Tülay Zıvalı

Tülay Zıvalı
Ankara Yildirim Beyazit University | AYBU · Architecture

PhD Candidate in Urban and Regional Planning
BSc. / MSc. @ TUDelft | PhD @ ITÜ

About

14
Publications
5,210
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2016
12 Research Items
6 Citations
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
Additional affiliations
June 2017 - present
Ankara Yildirim Beyazit University
Position
  • Research Assistant
January 2014 - August 2015
International University of Sarajevo
Position
  • Research Assistant
Education
January 2010 - November 2013
Delft University of Technology
Field of study
  • Urbanism
September 2006 - December 2009
Delft University of Technology
Field of study
  • Architecture

Publications

Publications (14)
Chapter
Sarajevo's natural layout is extensively green as it covers large rural and natural areas. The city struggles with an insufficient urban layout in terms of environmental quality. Through a top-down approach, this study investigates the user's perception of ‘green' and examines the environmental attributes of place attachment in the case of Sarajevo...
Article
Full-text available
Mehanizem javnega – tj. posameznikov v družbi in njihovih medsebojnih odnosov – je najbolje razviden iz bistvene prvine mest: javnega prostora. Do zdaj je bilo o tem opravljenih mnogo obsežnih raziskav na najrazličnejših področjih. V članku avtorici predstavita konstruktivno analizo raziskovalnih pristopov in metodologij, uporabljenih pri proučevan...
Article
Full-text available
In its most obvious form, the mechanism of the “public” – the individuals in a society and their engagement with each other – can be seen in the core of the cities; the public space. Over the years, many scholars from various disciplines have contributed extensive research on this notion. This article provides a constructive analysis of research ap...
Chapter
Full-text available
Rising migration trends of Syrian refugees during the last decade increase the emergence for understanding their prospects in hosting countries. The dominant discourse of minorization from a social, economic and political point of view has led to a dilemma whether to be a part of the society or not. Many maintain a ‘dual life’ in which they confron...
Conference Paper
Full-text available
Tarihsel süreklilik içinde değişen ve dönüşen coğrafyalar, gündelik yaşam biçiminin yansımalarıdır. Kır ve kentlerin sahip olduğu dinamikler ve sundukları olanaklar, o yerlerdeki yaşam biçimlerini etkilemektedir. Bu çalışmada gündelik yaşamların geçtiği kamusal alanlardaki mekân algısı, farklı etnik kökenlere sahip kültürel zenginlikleri ile ve değ...
Article
Full-text available
Its multiple role and varying function within the urban landscape makes public space essential in shaping the public sphere. From this perspective, the formation process of the socio-spatial tissue of a city can be observed by focusing on public space. Since Sarajevo has witnessed diverse transformation procedures in the political, economic, and so...
Conference Paper
Full-text available
Its multiple role and varying function within the urban landscape makes public space essential in shaping the public sphere. From this perspective, the process of the formation of the socio-spatial tissue of a city can be observed by focusing on public space. Since Sarajevo has become a witness of diverse transformation procedures in the political,...
Article
Full-text available
Bosnia and Herzegovina is known by its multi-ethnic structure. The country’s population consists of three major ethnic groups: Bosniacs (Bosnian Muslims), Croats (Bosnian Catholics) and Serbs (Bosnian Orthodox). Their relation through history varies, ranging from co-existence and respect to tensions and armed conflict. The armed conflict between 19...
Conference Paper
Full-text available
Sokak isimleri kentsel mekânın görülebilen anlamıdır. Kentin oluşumu ve değişimini okumak kentin fiziksel dokusu üzerinden olduğu kadar sokakların isimleri üzerinden de yapılır. Sokak isimleri evrensel değildir, bir kenti farklılaştıran kültürel bir bileşendir ve fonksiyonel, tarihi, kültürel, yapısal bir işaret olarak eş zamanlı ve art zamanlı bir...
Article
İnsanlar işe, okula giderken ve birbirleri ile buluşurken veya farklı nedenlerden dolayı kent’e bir katılımda bulunmak zorunda kalırlar. İnsanların mekân algısı çok önemli olduğundan, tasarım öncesi bu algıyı anlamanın yanı sıra ölçebilmekte bir o kadar önemlidir. Fiziki tasarım ile beraber sosyal ilişkiyi de iyice anlamak gerekir. 20. Yüzyılın iki...
Preprint
Koruma kültürü tüm kültürel değerleri ilgilendiren bir olgu olarak toplumsal ve küresel bir öneme sahiptir; ulusal ve uluslar arası boyutlarda bir önem taşımaktadır. Kültürel varlıklar ülke kimliğini oluşturur ve şekillendirir. Bunları koruma ve yaşatma sorumluluğu toplumsal olduğundan, tüm toplumun bu sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Kültürel varlı...
Preprint
Full-text available
Günümüzde hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile tetiklenen ve büyüyen kaynak ihtiyacı, sınırlı olan doğal kaynakların kullanımında ve korunumunda önlem alma ihtiyacını doğurmuştur. "Sürdürülebilirlik" kavramı, hem çevre koruma uygulamaları için hem de çevresel etkiler ve ayak izleri konusundaki bilinç düzeyini kapsayan bir terim olmanın yanı sıra, pe...
Thesis
Full-text available
The war in former Yugoslavia has been over since 15 years, but in a lot of cities and communities the consequences of this time are still remarkable; not only by observing the condition of buildings or spaces, but also in the way the society has developed in these cities. One of them is Mostar. The city is also known by the post-war situation that...

Network

Cited By