Vafa Savaşkan

Vafa Savaşkan
Artvin Coruh Universitesi · Faculty of Education

Assoc. Prof.
Turkish Language and Literature Education

About

35
Publications
13,885
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
37
Citations
Citations since 2017
24 Research Items
37 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (35)
Article
Full-text available
We aimed to determine high school student perceptions about the literature course based on metaphors. We conducted the study with the phenomenology model, a qualitative research method. The study group included 137 students (57 female and 80 male students) attending ninth to twelfth grades at four public high schools in Sinop province in Turkey. Fo...
Conference Paper
Full-text available
Küreselleşme ile ortaya çıkan kitle kültürünün olumsuz yanlarından biri de toplumlar tarafından oluşturulan ve hayatiyetini sürdürebilmek adına nesilden nesile aktarılsın diye uğruna emekler harcanan somut olmayan kültürel miras ögelerinin gitgide unutulmasına zemin hazırlamasıdır. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmadığı durumlarda bir top...
Conference Paper
Full-text available
2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılan öğretim programlarının amaçlarından liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal kalkınması...
Conference Paper
Full-text available
Kasım Bey Zakir, eserlerinde işlediği konuların gerçekliğe yakın, olayların inandırıcı olmasına önem vermiştir. Zakir’in değindiği konuların başında manevi-ahlaki meseleler gelmektedir. Sanatçı eserlerinde genç neslin ahlaki açıdan gelişiminin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmış ve bu anlamda gençleri eğitmeyi görev edinmiştir. Bu anlamlı gayesin...
Article
Full-text available
The present study, conducted with the phenomenology method, a qualitative research design, aimed to determine the awareness of pre-service Turkish language teachers about the catchphrases printed on t-shirts that individuals notice or do not notice in daily life or do not pay much attention even if when they notice them. The study sample included 3...
Article
Full-text available
Reading habit, the ability to sustain the reading activity, is required for quality reading. Those who tend to read need to be motivated one way or another. Reading motivation is closely associated with the reading goals and trends of the individuals, and the time they devote to reading. The present study aims to determine the reading motivation of...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans öğrencilerinin basılı kitapla e-kitaba yönelik algılarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türk Dili ve Edebiyatı lisans öğrencilerinin basılı ve e-kitapla ilgili olumlu ve olumsuz görüşleri, bir metni/eseri basılı kitaptan mı, e-kitaptan mı okuma tercihleri ve edebiyat derslerinde e...
Preprint
Full-text available
Reading habit, the ability to sustain the reading activity, is required for quality reading. Those who tend to read need to be motivated one way or another. Reading motivation is closely associated with the reading goals and trends of the individuals, and the time they devote to reading. The present study aims to determine the reading motivation of...
Preprint
Full-text available
The present study, conducted with the phenomenology method, a qualitative research design, aimed to determine the awareness of pre-service Turkish language teachers about the catchphrases printed on t-shirts that individuals notice or do not notice in daily life or do not pay much attention even if when they notice them. The study sample included 3...
Article
Full-text available
Her toplumda olduğu gibi Azerbaycan’da da edebî kültürün gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılabilmesi için mücadeleler verilmiş, bu uğurda çok emek harcanmıştır. Azerbaycan’ın yaşadığı Sovyet dönemi ve bağımsızlık sonrası diye adlandırabileceğimiz süreçlerin etkisi edebiyat derslerine de yansımış ve kendini ders kitaplarında çok bariz bir ş...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin diksiyon ve hitabet dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin diksiyon ve hitabet dersine ilişkin görüşlerinin neler olduğu 2019-2020 eğitim-öğ...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, kullanım alanları ve amaçları değişkenlik gösteren çizgi filmlerine bir örnek olan, "Keloğlan Masalları" çizgi filminde geçen, dil ile ilgili kültür ögelerinden olan deyim ve atasözlerinin somut işlemler dönemi öğrencileri tarafından nasıl anlaşıldığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Sinop İl Merkezinde bulunan ve tesadüfi...
Conference Paper
Full-text available
Bilindiği üzere ülkemizde bir derse ait öğretim programını düzenlemek ve yayımlamak Talim ve Terbiye Kurulu'nun görevleri arasındadır. Talim ve Terbiye Kurulunca, bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan değişiklikler, bilim dünyasında yaşanan çeşitli gelişmeler ve mevcut programın uygulayıcıları tarafından tespit edilen bazı eksiklikler nedeniyle günce...
Conference Paper
Full-text available
Özet Türkiye dışındaki Türklerin edebiyatı, “Türkiye Türkçesine yakın olanlar” (Bulgaristan, Yugoslavya, Batı Trakya, Kıbrıs ve Irak); “Şive farklılığı gösterenler” (Azerbaycan, Kazak, Kazan, Kırgız, Kırım, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur Türkleri edebiyatları) diye ikiye ayrılır. Bulgaristan ve Batı Trakya Türk Edebiyatı, Osmanlıların buradaki hâk...
Article
Full-text available
Reading that is the activity of identifying and interpreting the symbols in a text is essential in terms of broadening the horizon of individuals through learning new words, acquiring new understandings, and developing the creativity. Because reading is a learning domain that provides significant contribution upon mental development, it takes place...
Article
Full-text available
Reading motivation has a significant contribution to acquire the necessary reading skills, and it has an indisputable effect on continuing to read. When the importance of the role model effect of school teachers in acquiring reading skills is considered, it is expected that reading motivation of the students will be high whose teachers also have a...
Conference Paper
Full-text available
Edebî eserlerin incelenmesinde birçok kuramın olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri de sosyolojik eleştiridir. Sosyolojik eleştiri, edebiyatın kendi başına var olmadığı, toplum içinde doğduğu ve toplumun bir ifadesi olduğu ilkesinden hareket eder. Yazarı, eseri ve okuru sosyal koşullar belirler; eserler gelişi güzel gökten inmez, onların yaratıcıla...
Article
Full-text available
?z Bilindi?i ?zere, her millet tamamen var olma ihtiyac?ndan kaynaklanarak meydana getirdi?i ?z k?lt?r?n?, ba?ka milletlerin de k?lt?rel ?zelliklerinden yararlanarak, bu k?lt?r unsurlar?n? kendisine uyarlayarak gelecek ku?aklara aktarma bilinciyle ?ekillendirir. Son y?llarda okullarda okutulan derslerde metinler arac?l???yla de?erler e?itimine ?nem...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Türk edebiyatı kaynakları arasında yer alan ve kültürümüzün bir parçasını oluşturan halk hikâyelerinin, liselerdeki Türk edebiyatı öğretimi içindeki yeterliliğinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Nitel araştırmanın çeşitli disiplinlere dayanan güçlü ku...
Article
Full-text available
Gunumuzde gecerliligini surduren kuresellesme olgusunun, yarattigi kitle kulturu ile somut olmayan kulturel miras olarak adlandirilan, topluluklar tarafindan kusaktan kusaga aktarilan uygulamalarin, temsillerin, ifadelerin, bilginin ve becerilerin kaybolmasina neden olan olumsuz yonlere sahip oldugu bir gercektir. Egitim sureciyle arasinda karsilik...
Article
Full-text available
Bu arastirmada, soru-cevap yontemine iliskin ogretim ortaminda meydana cikacak sorunlar ornekleme alinan genel liselerin ikinci siniflarinda okutulan Turk dili ve edebiyati ders kitaplarindaki metin alti sorularinin orneginde belirlenmis ve bu sorunlarin cozulmesine yonelik bazi oneriler sunulmustur. Bilindigi uzere, lise kitaplarindaki metinler Tu...
Article
Full-text available
XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının önemli simalarmdan biri olan Mirze Elekber Sabir (1862-1911), birçok konunun yanı sıra eğitim alanındaki yenilikçi düşünceleriyle de bilinmektedir. Azerbaycan'ın ilk milli şairi olarak tanımlanan Sabir, eğitimin insanı geliştirdiğine, yeteneklerin ortaya çıkarılmasında ve bireyin topluma yararlı hâle getirilmesind...
Article
Full-text available
ZET: Değerler, uzun zaman sonucunda içinde oluştuğu toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiş; bireylerin istek, amaç ve ihtiyaçlarının oluşmasında başrol oynamış ölçütlerdir. Değerler, topluma anlam kazandıran ve önem verdiren ölçülerdir ve insanlar her zaman yaşamlarını bu değerlere göre şekillendirilmiş ilişkiler içinde sürdürürler. Bu ili...
Article
Full-text available
XIX. yüzyılın 30’lu yıllarında Azerbaycan’da ana dilini öğretmek için ders kitabı ve diğer ders materyalleri hazırlamak alanında ilk adımlar atılmıştır. Bu dönemde yazılan ders kitaplarının asıl amacının ana dilinin öğretilmesini kolaylaştırmak olduğu bilinmektedir. Azerbaycan Türkçesini öğretmek amacıyla yazılmış bu ders kitapları, okullarda ana d...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin günlük tutma alışkanlıklarının öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin günlük tutma alışkanlıklarının cinsiye...
Article
Full-text available
Kültürler ve edebiyatlar arası karşılıklı ilişkilerin güçlendiği ve hızlandığı bir dönem olan XIX. yüzyıl, Azerbaycan edebiyatının da mahalliliğin kalıplarını kırdığı, bir ölçüde de olsa dünya edebiyatına uyum sağlama sürecine girdiği bir devre olmuştur. XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Azerbaycan'da daha yeni bir aydın nesil yetişmiş, kültür hayatının...
Article
Full-text available
Soru sorma, iyi iletişim kurmanın temelidir. Uygun bir soru sormak, karmaşık bir sanattır. Bu nedenle pek az kişi iyi soru sorabilmektedir. Soru sorma, etkileşime dayalı öğretimin de can damarı olmakta ve aktif öğrenme uygu-lamalarında çok geniş kullanılmaktadır. Derslerde etkin soru sormak, dersi monotonluktan kurtarır ve etkin öğre-timin gerçekle...
Thesis
Bu araştırmanın amacı, Sovyet Döneminde ve bağımsızlık sonrasında Azerbaycan’daki liselerde Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı öğretiminin nasıl yapıldığının ve öğretimde ne gibi benzerlik ve farkların olduğunun ortaya konulmasıdır. Araştırmanın modelini, Sovyet Dönemi ve bağımsızlık sonrasında Azerbaycan’daki liselerde Azerbaycan Türkçesi ve Edebiya...
Article
Full-text available
Azerbaycan halk edebiyatında önemli yere sahip olan âşık sanatının önemli merkezlerinden biri de Göyçe Mahalı’dır. Göyçe Mahalı, Azerbaycan âşık edebiyatına çok önemli isimler kazandırmıştır. Bu âşıklardan biri de Âşık Alı’dır. Âşık Alı, XIX. yüzyılda âşık sanatında adını duyurmuş, içlerinde Âşık Alesker’in de bulunduğu birçok şakirt yetiştirmiş bi...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Bu projenin en önemli amacı okuma motivasyonu ve alışkanlıklarının ortaya konmasıdır. Bununla birlikte lise düzeyinde oluşan üniversite giriş sınavı baskısı okuma alışkanlığını nasıl etkiliyor. Öğrenciler bunu bir zaman kaybı olarak görüp sadece sınava dönük kitaplara mı yöneliyorlar gibi bir takım sorulara da cevap aranması planlanmaktadır. TÜİK (2016) verilerine göre Türkiye’de kitap okumaya ayrılan süre ortalama 1 (bir) dakikadır. Bu anlamda Türkiye, 0.001 (Binde bir) okuma oranıyla son sıralarda yer almaktadır. Bunun en önemli sebebini ise yine bu araştırmada bulunan şu sonuç göstermektedir: “Kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada yer alıyor.” Oysa okuma becerisi bir çok alan için temel beceri konumundadır. Bu anlamda projenin en önemli sınırlılığı öğrencilerden toplanacak verilerde gerçek bilgiye ulaşılamamasıdır. Bu kapsamda verilerin toplanması büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu çalışma kitap okumanın önemi ve bu alışkanlığın kazandırılmasıyla ilgili bir farkındalık projesi olarak düşünüldüğü için veriler toplanırken araştırmacılar tarafından sınıf içi çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Böylece hem farkındalık oluşturma hem de verilerin daha sağlıklı bir şekilde toplanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda küçük gruplarla odak görüşmeler yapılarak konu detaylandırılmaya çalışılacaktır.