-osallistavalle-kaupunkisuunnittelulle/
Presentation
Full-text available
The history of Western philosophy is marked by the controversial relationship between conceptual though and sensory perception – between how things supposedly are, and how things appear to be. Philosophical aesthetics, in turn, has been in the epicenter of this crisis, striving to find the fundamental principles underlying the connection between th...
Presentation
Full-text available
The world’s and humanity’s future is urban, one might say. Thus enhancing the sustainability of urban life-forms and developing more sustainable ways of urbanism are of crucial importance from the global point of view. The actions, however, are usually more local – focusing either on national or municipality-level phenomena by formulating and imple...
Presentation
Full-text available
Urban places are of central significance regarding both cities as built structures and the everyday city life. Places give structure to the material and the social dimension of cities, and they also function as nodes that interconnect the social and the material to each other in the urban context. Due to such features associated with urban places,...
Presentation
Full-text available
Nykyään paikat ja paikkoihin liittyvät identiteettikysymykset ovat hyvin keskeisiä niin kaupunkipoliittisten strategioiden kuin operatiivisen aluesuunnittelun tasolla. Kaupunkien välisen kilpailuasetelman johdosta kaupungit pyrkivät erottumaan toisistaan sekä osoittamaan elinvoimaisuuttaan osaltaan juuri omaleimaisten ja houkuttelevien paikkojen av...
Presentation
Full-text available
A conference presentation, which is to be followed by a related peer-reviewed paper in the forthcoming online conference journal.
Presentation
Full-text available
Filosofista estetiikkaa on koko sen olemassaolon ajan määrittänyt esteettistä arvottamista koskeva jaettuuden ja yksityisyyden välinen paradoksi: toisaalta esteettiset arvot tuntuvat olevan jossain määrin yhteisöllisesti jaettuja ja niistä voidaan mielekkäästi keskustella, toisaalta esteettisessä arvottamisessa on selvästi nähtävissä yksilöllisiä e...
Chapter
Full-text available
Vuosituhannen vaihteessa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki on suomalaisessa kontekstissa tärkein ympäristönkäytön ohjauskeino, ja lain merkitys hyvinvointia edistävän ympäristön tuottamisessa on keskeinen. Laissa otetaan kantaa myös hyvän elinympäristön esteettisyyteen ja esteettiseen laatuun, vaikka tämä tapahtuukin usein epäsuorasti ja e...
Thesis
Full-text available
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee ympäristön esteettisyyden määrittelyä ja esteettisen ympäristön tuottamista suomalaisen kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Tutkielmani teoreettinen perusta on filosofisessa estetiikassa erityisesti fenomenologisessa ympäristöestetiikassa mutta tutkielman monitieteellisestä asetelmasta johtuen sovellan estetiikan...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Tutkimuksessa selvitetään visuaalisten inventointimallien merkitystä korjausrakennusprosessissa tänä päivänä sekä luodaan katsaus siihen, miten tilanteen ennakoidaan kehittyvän lähitulevaisuudessa alan asiantuntijoiden ja muiden keskeisten toimijoiden näkökulmasta arvioituna. Tutkimuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota erilaisten optisten apuvälineiden (fotogrammetria ja laserkeilaus) rooliin osana visuaalisten inventointimallien laatimista.
Archived project
UrAMo aims to produce a transformative understanding on the important relationship between aesthetics and mobility by bringing together philosophers, planning theorists, spatial planners, architects, and environmental psychologists working within the field of urban planning. This is a joint research project of University of Helsinki and Aalto University, done in collaboration with the city of Lahti.