Vedad Spahic

Vedad Spahic
University of Tuzla | UNTZ · Department of Bosnian Language and Literature

Editor-in-Chief in Journal DHS (Social Sciences and Humanities Studies) http://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home/index

About

22
Publications
570
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
14
Citations
Citations since 2017
22 Research Items
14 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (22)
Article
Full-text available
Prepoznatljiv u književnom svijetu kao izraziti lirik Hadžem Hajdarević je do 2016. godine objavio i dvije prozne knjige – zbirku priča ˝Klinika za plastičnu hirurgiju˝ i roman ˝Gdje si ti ovih godina˝. Hajdarevićeve priče predstavljaju pokušaj eklektičkog saobražavanja modernističke tradicije i postmodernih narativnih procedura. Tipična tema moder...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Rad predstavlja prolegomenu za razumijevanje ‘poetike kulture’ u periodu tranzicije bošnjačke književnosti iz oralno-folklornog i orijentalskog razdoblja njene povijesti ka moderno zasnovanim literarnim praksama kojima se ona u punom kapacitetu involvira u književne tokove južnoslavenske interliterarne zajednice i šire evropske horizonte. Fokus je...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Zuvdija Hodžić, kao i većina bošnjačkih pisaca crnogorsko-sandžačkog porijekla, beskompromisan je sljedbenik esencijalističkih koncepcija sopstva. Mitološke apoteoze ljudskog života determiniranog patrimonijalnim korijenima i mističnim providencijalnim vezama sa zavičajnim iskonom u životnim kovitlacima za njega imaju vrijednost konstante. Perifern...
Book
Full-text available
Book
Full-text available
Book
Full-text available
Book
Full-text available
Article
Written in the second half of the 18th century in the Ottoman Turkish language the Chronicle of Mullā Muṣṭafā Basheskī discusses ideological references about hetero-images in regard to post-structuralist imagology. Considering the hypothesis that the image of the other is always culturally conditioned, the members of other religions are researched...
Article
Autori u radu prilaze pjesmi “Moja majka” Gorana Samardžića iz perspektive kognitivnog metaforiziranja, u nastojanju da ukažu na individualno i kolektivno iskustvo koje je rezultat interakcijā čovjeka sa izvanjezičnim svijetom. Dekodirajući kognitivne procese, utvrđuju metaforička preslikavanja i stapanja te metonimijska proširenja polazeći od teme...
Book
Full-text available
Universal Journal of History and Culture
Book
Full-text available
Universal Journal of History and Culture Vol. 1 Issue 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ujhc
Book
Universal Journal of History and Culture Vol. 1 Issue 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ujhc
Article
Full-text available
How to read Hasan or the resurrection of a contingent apparition of real readers A fragment from the novel Death and the Dervish, the famous monologue by Hasan about the Bosniak identity, to which this review is dedicated, is exceptionally appropriate for an interpretative manipulation. We have approached it from two different methodological start...

Network

Cited By