Tulay Zorlu

Tulay Zorlu
Karadeniz Technical University · Department of Architecture

Professor

About

38
Publications
18,164
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
74
Citations
Citations since 2017
30 Research Items
69 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Introduction

Publications

Publications (38)
Research
Full-text available
Bu çalışma; öğrencilerin eğitim gördükleri mevcut sınıfların tasarımında mekânsal algıyı etkileyen fiziksel faktörlerin düşünülmediği ve öğrencilerin gelişim ve performanslarına olumlu katkı verecek şekilde tasarlanmadığı varsayımına temellendirilmiş olup çalışmanın amacı, 7 -10 yaş grubu çocukların sınıflarına dair mekânsal algılarında yer eden fi...
Article
Full-text available
İnsanlar içinde yaşadıkları çevre ile sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan davranış şekli mekânsal davranış olarak tanımlanır. İnsanların mekânsal davranışlarının oluşmasında mahremiyet gereksinmesi ve bu gereksinmeyi sağlama stratejilerinden kişisel mekan ve egemenlik alanı davranışı önemli bir yere sahiptir. Kişisel m...
Article
Full-text available
ZET İlk kademe eğitim yapıları ve derslikler, çocukların algılarında yer eden ve mekânsal deneyim yaşadıkları ilk kamusal yapılardandır. Çocuklar gün içerisinde zamanlarının büyük bir bölümünü, etkileşim içerisinde oldukları, algı ve gelişimlerini etkileyen eğitim yapılarında geçirirler. Eğitim yapıları ve dersliklerde mekânsal algıyı etkileyen fiz...
Article
Metinlerin öncelleri ile kurdukları türlü ilişkilerle var oldukları düşüncesi üzerine temellenen metinlerarasılık; alt ve ana metinler arasındaki ilişkiler ağının keşfi ve bu ilişkilerin anlamlandırılmasıyla ilgilenir. Esasında yazınsalda tanımlı metinlerarasılığın mimarlık için de anlamlı kılınması mümkündür. Bu makale; mimarlığın da metinlerarası...
Chapter
Kültürel mirasın önemli bir bileşeni olarak kırsal mimari mirasın korunarak yaşatılmasının önemini tekrar hatırlatmak ve bu konuda neler yapılabilir sorusuna yanıt aramak amacıyla yola çıkılan bu çalışmanın ilk bölümünde, tüm boyutları ile kültürel miras, mimari miras kavramları ele alınarak koruma yaklaşımları tartışılmaktadır. İkinci ve üçüncü bö...
Chapter
Kültürel mirasın önemli bir bileşeni olarak kırsal mimari mirasın korunarak yaşatılmasının önemini tekrar hatırlatmak ve bu konuda neler yapılabilir sorusuna yanıt aramak amacıyla yola çıkılan bu çalışmanın ilk bölümünde, tüm boyutları ile kültürel miras, mimari miras kavramları ele alınarak koruma yaklaşımları tartışılmaktadır. İkinci ve üçüncü bö...
Article
Full-text available
Hastaneler alan olarak büyük, çok sayıda farklı mekanı bünyesinde barındıran, insanların gündelik kullandıkları dilden çok farklı isimlendirmelerin ve sınıflandırmaların kullanıldığı karmaşık sistemli yapılardır. Hastanelerde kullanıcının ihtiyaç duyduğu hizmeti rahatsızlık duymadan, hızlı ve zamanında alabilmesi için yön bulma konusu önem taşır. S...
Article
Full-text available
Trabzon il merkezinde yürütülen bir alan çalışmasında, yakın çevresiyle birlikte iki sinema salonu seçilerek bir analiz çalışması yapılmıştır. Amaç "Evrensel Tasarım" anlayışı bağlamında kamu binalarında, ulaşımda, bilgilendirme ve iletişimde karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılması, kamusal mekânların niteliksel ve niceliksel olarak geliştiril...
Book
Mimarlık eğitiminin temeli görmeyi öğrenmeye dayalıdır. Eğitim boyunca edinilen bilgiler çevreyi farklı pencerelerden, farklı gözlüklerle, bambaşka şekilde görmemizi sağlar. Bu kez mimari yapılara edebiyatta yazınsal metinlerin çözümlenmesinde, okunup anlamlandırılmasında bir araç olarak kullanılan “metinlerarasılık”ın penceresinden baktık. Bu çalı...
Article
Full-text available
6-10 yaş grubu çocuklar, ilkokullarda zamanlarının büyük bir bölümünü okul sıralarında ders dinleyerek geçirmektedir. Bu dönem çocukların fiziksel gelişimleri açısından önemli bir dönem olup, çalışma birimlerinin öğrencilerin boyutsal ve biyomekanik özelliklerine uygun olması önemlidir. Öğrencilerin antropometrik boyutlarına uygun olmayan çalışma b...
Conference Paper
Full-text available
Eğitim ortamındaki fiziksel koşullar, eğitime olumlu veya olumsuz yönde etki edebilir. Etkili eğitim için bu çevrenin öğrenme-öğretme faaliyetlerine uygun, çocukların öğrenmelerini destekleyecek özelliklerde olması önemlidir. Fiziksel çevrenin, eğitimdeki başarı ve verimliliğe etkilerini konu alan birçok çalışmada öğretimin uygun konfor koşullarına...
Article
Full-text available
It is an indisputable fact that the concept of creativity occupies an important place in the field of design education. In this context, different approaches are tried out in design studios, which are also design education centres, with the aim of finding and developing creative ideas. Some of the methods that are used for the development of creati...
Article
Full-text available
z Yaratıcılık kavramı yüzyıllardır tüm duyuşsal ve düşünsel etkinliklerde, her türlü çalışma ve uğraşın içinde varlığını gösteren bir olgudur. Bu bağlamda yaratıcılık kavramı farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından o disiplinin dinamiklerine bağlı olarak farklı açılardan ele alınmakta ve farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Birçok farklı disi...
Article
Full-text available
Eğitim kurumsal olarak ilkokulla başlamaktadır. Okula başladıktan sonra çocuklar, zamanlarının çok büyük bir çoğunluğunu okulda geçirmektedir. Bu anlamda ilkokullarda çocukların motivasyonu, verimliliği, fiziksel ve bilişsel gelişimi için okulların fiziksel koşulları büyük öneme sahiptir. İlkokullardaki derslikler farklı içerikli derslerin işlendiğ...
Article
Full-text available
Mimarlık eğitimini özelleştiren ve ayrıcalıklı kılan, eğitimin yaparak, deneyimleyerek öğrenme üzerine odaklanmış olmasıdır (Schön, 1985: 89). Dolayısıyla mimari tasarımı öğrenmenin öz deneyiminin yaşandığı stüdyolar mimarlık eğitiminin bel kemiğini oluşturur. Stüdyo eğitiminin temel amacı tasarımcı adaylarının yaratıcı potansiyellerini, yaratıcı d...
Article
Full-text available
Kültürün etkisiyle biçimlenen mimari yapıların başında "konut" gelir. Konutlar, toplumların sosyal, ekonomik, kültürel normlarını yansıtan birer aynadır. Farklı bölgelerdeki konutlar karşılaştırıldıklarında değişik sosyo-kültürel dünyaları yansıttıkları görülür. Bu çeşitliliğin oluşmasında kültürün fiziksel bileşenleri kadar sosyal bileşenleri de e...
Article
Full-text available
Throughout history some cities in which Islam spread over, meant different geographic latitude and longitude thus the determination of prayer time and the direction of qibla required a seperate observation and calculation. The muslim world did not underestimate this problem and with the growing information and experiences about this issue, instrume...
Article
Full-text available
Abstract Environment and behaviour researches waived children to a large extent. This study pioneers into a neglected topic. The aim of the study is to develop a deeper theoretical understanding of children’s use of houses in order to aid architects in the cognitive inclusion of children in the house design and to provoke sociologists and psycholog...
Article
Full-text available
Due to changing public requirements and different user groups needing different residential location, designers are persuaded to concentrate on approaches that will fulfill the preference of users and the requirements of user-needs. However, whether the designed locations and settlements can fulfill the diverse and changing requirements and expecta...
Conference Paper
Full-text available
Conservation Practices In Urban Structure: Historical City Center of Trabzon Assist Prof. Dr. Tülay ZORLU, Research Asistant Demet YILMAZ Karadeniz Technical University-Faculty of Architecture zorlutulay@ktu.edu.tr yilmazdemett@hotmail.com In our country which hosted many civilizations thoughout history, cities have a historical, architectural, c...
Article
Full-text available
In this study, elderly persons' physical and spiritual necessities and their satisfaction in their residences are investigated by applying a comprehensive questionnaire on the residents of Trabzon Old Person's Home. By grouping the residents of the home according to their age, gender, marital status, occupation, health conditions, cultural status,...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Archived project
Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: FYL-2020-8518.