Veronika Keller

Veronika Keller
Széchenyi István University, Gyor · Department of Marketing and Management

PhD

About

27
Publications
1,839
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
20
Citations
Citations since 2016
27 Research Items
20 Citations
201620172018201920202021202201234567
201620172018201920202021202201234567
201620172018201920202021202201234567
201620172018201920202021202201234567
Introduction
Veronika Keller currently works at the Department of Marketing and Management, Széchenyi István University, Gyor. Veronika does research in Consumer Economics and Marketing.

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
gazdálkodás • 65. évfolyam • 2. szám, 2021 (158-171) 158 Élelmiszer-vásárlási szokások a koronavírus-járvány második hullámában keller Veronika-Huszka Péter kulcsszavak: üzletek, koronavírus, online vásárlás Jel-kód: M31 ÖsszeFoglalÓ MegállaPÍtások, kÖVetkeztetések, JaVaslatok Jelen kutatás legfőbb célkitűzése az élelmiszer-vásárlási szokások pandé...
Article
Full-text available
A TANULMÁNY CÉLJA A tanulmány célja a 2020-as pandémiás helyzet miatt kialakult megváltozott és a járvány 2. hulláma alatti (2020 őszén) fogyasztói-vásárlói szokások feltérképezése volt szekunder és kvalitatív, illetve kvantitatív primer kutatási eredmények alapján. ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN A kutatás első lépéseként 2020 szeptemberében online mini fó...
Article
Full-text available
A TANULMÁNY CÉLJA Jelen kutatás célja a szolgáltatószektorban működő hazai autószerelő és –javító vállalkozások online megjelenésének feltérképezése. Az autószereléssel kapcsolatos szavak keresési találatainak köszönhetően elérhető honlapok elemzése tartalom, design és felhasználói tapasztalat (UX) szempontjából. További cél a honlap létrejötte és...
Article
Full-text available
匈牙利温泉疗养行业(温泉和疗养浴池)的过去、现状和未来 公民评论 (中文特刊),第16卷,2020,108-119页,DOI: 10.24307/psz.2021.0108 (https://doi.org/10.24307/psz.2021.0108) 普琳茨-毛尔科·埃尔热拜特博士(Dr. Printz-Markó Erzsébet)助理教授,塞切尼·伊什特万大学(SzéchenyiIstván University)(printz- marko.erzsebet@sze.hu (mailto:marko.erzsebet@sze.hu) );莫尔瑙尔·埃丽萨拜陶博士(Dr. Molnar Elisabeta Ilona)大学讲师,巴尔迪乌姆基督教大学( Partium Christia...
Article
Full-text available
The internet has now become an integral part of human life leading people rely on inter-net based services to reach the right decisions and seeking enjoyment. Marketers are increasingly promoting internet-based marketing communication because of its high effectiveness, creative options, and low-cost investment. So it is necessary to understand the...
Article
Magyarországon a turizmus meghatározó gazdasági ágazatot képvisel. A 2020-as COVID-19 pandémia azonban mindent megváltoztatott. Tanulmányunk célja a koronavírus belföldi turizmusra gyakorolt hatásának feltérképezése szekunder és primer adatok által. Kvalitatív kutatás (online mélyinterjúk) alapján feltártuk, hogy a koronavírus nem szegte a fiatalok...
Article
Full-text available
Di­gital health­care is con­stantly evolving, with more and more in­nov­a­tions emer­ging in the in­dustry. This has been ac­cel­er­ated sig­ni­fic­antly with the emer­gence of the COVID-19 and the de­vel­op­ment of the pan­demic situ­ation. The re­lo­ca­tion of health­care to the on­line space, i.e. telemedi­cine ser­vices, has already emerged in...
Article
Full-text available
A main current trend is healthy lifestyle and the consumption of fruit and vegetables. The assessment of healthiness of plant-based diet is not so obvious either among the population or food experts. In an online survey the knowledge, beliefs and misbeliefs about plant-based diet were analysed among members and non-members of online social media li...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt Jelen tanulmány célja, hogy a húsokra vonatkozó attitűd alapú, valamint hedonista skálák közötti összhangot feltérképezve megtaláljuk a hasonlóságokat és eltéréseket a létrehozott fogyasztói csoportok között. Ennek oka, hogy napjainkban a fogyasztói trendek alapján egyre népszerűbbek azonban a húst részben vagy teljesen nélkülöző étrendek...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt Napjainkban egy rendkívül kurrens kutatási téma az egészség, illetve az ehhez köthető területek, mint például az egészségmarketing vagy a funkcionális élelemiszerek. Az emberek élelmiszervásárlási és-fogyasztási szokásait befolyásoló elem a termékek egészségre gyakorolt hatása. Ugyan ma még csak viszonylag kevesen figyelnek oda az egészsé...
Article
Napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai ágazata az egészségturizmus, ahol az innovációnak egyre nagyobb jelentősége van. Kutatómunkánk középpontjában az egészségturizmus wellness- és rekreációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó része áll. Egy online kvantitatív kutatás keretében vizsgáltuk a wellness-szolgáltatásokat igénybe vevők innovativ...
Article
Full-text available
Relying on customer trends healthy eating, which is one aspect of healthy lifestyle is becoming more and more popular. The aim of this study was to understand the healthy eating style of Hungarian adult consumers. An online empirical research with a sample of 1563 respondents (58.7% females and 41.3% males) was conducted in November 2018. Consideri...
Article
It has been proved that meat is an important source of nutrition in economically developed countries. relying on current customer trends plant based diets are very popular or diets with minimal meat consumption independently of the possible negative effects on health. Hungarian people are basically omnivores and meat is an important source of nutrit...
Article
Full-text available
An epidemic of twenty-first century is overweight and obesity which is a consequence of inappropriate eating habits and sedentary lifestyle. Relying on statistical data overweight and obesity is a serious problem for young people, since the ratio of obese young people (below 35) is constantly increasing in the developed regions of the world. In an...
Article
It has been proved that meat is an important source of nutrition in economically developed countries. Relying on current customer trends plant based diets are very popular or diets with minimal meat consumption independently of the possible negative effects on health. Hungarian people are basically omnivores and meat is an important source of nutrit...
Article
Full-text available
A baromfihús fogyasztásának fontosságát, a táplálkozásban betöltött szerepének szükségszerűségét tehát nehéz lenne vitatni. A lakosság ellátása nem csak érzékeny társadalmi, de egyben népegészségügyi kérdés is. Jelen kutatás célja a baromfihús kedveltségének és a szocio-demográfiai tényezők közötti összefüggés feltárása, illetve a húsvásárlás körül...
Conference Paper
Napjaink marketingjében egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a generációk. A fiatalok, az Y generáció vizsgálata különösen érdekes az elméleti és a gyakorlati szakemberek számára, mert számosságukat tekintve egy markáns fogyasztói csoportot képviselnek globálisan. Korunk népbetegsége a túlsúly és az elhízás, ami egyrészt magyarázható a helytelen táp...
Article
Full-text available
Napjaink egyik aktuális kérdése az egészség, az egészségmegőrzés, aminek szerves részét képezi az élelmiszerfogyasztás. Jelen tanulmány célja a magyarországi lakosok szegmentálása egy olyan nemzetközileg kifejlesztett és több országban tesztelt skála (DEBQ – holland evési magatartás kérdőív) alapján, amit hazánkban korábban még nem alkalmaztak, tov...
Article
Az élelmiszerfogyasztás vizsgálatához az elhízás kapcsán kifejlesztett tesztek közül az egyik leggyakrabban használt a holland evési magatartás kérdőív (DEBQ) három evési stílust azonosított az elhízott és normál testsúlyú célcsoportokra: (1) érzelmi evés, (2) visszafogott evés és (3) külső hatásokra történő evés. A tanulmány célja a holland evési...
Conference Paper
Overweight and obesity is an endemic that appears in the developed countries of the world. In the national and international literature more authors deal with the research of the dimensions of healthy lifestyle either in a complex way or focusing on a special area (e. g. smoking, alcohol consumption, physical activity or eating behaviour). The most...
Article
Overweight and obesity is an endemic that appears in the developed countries of the world. Overweight and obesity means a serious expenditure for the consumers, for the employers and for the national states both in the prevention and in the treatment phases. In the national and international literature more authors deal with the research of the dim...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
Exploring the factors influencing health behavior in Hungary. Examining the background variables of health awareness.