• Home
  • Ümit Harun Akkaya
Ümit Harun Akkaya

Ümit Harun Akkaya
Kayseri University

Doctor of Theology
Associate Professor

About

8
Publications
7,968
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
9 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (8)
Book
Full-text available
Kader konusunu bir sorunsal haline dönüştüren Bauman, bu konuda geçmişle günümüz arasında karşılaştırmalı çözümlemeler yapmıştır. O, kader meselesini toplumsal boyuta taşıyarak incelemiştir. Bauman düşüncesinde bireyin kaderini şekillendiren toplum, bireyselleşme, ortak kaderlerimiz, özgürlük, sorumluluk, kadercilik, rasyonalite gibi önemli başlıkl...
Article
Full-text available
Yapay zekanın gelişimiyle bağlantılı olarak, belleğin dijital imkânlarla sanal gerçeklik evrenine aktarılabilmesinin mümkün hale gelmesi olasılığı ve bunun toplumsal sahaya ve din alanına olası yansımaları son günlerde daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada, dijital çağda ölüm sonrası ve kişinin ölümsüzlük arayışı ile ilintili olarak, i...
Chapter
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEKİ SOSYO-DİNİ MOTİFLERİN ANALİZİ
Article
Dini bir ritüel olan hutbe; sadece uyarı, hatırlatma, bilgi verme veya aydınlatma vasıtası olmayıp ve fakat aynı zamanda bir dini sosyalleşme aracıdır. Dini sosyalleşme, farklı unsurlarla etkileşim halinde yaşanan bir süreç olup hayat boyu sürer. Müslüman birey de hayat boyu zorunlu olan Cuma ibadetine bağlı olarak hutbelerle muhataptır. Bu çalışma...
Book
Büyü Din ve Toplum Üzerine
Article
ÖZ Bu çalışmada kuşaklarla ilintili olarak oluşturulmuş sınıflandırmalar çerçevesinde Twenge ve diğerlerinin yaklaşımı esas alınmak suretiyle Y kuşağının model insan algısı Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri evreninde ele alınmıştır. Araştırma ile Y kuşağı sınıflaması içerisinde değerlendirilen 1982-1999 arası doğumlu ilahiyat...

Network

Cited By