Tugba Kaplan

Tugba Kaplan
Karadeniz Technical University · Department of Business Administration

Doctor of Business Administration
Academic Staff of Faculty of Economics & Administrative Sciences

About

18
Publications
1,263
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
14
Citations
Introduction
I am interested in business strategy, dynamic capabilities, multinational enterprises and business groups.
Additional affiliations
September 2012 - present
Karadeniz Technical University
Position
  • Research Assistant
January 2005 - July 2012
Migros
Position
  • Manager
Education
September 2015 - March 2021
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Dynamic Capabilities
September 2012 - June 2015
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Dynamic Capabilities

Publications

Publications (18)
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the effect of sustainability on corporate reputation and to reveal the moderator role of the family ownership in this relationship. In this study, agency and resource-based theories are combined theoretically. The sample of the study consists of 69 firms excluding banks and financial institutions listed in the BI...
Article
Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilirliğin kurumsal itibar üzerindeki etkisini incelemek ve bu ilişkide yönetim kurulu kompozisyonu ile aile sahipliğinin düzenleyici etkisini ortaya koymaktır. Bu çalışmada kuramsal olarak, vekâlet ve kaynak-temelli teoriler birleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi, Brand Finance tarafından 2020 yılında yayınlanan “Tur...
Chapter
Full-text available
Günümüzün dinamik piyasalarnda iúletmeler rekabet avantaj kazanmak için yarúrken sürdürülebilirlik faaliyetleri önemli bir konu haline gelmektedir. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularn stratejik bakúla ele alan çok uluslu iúletmeler, sürdürülebilir büyüme noktasnda öncü olmaktadr (BIST, 2020:2). Birbirinden farkl lokasyonlarda faaliyet gös...
Chapter
Full-text available
Stratejik yönetim alanı çoğunlukla pazar payı, kâr, rekabet avantajı gibi konular üzerinde odaklanmıştır. "Neden bazı işletmeler başarılı olarak yüksek büyüme elde ediyor ve diğerleri başarısız oluyor?" (Kim ve Mauborgne, 1998). Bu noktada özellikle Kim ve Mauborgne'nun öne sürdüğü mavi okyanus stratejisi dikkatleri çekmektedir. Kim ve Mauborgne (2...
Conference Paper
Full-text available
"Blue Ocean Strategy" has become an increasingly important issue in recent years in thestrategic management literature, which focuses on the purpose of gaining sustainable competitiveadvantage for firms. Blue oceans contain opportunities for rapid and profitable growth. While seekingan answer to the question of how a product can offer real value to...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate female representation on board of directors in Turkey after the gender quota legislation and to research interaction between female directorship and family connection, independent directors, board size, interlocking directorship. The sample is 265 woman directors from above 400 firms listed in capital market....
Article
Full-text available
Firms, which have to compete with global firms in domestic market, try to internationalize for gaining competitive advantage. The aim of this study is to recommend a conceptual framework to explain the dynamics of internationalization process of leader and follower firms that internationalize from an emerging country. In this study, author tries to...
Article
Full-text available
Kaynak Tabanlı Görüş'ün bir uzantısı olarak geliştirilen Dinamik Yetenekler Yaklaşımı işletmelerin zorlu çevre şartlarında nasıl rekabet avantajı elde edeceklerini açıklamaya çalışmaktadır. Dinamik yetenekler yaklaşımının son yıllarda önemi giderek artmakta ve bu alanda farklı bakış açıları ile yapılan çalışmalar karmaşıklık yaratmaktadır. Bu karma...
Conference Paper
Firms, which have to compete with global firms in domestic market, try to internationalize for gaining competitive advantage. The aim of this study is to recommend a conceptual framework to explain the dynamics of internationalization process of leader and follower firms that internationalize from an emerging country. In this study, author tries to...
Article
Full-text available
The aim of this study is to detect the effect of the organizational culture on dynamic capabilities. It will be tried to be found out that which types of clan, adhocracy, hierarchy, and market culture affect positively and negatively the presence of dynamic capabilities. According to the literature, these effects are investigated separately for thr...
Article
Full-text available
The extent of use of dynamic capabilities in the internationalization of Turkish business groups in an environment including sustainable competition advantage and uncertainty will be examined in this study by using the Dunning’s OLI Paradigm and Mathews’s LLL Model. It has been detected that despite the existence of conceptual studies on the recent...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The purpose of this study is an investigation of the motivation of the use of the assets that OLI Paradigm has explained (asset-exploitation) and the motivation of the research of the assets that LLL Model has explained (asset-exploration) in terms of foreign investments emerging from Turkey and an investigation of the way of the impact of such motivations on the choice of the location, the impact of the entry strategy and the institutional context in this relationship in an integrated manner. On the other hand, it is also intended to examine the board of directors accepted as a first decision-making mechanism of holdings in the relationship described above.