Umut Yanardağ

Umut Yanardağ
Mehmet Akif Ersoy University · Department of Social Work

PhD

About

26
Publications
22,023
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
39
Citations
Citations since 2017
25 Research Items
39 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012

Publications

Publications (26)
Book
Full-text available
Geleneksel yardımlaşma ve dayanışma inisiyatifleri olarak ortaya çıkan sivil toplum örgütleri farklı dönemlerde farklı işlevler görmüş, özellikle son yüzyılda Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile yaşanan politika dönüşümleri kamu dışında etkili işleyen sivil toplum dinamiklerinin demokrasi açısından öneminin daha fazla fark edilmesini sağlamıştır. 1980 s...
Article
Full-text available
Öz: Bu çalışma, sosyal çalışmacıların yazılı basında temsiliyle ilgili bir araştırmadır. Araştırma kapsamında, bir medya izleme sağlayıcısı aracılığıyla erişilen ve 21.11.2018 ve 31.12.2020 tarihleri arasında yayınlanan 2460 haber doküman incelemesi yöntemiyle Atlas.ti programı ile analiz edilmiş olup yapılan inceleme sonucunda sosyal çalışmacıları...
Conference Paper
Full-text available
Özet Sanat hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu bağlamda, Sanat, sosyal çalışma bilgi temeli için önemli bir unsur olmasa da sosyal çalışma ve sanat arasında meslek ortaya çıktığından bu yana bir bağ olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle sosyal çalışma bilgi üretim sürecinde sıklıkla kullanılan bir bağlaç olan "ve"yi kullanmak için(sanat...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın ana amacı öğretmenlerde öğrenci kaynaklı sosyal stresin ve stres kaynaklarının belirlenmesi ve sonuçların sosyal hizmet mesleği perspektifinde tartışılmasıdır. Çalışma, ardışık desenle gerçekleştirilen bir karma yöntem araştırmasıdır. Araştırmanın nicel kısmı için araştırma evrenini Burdur ili Bucak ilçesindeki tüm öğretmenler oluşt...
Conference Paper
Full-text available
Teknoloji, sosyal yaşamda başta insan ilişkileri olmak üzere, tüm sosyal ilişkileri etkilemektedir. Bu durum, tüm uygulamalı sosyal bilimlerle benzer bir şekilde sosyal çalışma uygulamalarının da değişmesine yol açmaktadır. Bu değişimin ne olduğunun ve nasıl gerçekleştiğinin ortaya konulması uygulamaların niteliğini belirlemektedir. Bu bağlamda bu...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Küresel düzlemde çevre ile ilgili sorunlar her geçen gün artmakta olup bu sorunlar insanların hayatlarını daha fazla tehdit eder hale gelmektedir. Bu durum, çevresel koşullar nedeniyle insanların göç etmelerine neden olmaktadır. İnsanların çevre koşulları nedeniyle göç etmeleri, ekolojik mülteci olmaları, çeşitli psikososyal ve ekonomik sorunl...
Article
Full-text available
The importance of social workers and social work as a profession, which is an important part of the health field, is increasing with each passing year, both in Europe and Turkey. Social workers routinely work with migrant groups to improve their well-being as a part of health and social service organizations and other organizations. Since they prac...
Article
Full-text available
Sosyal çalışma mesleği ile siyaset arasında, bu mesleğin uygulanmaya başlanmasından bu yana bir ilişkinin bulunduğunu söylemek mümkünse de bu ilişkinin bağlamının ve niteliğinin ne olduğu konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte değişen sosyal ve ekonomik koşullar çerçevesinde sosyal çalışma mesleğindeki dönüşüm, siyaset ve sos...
Article
Full-text available
Evde bakım, günümüzde özellikle yaşlı hastaların sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir hizmet modelidir. Evde bakım ve evde sağlık hizmeti veren kurum ve üniteler açısından bu hizmete başvuran bireylerin evde bakım ihtiyacı risklerinin belirli boyutlar altında incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu boşluğun doldurulması amacıyla Türkiye’deki yaşlı hastalar...
Article
Full-text available
The aim of this study was to determine the relationship between social work and human rights in the context of human rights. In this framework, how the concept of human dignity, which is a requirement of the idea of human rights, has been defined since the day it emerged will be stated and what the concept of human dignity means in the context of h...
Article
Full-text available
Gerek kurum bakımı hizmetlerinden yararlanma gerekse kurum bakımı hizmetlerinden ayrıldıktan sonra yeni yaşama uyum sağlama çeşitli güçlükleri beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede kurum bakımı hizmetlerinden yararlanan çocuklara ve bireylere yönelik çeşitli psiko-sosyal müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar kurum bakımı hizmetlerinden...
Conference Paper
Full-text available
Sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmet mesleğinin kurumsallaşma sürecine ve teknoloji olmak üzere toplumsal yaşamı dolayısıyla sosyal hizmet uygulamalarını şekillendiren çeşitli değişkenlere paralel bir şekilde gelişmektedir. Sosyal hizmet eğitiminde bu değişim, çeşitli yenilikçi uygulamaları beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, Burdur Mehmet Akif...

Network

Cited By