Tomasz Zarycki

Tomasz Zarycki
University of Warsaw | UW · The Robert Zajonc Institute for Social Studies

Professor

About

181
Publications
30,191
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,280
Citations
Introduction
Sociologist and social geographer, specializing in sociology of politics, sociology of culture, sociology of knowledge, critical sociology and discourse analysis. His books include "The Polish Elite and Language Sciences A Perspective of Global Historical Sociology" (Palgrave 2022), "Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe" (Routledge, 2014), “New Regional Identities and Strategic Essentialism. Case studies from Poland, Italy and Germany” (co-author, Münster: LIT Verlag, 2007)
Additional affiliations
January 2019 - November 2019
University of Warsaw
Position
  • Professor
January 1998 - June 1998
Lund University
Position
  • Visiting researcher
Description
  • Financed by the Swedish Institute Bilateral Scholarship
Education
September 1989 - April 1994
University of Warsaw
Field of study
  • geography

Publications

Publications (181)
Article
There is currently a lively discussion on the role of historic memories and the re-visiting of historic legacies in post-communist countries. Using the example of Poland and its legacy of the tripartite division of the 19th century, this paper aims to illustrate how symbolic conflicts over identity politics and the interpretation of history may cri...
Article
This article analyses the redefinition of global discourse in semi-peripheral settings; it proposes a model for the semi-peripheral recontextualization of critical discourses originating from the western core of the global intellectual system. The process of redefinition of global discourses in semi-peripheral settings appears to involve their para...
Article
Full-text available
This article’s main aim is to propose a novel model explaining the continuous domination of identity issues in modern Polish political discourse. The model proposed here may also appear useful as an explanation of similar tendencies in some other Central European countries. It is based on a specific reading of the modern history of the region—one r...
Article
Full-text available
Citizenship is usually seen as a product of modern nation-states, or of other political entities which possess institutional infrastructures and political systems capable of producing a coherent framework that defines the relationship between that system and its members. In this paper, we show that an early system of modern citizenship was created...
Book
Full-text available
Książka prezentuje nowatorskie socjologiczne podejście do najnowszej historii Polski, szczególnie zaś historii polskiej nauki oraz sztuki. Zebrane w niej studia przedstawiają różne warianty zastosowania socjologii historycznej, w większości inspirowanej teorią Pierre’a Bourdieu. Oznacza to m.in. że badane obszary nauki (socjologia, filozofia prawa,...
Article
Full-text available
This essay responds to József Böröcz’s “‘Eurowhite’ Conceit, ‘Dirty White’ Ressentment: ‘Race’ in Europe” published in “Forum.” I use Böröcz’s framework to point to the potential wider relevance of studies on race- related hierarchies from Poland and other countries of Central and Eastern Europe. They also include works on Poles migrating to Wester...
Article
Full-text available
After World War II, Polish nobility was commonly considered an obsolete social group because of the post-1945 confiscation of their properties and the decline of their legal and political privileges. From a formal point of view, the Polish nobility had ceased to exist. However, this group did not simply vanish. For this reason, we should not speak...
Article
Full-text available
This paper deals with the role of social sciences, and more specifically of geography and regional planning, in the legitimization of European integration and neo-liberal economic and social reforms introduced since 1989 in Poland and, more broadly, in post-communist Central and Eastern Europe. Using the example of an intellectual biography of Anto...
Chapter
Full-text available
W tekście zarysowana zostanie rola społeczna i tradycja geografii jako nauki o długiej historii całościowego badania środowiska życia człowieka, zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego. Jak będę starał się pokazywać, geografia doświadcza znaczącego kryzysu mającego swój początek już w latach 60., a obecnie popada w coraz większą marginalizację w...
Article
Full-text available
The text starts with a supportive opinion on the concept of the Global East, evaluating it as a convincing and useful tool for the development of critical studies on the so-called post-communist or the second world in a wider global perspective. In the remaining comments, several reasons for possible problems with the broader implementation of the...
Article
Full-text available
"A Forty-Year-Old: a picture of the 1970s or an intelligentsia’s voice in a dispute over the future shape of the Polish field of power?" . The article is an attempt at a fairly detailed analysis of TV series "A Forty-Year-Old " in its first edition from the 1970s. The text proposes an interpretation of the film from the perspective of Pierre Bourdi...
Article
Full-text available
This article proposes to look at the current moment in the recent history of the so-called Central-European countries, with Poland as a critical case study, through a structural comparison with an earlier historical cycle, that is one of the first three decades of the communist rule in the region. Thus, I propose to compare the social and economic...
Article
Full-text available
Zarycki, Tomasz. 2020. (Od)czytania Larry’egoWolfa po polsku. "Nowa Europa Wschodnia" 4 (70):198-202.
Article
Full-text available
The article argues that Poland’s mainstream national historical narrative, at least as far as the last two centuries of history of the country is concerned, is full of ‘traumatic’ motives which are regularly used and developed in diverse current political and intellectual contexts. Polish history is imagined to a large extent as an endless chain of...
Chapter
Full-text available
Looking at the contemporary Polish political sciences in a wider international perspective—and specifically analyzing their location within the global hierarchies of academic knowledge production—may not only shed new light on the field but will also provide interesting insight to workings of social sciences in peripheral context. The position of t...
Article
Full-text available
Niniejszy artykuł stanowi jeden z głosów w dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów produkcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autorzy odpowiadają w nim na dwa głosy polemiczne w dyskusji, skupiając się na zagrożeniach materialistycznej korekty teorii Pierre’a Bo...
Article
Full-text available
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów produkcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autorzy streszczają w nim jednocześnie najważniejsze kwestie poruszane w książce: relacyjne podejście do badań nauki inspirowane pracami...
Article
Full-text available
The departure point for the author’s reflections is Agata Zysiak’s book entitled Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście [Points for Class Origin: Post-War Modernization and the University in a Working-Class City] (2016). He develops his earlier ideas on the role of the intelligentsia in Poland’s social hie...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
This paper proposes a relational and critical sociological perspective on discourse analysis, in particular on so-called “Critical Discourse Analysis” (CDA). The main argument of this paper is that CDA has not yet been able to turn its critical perspective towards its own field. Meanwhile, neither CDA nor other schools of discourse analysis can sti...
Book
Full-text available
Książka poświęcona jest socjologicznej analizie miejsca, jakie w polskim społeczeństwie zajmują (poczynając od drugiej połowy XIX w.) arystokracja, szlachta i ziemiaństwo. Należy wszelako podkreślić, że nie jest to monografia historyczna. Zasadniczym celem tego studium jest próba wyjaśnienia roli spuścizny szlacheckiej w kształtowaniu polskiego mod...
Book
Full-text available
Prezentowana książka stanowi studium z zakresu krytycznej socjologii wiedzy. Wybranym do badania przypadkiem są tu nauki polityczne w ich polskim wydaniu. Na ich przykładzie autorzy pokazują ogólniejsze prawidłowości, które w mniejszym lub większym stopniu mogą być charakterystyczne dla nauk społecznych w Polsce i w krajach podobnych pod względem p...
Article
Full-text available
Tekst przedstawia wizję roli kultury w Polsce w ujęciu teorii systemu światowego połączonym z odwołaniem do teorii Pierre’a Bourdieu w reinterpretacji Ivána Szelényiego. W jej myśl można mówić o paradoksie kluczowej roli kultury dla dynamiki społecznej kraju i jej minimalnym znaczeniu dla międzynarodowej pozycji państwa. Elementy przedstawionego ro...
Article
Full-text available
Antagonism and conflict within newly resident UK Polish migrants has been typically related to labour market competition. Without denying the relevance of this argument, we argue that explanations of antagonism within the Polish community should also take into account the role of a Polish intelligentsia habitus. This habitus provides a repertoire o...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
The paper attempts to analyze the intensity and regional differentiation of uses of the noble heritage and its social reception. It is based on a survey conducted on representative groups of students in the Kraków, Pozna, and Warsaw urban areas. The key question of the study was the scale and reception of the milieu of the direct heirs of the lando...
Article
Full-text available
SOCJOLOGIA POLSKICH PODRÓŻY DO KRAJÓW BYŁEGO ZSRR DWA PRZYKŁADY* W roku 2013 ukazały się dwie niezwykle interesujące książki na podobny temat, poświęcone mianowicie doświadczeniom polskich turystów na terenach byłego ZSRR, a w szczególności Rosji. Ich pojawienie się można uznać za do-wód wykształcania się polskiej szkoły systematycznych studiów nad...
Book
Full-text available
Autorzy podejmują pytanie o użyteczność kategorii peryferyjności w analizie położenia Polski w świecie, zarówno współcześnie, jak i w perspektywie historycznej. Odwołując się m.in. do teorii zależności oraz teorii systemu światowego, pokazują, jak peryferyjny lub półperyferyjny status naszego kraju wpływa na specyfikę procesów obejmujących przemian...
Article
Full-text available
Zarycki analyzes the discussions that have been going on for several years in the Polish press and scholarly literature regarding the legacy of serfdom: the unprocessed, suppressed ‘peasant’ identity of the majority of the country’s population and its un- compensated injustice. These debates are part of broader disagreements regarding the contempor...
Article
Zarycki analyzes the discussions that have been going on for several years in the Polish press and scholarly literature regarding the legacy of serfdom: The unprocessed, suppressed 'peasant' identity of the majority of the country's population and its uncompensated injustice. These debates are part of broader disagreements regarding the contemporar...
Article
Full-text available
This article presents a critique of classic applications of class analysis to Polish society. It argues from a Bourdieusian standpoint that class is subordinate to culture in shaping social relations in Poland. More specifically, Poland can be seen as a dual-stratification order, with the economic logic of class clashing continually with the logic...
Article
Full-text available
The main goal of the paper is to discuss various interpretations of the heritage created during the so-called 'partition' of Poland in the 19th century and the ways of its possible reproduction. This goal will be achieved by analyzing patterns of Poland's electoral geography, which is known for its considerable stability. After a discussion of the...
Article
Full-text available
Zapis wystąpienia na konferencji "Galicja po Galicji" Kraków, 5-6 marca 2015 r. opublikowany pod jednym tytułem z wystąpieniem Katarzyny Kotyńskiej
Conference Paper
Full-text available
This paper will focus on the problem of the contested meanings of the legacy of communism in Central and Eastern Europe and the relationship between moral and political assessment of the communist past and the modes of its interpretation in academic debates. Post-communist societies are commonly perceived in terms of the legacy of the communist per...
Article
Full-text available
Wprowadzenie W niniejszym tekście zajmiemy się kwestią zaangażowania i neutral-ności w kontekście wybranych praktyk w polskim uniwersum socjologicz-nym 1. W szczególności chcielibyśmy postawić tezę, iż w warunkach (pół) peryferyjnych, do jakich można odnieść pozycję Polski, dominującą rolę odgrywają w socjologii nurty ściśle powiązane z logiką pola...
Book
Full-text available
This book explores how the countries of Eastern Europe which were formerly part of the Soviet bloc have, since the end of communist rule, developed a new ideology of their place in the world. Drawing on post-colonial theory and on identity discourses in the writings of local intelligentsia figures, the book shows how people in these countries no lo...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia analizę genezy i funkcji szerokiego spektrum dyskursów modernizacyjnych odnoszących się do takich pojęć, jak „gospodarka oparta na wiedzy/gospodarka napędzana wiedzą”, „gospodarka innowacyjna” czy też „społeczeństwo informacyjne/innowacyjne”. Odwołując się do metod krytycznej analizy dyskursu, pokazuje podstawowe mechanizmy legi...
Article
Full-text available
Th e paper addresses the issue of the role, which intelligentsia, a specifi c social group to be encountered in Eastern Europe only, is to play within the fi eld of social dialogue. Th e author argues that intelligentsia still has a capacity to make impact on the processes of social dialogue due to possessing adequate level of culture capital, whic...
Article
Full-text available
Aleksander Lednicki and the fate of his milieu of the Polish community in Russia at the turn of the 20th cent. as a mirror of the transformations of the Polish field of powerThe paper deals with the phenomenon of waning memory of the Polish economic elite in the late Russian Empire. It is related to the disappearance of the memory of the liberal po...
Article
Full-text available
The paper argues that modern linguistics, despite having developed its own critical and reflexive branches such as the critical discourse analysis (CDA), has not been able to apply a critical perspective towards its own field yet. While the contextual character of its key notions (e.g. meaning or text structures) has been already widely accepted, t...
Article
Full-text available
Poland's European identity is beyond doubt. But Poland's position in the EU is unclear. The Europe policy of the liberal Civic Platform and the conservative Law and Justice party both lack substance. The Polish political class and Polish society barely intervene in the debate over the character of the EU. They conform to external requirements and t...
Article
This article aims at integrating the phenomenon of the Central and Eastern European intelligentsia into the application of the theory of cultural capital of Pierre Bourdieu to the analysis of societies of that region. This is done by critically reevaluating the model of evolution of the post-communist countries of Central Europe proposed by Gil Eya...
Article
Full-text available
The paper proposes a redefinition of the rules of critical sociology in the context of peripheral countries, among them Poland and also Russia and other countries of Central and Eastern Europe. The proposed theoretical model refers to the notions of cultural and political capital as understood and defined by Pierre Bourdieu. The cultural capital in...
Article
Full-text available
A comparison of how social status influences political views of university students in Russia and Poland. There are especially strong similarities in Russia between the views of students and their parents.
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. s. 253-266.

Network

Cited By