Ulaş Özdemir

Ulaş Özdemir
Istanbul University · State Conservatory, Musicology Department

PhD

About

19
Publications
13,143
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
26
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
26 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Introduction
Ulaş Özdemir currently works at the Istanbul University State Conservatory, Department of Musicology. He specializes in (ethno)musicology, organology and film music. He is the author of ''Şu Diyar-ı Gurbet Elde: Âşık Mücrimi’nin Yaşamı ve Şiirleri'' (2007, Pan Yayıncılık), ''Kimlik, Ritüel, Müzik İcrası: İstanbul Cemevlerinde Zakirlik Hizmeti'' (2016, Kolektif Kitap), ''Senden Gayrı Âşık mı Yoktur: 20. Yüzyıl Âşık Portreleri'' (2017, Kolektif Kitap) books and several scholarly articles.

Publications

Publications (19)
Article
Full-text available
This article examines the change and transformation of one of the twelve hizmets (services) of the Alevi cem ritual, that of the zakir (music performer), in the context of ritual and musical performance and identity. As a part of the institutionalization and standardization efforts of Alevism that began in the 2000s, zakirs became more visible with...
Book
Full-text available
Etnomüzikoloji disiplini hem geçirdiği tarihsel süreç hem de güncel durumu açısından sürekli oluşum halinde olan bir alandır. Her ne kadar geçmişi müzik folkloru, müzik etnografisi, müzik sosyolojisi, hatta müzik felsefesi gibi birçok müzik araştırma alanı ve antropoloji, sosyoloji başta olmak üzere müzik dışı pek çok alanla ilişkili olsa da, İkinc...
Book
Full-text available
This volume examines the aesthetic and performative dimensions of Alevi cultural heritage from past to present, in an interdisciplinary framework and using a wide range of approaches. The chapters analyse traditional, contemporary and transnational developments of Alevi cultural expression including modern adaptations, local and regional practices,...
Chapter
Full-text available
This volume examines the aesthetic and performative dimensions of Alevi cultural heritage from past to present, in an interdisciplinary framework and using a wide range of approaches. The chapters analyse traditional, contemporary and transnational developments of Alevi cultural expression including modern adaptations, local and regional practices,...
Article
Full-text available
Ses kayıt teknolojisinin 19. yüzyılda ortaya çıkışı, etnomüzikolojinin bir bilim dalı olarak gelişimine önemli etki yapmıştır. Özellikle alan çalışmalarında ses kayıt cihazlarının kullanılması, günümüze kadar kültürel bir miras olarak gelen ses kayıt arşivlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde tarihsel etnomüzikoloji yaklaşımıyla ele al...
Article
Full-text available
2. Dünya Savaşı sonrasında akademik alana hızla yayılan eleştirel düşünce, sosyal bilimler ve kültürel çalışmalar altında pek çok yeni çalışma alanının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 1980’li yıllarda yaygın olarak gelişen edebiyat merkezli ekoeleştiri ve yine benzer dönemlerde gelişen eleştirel veya yeni müzikoloji çalışmaları, eleştirel yaklaşımlar...
Article
Full-text available
Bir ulus devleti olarak doğan Türkiye’de resmî halk müziği çalışmaları nota-merkezli olarak başlamıştır. 19. yüzyılda Osmanlı’da gelişen ve 20. yüzyılda Türkiye’ye devredilen bu yaklaşımla, halk müziği bir nesne olarak algılanarak nota yoluyla sabitlenmiştir. Özellikle resmî kurumlarda halk müziği faaliyetlerini sürdüren otoriteler, notalar aracılı...
Conference Paper
Full-text available
Cumhuriyet döneminde Türkiye’de müzik reformunun en önemli özelliği sayılabilecek kurumsallaşma çabası ve bununla paralel gelişen müzikal standardizasyon çabaları, hem resmi kurumlarca hem de uzman kişilerce günümüze kadar sürdürülmüştür. Nota yazımından icraya, çalgılardan perdelere kadar müzikle ilgili hemen her alanda etkisini gösteren bu çabala...
Book
Full-text available
In the 20th and 21st century, the tradition of singer-poets gained popularity in Eastern Turkey and its neighboring countries. Many of these artists were bi- or multilingual and thus representative of the ethnically diverse region of Eastern Anatolia. The connection to oral traditions of the region is evident in the singer-poets' songs, music and t...
Chapter
Full-text available
Researchers have used the term ‘Alevi music’ in definitions and general evaluations of the music performed within Alevi communities over a vast region extending from the Balkans to the Middle East. However, what defines the specific ‘Alevi’ character of performances, musemes, texts or instruments used, oftentimes remains unclear or caught up in ess...
Book
Full-text available
Ulaş Özdemir’in 1997-2002 yılları arasında Roll dergisinde yayımlanan yazı ve söyleşilerinden oluşan Senden Gayrı Âşık mı Yoktur, 20. yüzyılda hem halk kültürü ve müziğine hem de popüler kültüre büyük etkisi olmuş, bu alanlarda sayısız eser bırakmış âşıkların portreleriyle rengârenk bir Türkiye resmi çiziyor. Âşık Mahzuni Şerif, Âşık İhsani, Mahmu...
Chapter
Full-text available
Everyday articulations of music, place, urban politics, and inclusion/exclusion are powerfully present in Istanbul. This volume analyzes landscapes of music, community, and exclusion across a century and a half. An interdisciplinary group of scholars and artists presents four case studies: the rembetika, the music of the Asiks, the Zakir/Alevi trad...
Book
Full-text available
“Yol”un ve “aşk”ın izinde zakirliğin hikâyesi… Ulaş Özdemir’in etnomüzikoloji çalışması Kimlik, Ritüel, Müzik İcrası’nda, cemlerde müzik icra ederek hizmette bulunan zakirler üzerinden müziğin Alevi kimliğinin dışavurumundaki rolü incelenmektedir. Zakirlerin ritüel içinde temsil ettikleri ve son yıllarda ritüel dışına da taşıdıkları Alevi ve zakir...
Conference Paper
Full-text available
Genel olarak Alevilik “yol bir, sürek bin bir” ya da “din türlü türlüdür, iman değişmez” gibi düsturlar üzerinden birlikte yaşama kültürünü öne çıkaran bir özellik taşımaktadır. Bu özelliği itibariyle Alevilik herhangi bir dinsel inancın bir başka dinsel inanç karşısında talileştirilmesine ya da ikincilleştirilmesine, bir dinsel inancın esas kabul...
Chapter
Full-text available
Ethnomusicologue et musicien d'origine turque, Ulas Özdemir perpétue les chants et poèmes des Alévis, un groupe religieux de l'islam chiite. Il nous raconte dans ce texte l'histoire de cette religion considérée comme hérétique par les musulmans sunnites et par conséquent très opprimée. Il décrit l'alévisme comme " une invitation à ouvrir son âme et...
Book
Full-text available
Maraş, Malatya, Antep yörelerinde yaşayan Alevi-Bektaşi toplumunun yakından tanıdığı Âşık Mücrimî (1882-1970), ne yazık ki günümüzde yayınlanan hiçbir Alevi-Bektaşi şiir antolojisinde kendisine yer bulamamış bir halk ozanıdır. Özellikle müzik piyasasında, "Şu diyâr-ı gurbet elde", "Yüce dağ başına kar yağmış gibi", "Gönlüm sağ yâre", "Aşkınla perîş...

Network

Cited By