Veronika Lajos

Veronika Lajos
University of Miskolc · Department of Cultural and Visual Anthropology

Doctor of Philosophy

About

51
Publications
13,424
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
72
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
65 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Introduction
Veronika Lajos currently works at the Department of Cultural and Visual Anthropology, University of Miskolc, Hungary. Veronika does research in Sociocultural Anthropology and Qualitative Social Research. She is interested in Applied Anthropology, Methodology and Anthropological Theory, and Cultural Semiotics or Semiotics of Culture, too. She is one of the editors of Replika, a Hungarian journal of social sciences - http://www.replika.hu/
Additional affiliations
September 2017 - present
University of Miskolc
Position
  • Professor (Assistant)
November 2012 - January 2013
University of Helsinki
Position
  • Hungarian Ethnic Studies: Csangos in Perspective
November 2012 - January 2013
University of Helsinki
Position
  • PostDoc Position
Description
  • keywords of post-doc research: migration, Moldavian Csangos, resilience, applied ethnology, applied anthropology
Education
September 2004 - August 2007
University of Debrecen
Field of study
  • ethnology and cultural anthropology
September 1999 - June 2004
University of Debrecen
Field of study
  • ethnology and cultural anthropology, general history

Publications

Publications (51)
Article
Full-text available
A teljes lapszám letölthető: http://replika.hu/replika/100 The centenary volume of Replika discusses various participatory and collaborative practices and research approaches devised with stakeholders that are usually applied in social sciences. This thematic edition opens with the diverse answers received to the following question: ‘According to y...
Chapter
Full-text available
Tanulmányom egyrészt egyfajta tematikus áttekintő, amelyben felvázolom az online világok és interakciók vizsgálatának irányait a hazai néprajztudományban és kulturális antropológiában. Másrészt, ezzel párhuzamosan, néhány kapcsolódó metodológiai és elméleti kérdésre kívánok reflektálni, külön figyelmet szentelve az etikai természetű dilemmáknak. Mi...
Chapter
Full-text available
Title: The World in Motion. On the Subject of Multi-sited Ethnography Abstract: It is a much used cliché that the complexity of the world is ever increasing, but it is rightly articulated when presenting how the methods and approaches in researching local societies have been transformed alongside that. The most famous example of the revision of Mal...
Article
Full-text available
A múltra vonatkozó elbeszélések kutatási témaként és/vagy módszerként több mint nyolcvan éve vannak jelen a kulturális antropológiában és a történettudományban. Az elmúlt néhány évtizedben, különösen az 1970–80-as évektől jelentős változások mentek végbe mindkét terület személetmódjában, módszertanában és elméleti megközelítésében, amit leginkább a...
Article
Full-text available
A modernitás eleganciája. A kritikai szembenézés társadalomtudományi gyakorlatának néhány aspektusa A modern szerteágazó jelentéssel bíró fogalom; a belőle képzett kifejezések – mint például a modernizmus, a modernizáció, a modernitás vagy a posztmodern – pedig nemcsak a tudományosságban, hanem a közbeszédben is sokat vitatott kérdésekre vonatkozn...
Article
Full-text available
The special issue titled ‘Values‐based Territorial Food Networks – Benefits, challenges and controversies’ and this introductory editorial aim to bridge conceptual and disciplinary differences within the literature on alternative agro‐food networks and related concepts. In the editorial we outline a new umbrella term, Values‐based Territorial Food...
Article
Full-text available
Involving speakers in research on their linguistic practices has been at the core of sociolinguistics since the inception of the field. In contrast to social sciences, however, sociolinguists have rarely addressed the issues surrounding the participation of those involved and engaged in the research process. This paper aims at reviewing the state o...
Article
Full-text available
Tanulmányunk a Káli-medencében megfigyelhető transzformációs folyamatokat a beköltöző társadalmi aktorok nézőpontjából kiindulva vizsgálja. Arra a kérdésre keresünk választ, hogy a medencébe különböző időszakokban költöző társadalmi elitek mennyiben, milyen területeken és mivel járultak hozzá a lokális társadalomban és gazdaságban végbement változá...
Article
Full-text available
en The Covid‐19 pandemic has fundamentally reshaped our lives. Its effects on the sales and use of marketing channels of small‐scale Hungarian producers are addressed here. Based on the level of proximity, sales channels were classified into three types. Due to local regulations concerning restrictions on movement, it was only impersonal (online) c...
Article
Full-text available
A hazánkban is egyre nagyobb teret nyerő részvételiség olyan stratégia, amely a kutatást 1) a helyi emberekkel együtt, közösen, 2) a helyi emberek saját, maguk által megfogalmazott érdekei szerint és 3) a helyi emberek által végzett tevékenységként tételezi, így nem csupán a kutatás tárgyaként kezeli őket, az nem pusztán róluk szól. A világjárvány...
Chapter
Full-text available
A társadalom- és humántudományok jelentős részének önazonossága rendszeresen kisebb-nagyobb átalakulásokon megy keresztül, kisebb-nagyobb mértékben módosul, köszönhetően annak, hogy a tudományterületek kölcsönös összefüggésben vannak a kortárs társadalmi-kulturális környezet természetével. Az elmúlt majd’ másfél év tanúsága szerint a magyar néprajz...
Article
Full-text available
A tanulmány a koronavírus-járvány első hullámának hatását vizsgálja a magyar kistermelők értékesítéseire és marketingcsatorna-használatára. A szerzők a kapcsolatok jellege alapján az értékesítési csatornákat három típusba sorolják. A kijárási korlátozás alatt főleg a személytelen (online) csatornák működtek, vagy épp ellenkezőleg, a nagyon személye...
Chapter
Full-text available
Tanulmányunk a kulturális antropológia miskolci műhelyének oktatástörténetét tárgyalja, kezdve az intézetalapító Kunt ernő oktatási koncepciójában is feltűnő alkalmazott antropológia tantárgycsoporttól a fokozatosan az oktatás egészében érvényesülő alkalmazott szemlélet térnyeréséig. Az 1992-ben létrejött miskolci Kulturális és vizuális Antropológi...
Article
Full-text available
Csanád Bodó – Veronika Lajos Research on the Language Revitalization Processes of the Moldavian Csángós. Knowledge Interpreted with Different Stakeholders, Participation and Engagement Keywords: Csángó, education, language revitalization, linguistic practices, participatory research In this article we introduce our fouryear long interdisciplinary a...
Article
Full-text available
Munkám jelen fázisában egy problémavázlat, aminek alapja a következő dilemma: vajon a szociokulturális antropológiában miként jelenik meg a feminitás és a női szubjektum, és hogyan történik az azonosság- és distanciateremtés a nemekre vonatkozóan? Ezeknek a kérdéseknek a körültekintőbb megválaszolásához először érdemes szemügyre venni, hogy milyen...
Chapter
Full-text available
Originally published: Satish Kedia (2008): RECENT CHANGES AND TRENDS IN THE PRACTICE OF APPLIED ANTHROPOLOGY, NAPA Bulletin, vol. 29. issue 1. 14-28. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1556-4797.2008.00002.x Abstract The emergent global economy of the 21st century will create an ever greater need for research‐based information and pragmatic utilization...
Chapter
Full-text available
In: Dobák, Judit; R., Nagy József (szerk.) (2020): Docendo discimus. A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Miskolc: ME BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, 157-162.
Chapter
Full-text available
It was in the period of the “discovery” of the Káli-Basin, Balaton Upland, Hungary, in the 1970-80s, when the imaginative landscape of the Káli-Basin as a haven emerged, and the social practice of escaping from the Hungarian capital and other big cities (by buying holiday homes in the region or relocating there) started as a response to the social...
Chapter
Full-text available
A Moldavian Csángó field through a woman’s eye: The meeting points of feminist criticism and socio-cultural anthropology In my paper I rather put questions than give definite answers to them based on the anthropology of gender and feminist anthropology. My work is based, on the one hand, on an extensive desk research, and on the other, on my own o...
Article
Full-text available
It is a widely shared view, due to the critical turn in the history of the discipline, that the subjective voice of the researcher, in other words recognizing that the fieldworker’s socio-cultural and biological traits (social position, race, sex and gender, age, etc.), personality, individual life experience and scientific background fundamentally...
Article
Full-text available
This article investigates the roles that locally produced, processed and marketed food (Local Food System) play in rural tourism and local socio-economic development. It is the first account of a 3 years’ research project (LO-KÁLI) exploring a successful Hungarian rural tourism destination, investigating both the demand side (what attracts tourists...
Chapter
Full-text available
Tanulmányom célja, hogy a 2006–2007-ben a moldvai Lujzikalagorban (Luizi-Cǎlugǎra, Bacǎu, Románia) végzett állomásozó terepmunkámat közel tíz évnyi távolságból újragondoljam. Azt a folyamatot helyezem a kritikai szemrevételezés középpontjába, ahogyan a másságra vonatkozó szociokulturális tapasztalatok (azok keletkezésekor és a szövegezés folyamatáb...
Book
Full-text available
A lapszámbeli tanulmányok letölthetők: http://replika.hu/replika/100 The centenary volume of Replika discusses various participatory and collaborating practices and research approaches devised with stakeholders that are usually applied in social sciences. Th is thematic edition opens with the diverse answers received to the following question: ‘Acc...
Article
Full-text available
Tanulmányomban a kortárs migrációs folyamatok társadalomtudományi kutatásában három témakört emeltem ki: a kortárs migránsvilágok természetét, a jótékonykodást és a gyakorlati alkalmazás kérdését. Az első esetében tárgyalom a transznacionalizmus és a módszertani nacionalizmus kérdését, továbbá az anyagi fordulat és a migráció összefüggéseit, valami...
Article
Full-text available
A 21. század elején vajon milyen lehet 20-30 év körüli fiatalként élni egy román–magyar határhoz közeli, kb. 2000 fős magyar településen? Hogyan jelenik meg vidék és város viszonya a helyi fiatalok elbeszélésében? Milyen vidék- és városképek uralják történeteiket? A mindennapok vajon hogyan képeződnek le a térhasználatban? Milyen összefüggések figy...
Article
Full-text available
Lokális és transznacionális identitásgyakorlatok. Szikh bevándorlók észak-európai és észak-amerikai kontextusban Laura Hirvi: Identities in Practice. A TransAtlantic Ethnography of Sikh Immigrants in Finland and in California. Studia Fennica Ethnologica 15. Finnish Literature Society, SKS, Helsinki, 2013. transznacionális jelenségek és azok dinamik...
Article
Full-text available
Lokális és transznacionális identitásgyakorlatok. Szikh bevándorlók észak-európai és észak-amerikai kontextusban Laura Hirvi: Identities in Practice. A TransAtlantic Ethnography of Sikh Immigrants in Finland and in California. Studia Fennica Ethnologica 15. Finnish Literature Society, SKS, Helsinki, 2013. transznacionális jelenségek és azok dinamik...
Book
Full-text available
The present volume of Replika (2015 Vol. 90-91) focuses on the issues of media usage and Internet research. The applied approaches include varying disciplinary traditions such as cultural anthropology, ethnology, sociology, media and communication studies, as well as linguistics. With all these specific viewpoints, the guest editors attempt to demo...
Chapter
Full-text available
See the chapter here: http://real.mtak.hu/39918/ and the whole book here: http://www.sgr.fi/uh/uh8.html To study in one’s native language is a general right supported by the European Union. Tytti Isohookana-Asunmaa, a Finnish social scientist and politician, initiated CoE recommendation 1521 in 2001 regarding these rights of the Moldavian Csángós i...
Chapter
Full-text available
See the chapter here: http://real.mtak.hu/39917/and the whole book here: http://www.sgr.fi/uh/uh8.html It is widely known that the comprehension of the scholarly findings in an ethnographic field is significantly defined by the actual discourse of the discipline. In my paper, I attempt to show the interrelatedness of the scholarly discourse on the...
Article
Full-text available
Preface The present volume of Replika (2015 Vol. 90-91) focuses on the issues of media usage and Internet research. The applied approaches include varying disciplinary traditions such as cultural anthropology, ethnology, sociology, media and communication studies, as well as linguistics. With all these specific viewpoints, the guesteditors attempt...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány egy interdiszciplináris kutatás Hungarikum alprojektjének keretében készült és egy olyan módszertani gyűjtemény része, amely a gasztronómia és a helyi gasztronómiai termékek kulturális-társadalmi értékének és a lokális társadalomban betöltött szerepének vizsgálatakor adódó metodológiai kérdéseket tárgyalja. Mindazonáltal a klassziku...
Article
Full-text available
Vendégszerkesztők: Farkas Judit és Lajos Veronika A Tabula antropológiai-néprajzi folyóirat 2014. évi 15(2) számának első blokkja az antropológiai tudás alkalmazásának kérdését tárgyalja hazai kontextusban. A témafelvető tanulmányt Biczó Gábor, a Miskolci Egyetem Antropológiai Intézetének docense készítette. Az íráshoz kapcsolódóan a vendégszerkesz...
Book
Full-text available
Kulcsszavak: élettörténet, történetmesélés, mese, hímnős alakok, zsidó kópé, szemfény-vesztők Felvezető - Keszeg Vilmos (részlet) "Robert de Beaugrand (Florida) és Benjamin N. Colby (Kalifornia) megállapítása az, hogy vannak rövid életű és vannak időtálló történetek, vannak közismert és kevésbé ismert történetek. Vannak olyanok, amelyeket illedelme...
Book
Full-text available
Szerkesztők: Farkas Judit és Lajos Veronika Kulcsszavak: ökofalu, közösség, Krisna-völgy, térhasználat, fenntartható fejlődés Felvezető - Farkas Judit (részlet) "A fenntarthatóság kérdése a közelmúltban égető – és egyben divatos – kérdéssé vált. A fenntarthatósági diskurzusok elsősorban környezeti, gazdasági és technikai kérdésként kezelik a problé...
Book
Full-text available
Felvezető - Ú mint új muzeológia (Frazon Zsófia - részlet) "A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. A legfurcsább az, hogy mindkét mondat igaz. Amikor használati tárgyainkról gondolkodunk, szeretjük az újat, követjük a változásokat, a trendeket, a divatokat, igyekszünk együtt változni a világgal. De am...
Book
Full-text available
Kulcsszavak: krízis, kockázat, kulturális trauma, ökumenikus gondolkodás, idegen, természeti katasztrófa, pincekultúra pusztulása Felvezető - Szijártó Zsolt (részlet) "A mindennapok megszokott rendjét felborító krízisek, a különböző társadalmi rendszerek közötti átmeneti időszakok vizsgálata régóta a kulturális antropológia kitüntetett vizsgálati t...
Article
Full-text available
Applied Anthropology among the Moldavian Csángós? Attempt to Re-interpret the Relation between Theory and Practice Keywords: Moldavian Csángós, Identity and Ethnicity in the Moldavian Csángó Villages, applied anthropology, theory and practice, foreign labour migration In my paper, I discuss the issue of how the approach of applied anthropology ca...
Thesis
Full-text available
Az értekezés témája az etnográfiai kutatások egyik központi kérdése, a modernizálódó paraszttársadalom, a hagyományos és modern értékrendek összeütközése. Konkrétan a többes kulturális és nyelvi kötődéssel rendelkező, napjainkban is archaikus vonásokat mutató moldvai csángó szociokulturális rendszer és a 20. századi modernizáció konfliktusának vizs...
Thesis
Full-text available
The topic of this dissertation is one of the central issues in ethnographic research; namely, the clash between traditional and modern systems of values in a peasant society undergoing the process of modernization. More specifically, I will investigate the conflict between 20th-century modernization and the Moldavian Csángó socio-cultural system, t...
Article
Full-text available
A tanulmány egy nagyobb terjedelmű munka, a modernizálódó paraszttársadalom kérdését vizsgáló doktori értekezés egy részlete. A dolgozat témája a többes kulturális és nyelvi kötődéssel rendelkező, napjainkban is archaikus vonásokat mutató moldvai csángó szociokulturális rendszer és a 20. századi modernizáció konfliktusa. A probléma feldolgozását az...
Article
Full-text available
A tanulmány a Romániában bizonyos krízishelyzetek esetén igénybe vett ortodox román szolgáltatásokat, ez esetben a gyógyítás ortodox gyakorlatának alkalmazását elemzi a moldvai római katolikus hagyományban. Ugyanakkor ennek a jelenségnek az értelmezése rávilágít a tágabb moldvai kulturális-társadalmi kontextus sajátos vonásaira is, mint például a k...
Chapter
Full-text available
A modernitás és a hagyományos kultúra találkozása konfliktushelyzetet teremt és változásokat, változtatásokat generál. Tanulmányomban a tisztaság-fogalom és a vízhasználat módosulását a modern kor hatására a moldvai szociokulturális életvilágban végbemenő, a tárgykészletet, a lakáskultúrát (például a „báje”, a fürdőszoba megjelenésével), az értékre...
Article
Full-text available
Semmi, ami emberi, nem kerülhetné el az antropológusok figyelmét. Ám az olvasás, az a tevékenység, amivel számos ember több időt tölt, mint étkezéssel, szeretkezéssel vagy szertartásokon való részvétellel, még most sem tartozik az általánosan elfogadott etnográfiai kutatás és leírás kiemelt témái közé. Fel kell tennünk a kérdést, hogy az olvasásnak...

Network

Cited By