Veronika Bocsi

Veronika Bocsi
University of Debrecen · Department of Social Sciences

PhD habil

About

64
Publications
11,590
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
164
Citations
Additional affiliations
September 2017 - September 2017
University of Debrecen
Position
  • Professor
September 2009 - present
University of Debrecen
Position
  • college associate professor

Publications

Publications (64)
Article
Full-text available
A felsőoktatás rendszere az egyenlőtlenségek szempontjából is megvizsgálható. A bekerülés esélye, az eredményesség, a lemorzsolódás vagy a képzések típusa alapján különbségek mutathatók ki a hallgatók társadalmi helyzetének függvényében. Vizsgálatunk az első generációs fiatalok diplomaszerzési esélyeire fókuszál. Az elemzés külső kontextusaként a m...
Presentation
Full-text available
Our analysis focuses on those young Hungarian people (aged from 25 to 29) who are graduated but their parents do not have a degree. Their situation and chances can be analysed from the aspect of inequalities because pupils’ achievement during school years and their chance to graduate are embedded in their social position. This type of social mobili...
Presentation
Full-text available
Jelen elemzés a vizsgálatok azon csoportjához illeszkedik, amelyek az esetleges krízisekkel kapcsolatos attitűdöket tárják fel. Elemzésünket a Magyar Ifjúság 2020 adatbázison végeztük el, amelynek egy 2000 fős részmintája töltött ki egy nyolc itemet tartalmazó kérdésblokkot. A kérdésblokk hét globális és egy lokális elemet foglalt magába. Az egyes...
Article
Full-text available
Early school leaving rates among Roma are higher than in the majority population, as confirmed by several studies, but the descriptions are often two-dimensional. Intersectionality is described as a persistent situation formed by several social dimensions, and this specific position can be advantageous or disadvantageous from the aspect of educatio...
Article
Full-text available
A nemzetközi szakirodalom a szabadidőeltöltés és az önkéntesség összekapcsolása során leginkább elméleti és definíciós problémákat tár fel, de nem vizsgálja a fiatalok szabadidőeltöltési típusainak összefüggéseit az önkéntesség esélyével. Alapvetésünk, hogy az önkéntesség és a szabadidő az életmód összekapcsolódó szeletei, még ha ennek irányáról a...
Article
Full-text available
The most important aim of this study is to give a brief overview on the internationalisation of the Hungarian higher education system. The European policies and programmes that are significant in the internationalisation of Hungarian higher education will be explained herein. The national agency for internationalisation and its programmes with a sp...
Book
Full-text available
There are various international encyclopedias and handbooks on the sociology of education available to education researchers worldwide, encompassing an immense and irreproducible body of knowledge. However, education is as much embedded in a certain region’s society as it is within global phenomena. This volume has been compiled by a group of educa...
Article
Full-text available
Absztrakt A felsőoktatás kutatásának szakirodalmában már kilencvenes évek elején megjelenik az oktatói szakma fragmentációjának a narratívája, illetve az oktatói lét deprofesszionalizációjának a témája is felbukkan. A Ziman (2002) által leírt posztakadémiai keretrendszer, amelynek jegyei Magyarországon is egyre jellem-zőbbek, alapvetően eltávolítja...
Article
Full-text available
Az oktatás területén évtizedek óta meglévő problémaként van jelen a hátrányos helyzet, melynek csökkentésére számos hátránykompenzáló programot alakítottak ki. Ezen programok egy részének lényegi elemét képezi a mentorálási folyamat, melynek elsődleges célja a támogatás biztosítása, a segítségnyújtás egy fiatalabb egyén részére. A kutatás alanyait...
Article
Full-text available
This paper describes the features of first-generation students from the perspectives of achievement, social integration and motivation. The scholarly literature highlights the special circumstances of these undergraduates and points out the systemic nature of their disadvantages. The database which was used during this analysis contains data from a...
Article
Full-text available
The goals of this paper are to reveal the process of institutional effects in higher education and to identify those components that can be classified as being beyond vocational skills. The topicality of this analysis is embedded in the transformation of universities, which can create a new framework for students' socialization process. Two differe...
Article
Full-text available
After the turn of the millennium, European studies unanimously noted that there are significant differences between Roma and non-Roma students at all levels of education. In the last two decades of educational policy in Hungary, elements aimed at inclusion and maintaining selectivity have been mixed together. In our cross-sectional study, we presen...
Book
Full-text available
In the course of the research qualitative and quantitative methods were used, interviews, individual-level data from the Higher Education Information System, and also the results of questionnaire data collection databases (DEPART 2018, PERSIST 2019). First, students who had already dropped out were interviewed. Based on the outcomes of the intervie...
Conference Paper
Full-text available
There is a debate in the field of social sciences about the role of intellectuals. More possible directions can be distinguished: professional, intelligentsia and public intellectual. These types have got their own historical, geographical and political backgrounds but if we regard universities as places in which intellectuals are trained we have t...
Article
Full-text available
Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 2020, 14(2): 437-461. The link between intellectuals and higher education has never been clear-cut in the past, but nowadays this relationship seems to be made more complicated by notions of the mass higher educational system, the changes in the functions of universities, the utilitarian expectati...
Article
Full-text available
Vizsgálatunk során 11 első generációs oktató életútját és pályaképét tekintjük át, elemezzük az őket ért hátrányokat, a helyzetükből fakadó előnyöket, valamint igyekszünk feltárni az oktatási karrierjük főbb állomásait, továbbtanulásuk motivációit és pálya-választásuk történetét. Az eredmények szerint az interjúalanyok tapasztalatai diverz mintákat...
Article
Full-text available
A tanulmány célja, hogy az családjukból elsőként a felsőoktatásba lépők (a továbbiakban röviden: első generációs hallgatók) egyetemi pályafutásának egyik fontos területét, az eredményességet járja körül. Az elemzésbe olyan háttérváltozókat is bevonunk, amelyek a hallgatói lét fontos alapjait képezik: tanulmányuk motivációit, az egyetemi integráció...
Article
Full-text available
A tanulmány fő célja, hogy a debreceni székhellyel működő roma szakkollégiumokban tanuló diákokat bemutassa. Ennek keretét egy 2019-es kutatás adja, amely a három szakkollégium 62 hallgatóját érte el. A téma aktualitását az adja, hogy a roma és nem roma fiatalok továbbtanulását összevetve még mindig kevés a felsőoktatásba bekerülő roma fiatalok szá...
Article
Full-text available
The aim of the study is to provide an overview of higher education students' volunteering and voluntary group membership based on a database (N=2,199), in which full-time students from five Central-Eastern European countries (Hun-gary, Romania, Slovakia, Serbia, and Ukraine) were questioned. We analyzed as well, which variables influence civic enga...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt A felsőoktatás komplex szocializációs színtér, ahol az intézményi, kortárs, oktatói és tudományterületi hatások összefonódva, bonyolult konstellációban működnek. A szocializációs hatások egy szála az értelmiségi szerepek átadásához, kialakításához vagy rögzítéséhez vezet el bennünket. Hogy az értelmiségi szerepek összetevőit felmérjük, eg...
Article
Full-text available
Absztrakt A tanulmány célja, hogy a hallgatói szocializáció két szálát, a szakmai szocializációt és a felsőoktatás nevelésszociológiai aspektusát az oktatók nézőpontjából mutassa be. Az elméleti keretet a hallgatói szocializáció és az értelmiségképzés lehetőségei adják. de kitérünk az egyetemek átalakuló világára is, amelyben az általunk vizsgált f...
Article
Full-text available
The first part of the study attempts to summarise the most frequently used and cited theories and empirical findings in the field of first generation students. The specialist literature has identified those factors (cultural background of family, parents' special attitude toward learning, the features of the time-budget etc.) which can generate a d...
Chapter
Full-text available
Más kutatásokból ismerhetjük napjaink ifjúságának szabadidős mintázatait, s ezekben a mintázatokban kitapinthatjuk az egyenlőtlenségek dimenzióit is. A magyarországi roma fiatalok szabadidő felhasználásáról nagy mintás és reprezentatív vizsgálatok hiányában-jóval kevesebbet tudunk. Az előadás célja, hogy a Magyar Ifjúság 2012 kutatás nyolcezer fős...
Preprint
Full-text available
Az új kutatások a neveléstudományokban - 2018 (Szerk. Fehérvári Anikó és Széll Krisztián) megjelent tanulmány
Article
Full-text available
sszefoglaló: Az értelmiségi szerepek összetevőinek felmérésére egy 18 itemből álló kérdéssort készítet-tünk, amely a szakirodalomban fellelhető elemeket ötvözi (szakemberszerep, lokális szerepvállalás, közéleti részvétel stb.). A kérdéssort egy 2017-es országos hallgatói kutatás során (N=1502) teszteltük. Az ezredforduló utáni nemzetközi szakirodal...
Article
Full-text available
A tanulmány a társadalmi státusz "transzmissziója" hatásának a vizsgálatával a felsőoktatási lemorzsolódás speciális aspektusára fókuszál. A felsőoktatási expanzió során a "nem tradicionális hallgatók" (akiknek a szülei alacsonyan iskolázottak) aránya megváltozott. Ezek a hallgatók több területen is hiányosságokkal bírnak, melyek növelhetik a lemor...
Presentation
Full-text available
The link between intellectuals and higher education has never been clear-cut in the past, but nowadays this relationship seems to be made more complicated by notions of the mass higher educational system, the changes in the functions of universities, the utilitarian expectations of students, the features of the labour market and the new emphasis on...
Article
Full-text available
Higher educational dropout is a significant area of education policy in Hungary. First, the proportion of graduated higher educational students is low when compared to the OECD average, which may be caused by dropout from higher educational courses. On the other hand, although the phenomenon of dropout has been closely investigated in several inter...
Presentation
Full-text available
The special literature after the Millennium gives us several guidelines if we intend to examine the relationship between university and intellectual roles. Moreover, we need to survey the changes in the system of higher education because these can shape the students’ intellectual roles as well. The empirical data come from a nationwide quantitative...
Article
Full-text available
Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy mi jellemzi a magyar középiskolások szabadidő-eltöltését és milyen különbségek vannak a szabad idő mennyiségében, helyszínek és intézménytípusok látogatásában iskolatípusonként. Hazánk oktatási rendszere szelektív – a szülői hatások erősek, így feltételezhető, hogy a művelődés- és szabadidő területén megf...
Article
Full-text available
The aim of our study is to give an overview about language and musical skills of students in musical traning courses and we try to outline the effects of the sociocultural background in these fields. We would like to show the main patterns of language proficiency (the number of langugages they speak and levels of the language skills) and we also an...
Article
Full-text available
Tanulmányunk alapját egy 2017-es hallgatói lekérdezés képezi, amelynek során a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának másodéves nappali tagozatos diákjait kerestük meg kérdőívünkkel. Vizsgáltunk célja feltárni, hogy az országos és regionális jellemzőkhöz viszonyítva a hajdúböszörményi hallgatók milyen sajátosságokkal bírnak. Er...
Article
Full-text available
The Hungarian youth's religious patterns and beliefs can be analysed with the help of the database of Hungarian Youth Research. According to ROSTA (2013) it seems to be clear that the earlier phenomena and categories (for example "religious in their own way" etc.) do not fit into the current religious transfornations anymore. The main reasons for t...
Article
Full-text available
In this article, the motives for voluntary work and work values in higher education contexts are examined in a cross-border region in Central Eastern Europe. Our goal is to find out what kind of relationship exists between different types of volunteering and work values among young people. In the theoretical section, we deal with the definition of...
Presentation
Full-text available
The aim of the presentation is to give an overview about the young roma people motivations and goals in the field of schooling. The database of the Hungarian Youth Research was used during this analysis from 2012. Our goal was to compare the roma and non roma young people’s plans and motivations. Means, frequencies, variance analyis, factor analysi...
Presentation
Full-text available
The Hungarian youth’s religious patterns and beliefs can be analysed with the help of the database of Hungarian Youth Research. According to Rosta(2013) it seems to be clear that the earlier phenomena and categories (for example „religious in their own way” etc.) do not fit into the current religious transfornations anymore. The main reasons for th...
Presentation
Full-text available
The aim of this study to give an overview about the students’ path wich lead them to the habitus and lifestyle of intellectuals. Universities have got special role in the recrutation of intellectuals – but mass higher education give us a different area to this process. Two databasis were used during this analysis at the University of Debrecen. Our...
Article
Full-text available
A munkaértékek egyrészt tartalmazzák az ideálisnak tartott munka jellemzőit, a munkára irányuló attitűdöket, valamint szociális, egzisztenciális és önkiteljesítésre irányuló elemeket is magukban foglalnak. Az értékpreferenciáknak ez a rendszere magán viseli a szociokulturális háttér hatásait, s mint az „általános” értékek, a munkaértékek is képesek...
Article
Full-text available
The time budget of students is similar to the patterns of normal population but we have substitute obligatory activities with academic time. This tract has got several elements at the campuses: students attend lectures, write essays or read scientific literature etc. But the mass higher education system started to be formed in Hungary from the 90’s...
Conference Paper
Full-text available
According to some scholars work values belong to the parts of value preferences however the opinion of some researchers is that these values constitute a special value-field (Abu-Saad – Isralowitz 1997). If we try to compare the normal value preferences with the work values in the same sample, we find different shapes and emphases (Bocsi 2014). The...
Book
Full-text available
Bocsi Veronika munkájának az elsődleges célja, hogy két területet, az értékek és a felsőoktatás világát összekapcsolja. Ez az összekapcsolás azonban túlnyúlik az általános értékpreferenciák szféráján, és magában foglalja a munkaértékeket, illetve az egyetemkoncepciókban megragadható mintázatokat is. Az értékek világa a külső kontextusokba is be van...
Conference Paper
Full-text available
Values can form our choices and activities, they can lead our process of evaluation and they are connected to the whole cultural system (Schwartz 1992, Hofstede 1997). This phenomenon is rooted in the macrostructural level of the societies too, thus the individual value-patterns are embedded in the difference strata, economic situation and religion...
Chapter
Full-text available
A screen time-tevékenységek a monitorok előtt töltött időkereteket ölelik fel (Kalenkoski és Pabilonia 2011). Napjainkban ennek többféle formája is lehetséges (televíziózás, internet- és okostelefon-használat), a hangsúlyok azonban az egyes társadalmi csoportok esetében máshová helyeződnek. S míg a KSH legutóbbi időmérleg-vizsgálata alapján a felnő...
Chapter
Full-text available
The aim of this study is to analyze the identity and life of students of Gypsy origin, the connection between these two through interviews conducted among the students at the Balázs Lippai Roma Special College, University of Debrecen. Since identity is an unstable category – especially at the age of young adolescents – we might suppose that these s...
Conference Paper
Full-text available
Earlier analyses pointed out that there are differences between the denominations in the judgement of the values’ importance (Kamarás 2012), while the patterns suggest that the categories of the types of religiosity have an even stronger explaining force (Bocsi és Tornyi 202). The thinking structures and value characteristics of a group religious i...
Conference Paper
Full-text available
The surveys of the past few years have pointed out that in the case of the youth a scepticism over democracy can be experienced (Laki and Szabó 2014), and it is also closely connected to the youth’s low level of activity in public life (Szabó and Bauer 2008). The relation to political issues can also be approached by means of value tests: in this c...
Chapter
Full-text available
There are only a few studies which use the aspect of value sociology and deals with the gypsy population. We can map the main differences between the majority and the minority with the help of this aspect, we can better understand the peculiar thinking structure, choice making mechanism and life goals. The theoretical frames include the main value...
Chapter
Full-text available
Higher education as a field for research offers several themes of examination for the experts. On the other hand mapping the leisure time habits of university students is not one of the most researched fields – nevertheless, we can enumerate several arguments to support the fact why more attention should be paid to this theme. The aim of this study...
Article
Full-text available
Literature on student lifestyle defines academic time as the timeframe that covers study-related activities. Notably this definition indicates a complex set of activities, in addition to the time spent at seminars or lectures, it also includes all other study-related activities. Our present study examines the concept of academic time in higher educ...
Book
Full-text available
Az idő problematikája már egy évszázaddal ezelőtt is megjelent mind a szociológiai elméletekben, mind pedig az empirikus kutatásokban, önálló aldiszciplinává azonban csak az utóbbi pár évtizedben fejlődött időszociológia néven. Míg a nemzetközi szakirodalomban a hasonló tárgyú írásoknak igazi felfutását tapasztalhatjuk, addig magyar nyelven ennek a...
Article
Full-text available
The beginning of mass higher education in Hungary goes back to the 1990s, and as a consequence of this process great differences have arisen in the prestige of the institutions and faculties. The sample of our analysis is drawn from the higher educational institution having the largest number of students in Hungary, the University of Debrecen. In t...
Article
Full-text available
The purpose of the study is to analyse those effects of academic value preferences of students which are related to institutional behaviour, integration, and learning. The mass higher education system made the pattern of the attitudes far more modulated towards the higher education and it called forth those layers which are very far from the elitis...
Article
Full-text available
1 • The differences between male and female students in the field of education can be studied from several points of view. The aim of the present study 2 is to approach the issues of mobility closely connected to the educational institution, institutional existence and school, using the filter of value sociology, thus bringing us closer to the diff...
Chapter
Full-text available
The aim of our study is to examine the value preferences of the students of three big higher educational institutions taking part in HERD research, comparing the students of the University of Oradea (Romania), Partium Christian University (Romania) and the University of Debrecen (Hungary). So, the main strand of our analysis is the comparison of st...
Chapter
Full-text available
In our paper we examine the value preferences and the motivations of students " volunteering. Although several research deal with volunteering, relatively a small amount of studies examine the volunteering of higher education students. We suppose-based on the literature-that the effect of values on volunteering (which are related to the motivations...

Network

Cited By