Tomasz Skica

Tomasz Skica
University of Information Technology and Management in Rzeszow (Poland)

Professor

About

41
Publications
7,893
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
78
Citations
Citations since 2016
25 Research Items
75 Citations
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520

Publications

Publications (41)
Article
Full-text available
The issue of the relationship between financial literacy and entrepreneurship is still not a fully explored research area. On the one hand, there are common views that financial literacy and education in finance are necessary in every individual's life, and that an insufficient level of financial literacy may result in erroneous economic decisions....
Article
Full-text available
The issue of optimal size of the general government sector is analyzed by researchers using various methods, most often through the prism of a specific goal. The article is an attempt to determine the optimal size of the general government sector from the perspective of EU economies. To achieve this goal, the innovative decision tree technique - th...
Article
Full-text available
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę skuteczności instrumentów wspierania przedsiębiorczości w Polsce i na Łotwie. Badaniem objęto jednostki najniższego szczebla podziału terytorialnego obu państw, dysponujące instrumentami wsparcia aktywności gospodarczej. Uzyskane wyniki sugerują, że niektóre instrumenty, jakimi dysponują władze samorządowe obu pań...
Book
Full-text available
The book is devoted to supporting entrepreneurship in Poland, Slovakia and Estonia from the perspective of local authorities of each country, solutions available from the perspective of the central level, as well as the involvement of the institutional environment in creating conditions for initiating and running a business.
Article
Full-text available
An assessment of the financial condition of local government units (LGUs) is usually carried out in a manner referring to traditional tools and methods based on financial analysis. However, it turns out that this approach is unreliable. There are known examples of LGUs, which, despite current reporting concerning their financial situation to the au...
Article
Full-text available
Agriculture is neither the largest nor the most effective segment of the Polish economy. However, since its importance goes beyond purely numerical characteristics, it is justified for the State to support it. What is important in this regard, however, is a kind of balance. These measures cannot be a substitute for initiatives to strengthen its fin...
Chapter
Full-text available
Problematyka rozwoju społeczno-ekonomicznego w wymiarze lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym stanowi element niekończących się dyskusji zarówno w środowiskach akademickich, jak i wśród władz publicznych, a także w kręgach osób i instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i implementowanie polityk rozwojowych. Szeroka dyskusja na temat uwarunkowań i...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to build a ranking of municipalities due to their level of efficiency from the development point of view. According to the aim, it is possible to find out which indicators are crucial for the efficiency of municipalities in terms of sustainability. The research study involved DEA (Data Envelopment Analysis) approach. Conduct...
Article
Full-text available
This article is an attempt to determine the optimal size of the general government sector (GGS) from the point of view of the economies of EU countries. Achievement of this research objective implied a few intermediate objectives. Firstly, measures enabling the description of the size of the general government sector were identified. In order to do...
Poster
Full-text available
Entrepreneurship has multiple determinants. They range from history, through institutions, to local government policies. Although the research on entrepreneurship plays a crucial role in modern economy and finance, the factors responsible for new businesses formation are still under debate. The background for this discussion very often is created b...
Article
Full-text available
Numerous factors influence the development of the private healthcare sector. Therefore, the selection of these factors, which represent a potential opportunity for forming new entities, is crucial from the point of view of entrepreneurship.Main objective of research study is to determine strategic factors, which have direct impact on entrepreneursh...
Article
Full-text available
The issue of the size of public administration is commonly researched. Most of the times this topic is tackled from a macroeconomic perspective, considering local and central administration together. That is why this paper uniquely takes on the local perspective only, analysing the size of local government (i.e. size of public administration at the...
Article
Full-text available
The article’s objective is to apply probabilistic inference in determination of the impact of the size of the general government sector on the economy and the impact of the economy on the size of the sector in EU Member States. The research indicated that 4 of 13 variables describing the size of the general government sector have a significant impa...
Article
Full-text available
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZIOM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE GMIN O NAJWYŻSZYM POZIOMIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ** Z a r y s t r e ś c i. Niniejszy artykuł podejmuje próbę zbudowania profilu polskich gmin z uwzględnieniem czynników decydujących o wyższym (w relacji do pozostałych gmin) po-ziomie przedsiębiorczości. Dla realizacji tego celu, auto...
Article
Full-text available
This article’s aim is to examine a dependency between local government administration at a municipal level and the level of local entrepreneurship. This paper attempts to answer the question of whether the size of the local government administration has features of stimulant or de-stimulant in the process of setting up a business. In other words, d...
Chapter
The article is dedicated to the issues of promoting entrepreneurship by local governments on municipal level in Poland. The authors conducted an analysis of the financial policy’s impact of local government units on the development of entrepreneurship. As explanatory variables in the article, the authors adopted instruments of entrepreneurship supp...
Research
Full-text available
Celem opracowania jest ocena sytuacji gospodarczej w Polsce Wschodniej na tle kraju. Termin Polska Wschodnia używamy zgodnie z Programem Polska Wschodnia. W jego ramach wydzielono pięć województw (regionów poziomu NUTS-2): świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Niniejsza publikacja jest raportem diagnostycznym. Za...
Article
Full-text available
The article is dedicated to research on relations between size of general government sector and the economy. The aim of this article is determination of the most important values that are used to identify relations between size of the sector and the economy, as well as determination of how frequently they appear in relation to pair of the variables...
Article
Full-text available
This paper reverses the relatively frequent examined interrelation that links an impact of the public sector (and within it the general government sector) on the economy of the analyzed countries. The article analyses whether the size of the general government sector is a function of the economy expressed through variables that were adopted for res...
Article
Full-text available
This article is dedicated to a study of the relations between the economy and the size of the general government sector. The main aim of the article is an identification of the most important variables that are used to determine relations between the economy and size of the sector, as well as to identify frequency of their occurrences in relations...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest pokazanie wpływu struktur klastrowych na rozwój regionalny. Na wstępie zostanie przedstawiona typologizacja modeli struktur klastrowych oraz opracowane zestawienie ujęć modelowych klastra oparte na przykładach pozwalających na obiektywną ocenę stopnia skuteczności poszczególnych rozwiązań. Badania naukowe dowodzą, że funkcjonowa...
Article
Full-text available
The development strategy is a kind of plan — a composite document specifying basic development trends of entity or group of entities, which at the same time takes into account the potential of the entities for which the strategy is implemented and the possibility of development as well, which gives economic and social environment. Necessary activit...
Article
Full-text available
The progress in the social and economic reality surrounding us regarding the identification of factors determining the competitiveness of enterprises has naturally led the discussion concerning new areas of economic practice. The concept of clustering and the development policy (both local and supra-local) based on clustering (cluster-based policy...
Article
Full-text available
The objective of this article is to examine relations between size of General Government Sector and effects of public spending. In order to measure the size of the sector author will apply financial parameters, which refers to disposal of public funds. From the other hand, results of sector’s activity will be researched through measurements based o...
Article
Full-text available
A measure of economic development for regions is proposed in the form of a multicomponent index. This measure is composed of the following aspects: technology, infrastructure, human capital and social capital and defined by an array of indicators. Such a measure has significant advantages over the most commonly used indicator of GDP per capita. The...
Article
Full-text available
This paper is dedicated to analyze the size of local administration. On the basis of literature study 10 variables that define size of local administration were chosen. On the basis of those variables two synthetic measures were created. The size of local administration at the level of voivodships were calculated for 2013. The research results show...
Article
Full-text available
In the article a concept of comparing public and private sector effectiveness is presented. It is based on an analysis of the productivity of capital and labour in both sectors. For this purpose, the authors build growth model in the general and intensive form, taking into account public and private sectors and their relationships in terms of gross...
Article
This article diagnoses the use of instruments supporting entrepreneurship by the Podkarpackie Province communes. The main research problem was formulated as follows: Do the instruments of supporting entrepreneurship used by self-government affect the development of economic initiatives in the area of the surveyed communes? We analyzed it in two are...
Article
Full-text available
Systemic management of a local government unit lacks viewing the LGU as an economic entity which should actively use modern financial knowledge in its activity in order to stimulate active construction of an economic and social potential. It need's to stimulate processes of building in local government structures a financial knowledge based on a mo...
Article
Full-text available
The article is an attempt at diagnosing training needs of the employees of units operating in health care sector in the Podkarpacie Province. In times of permanent changes affecting each sphere of economy, providers of health care services cannot afford to remain outside this trend. Improving qualifications, adaptability of the offer, influencing i...
Article
Full-text available
The article is regarding the issue of the knowledge management at local government. It's contents are focusing on the diagnosis in theoretical as well as practical perspective possibilities of managing decks of the knowledge in local government units. The subject brought up in this article is appealing for the experiment to transfer tools of both t...
Article
Full-text available
Artykul jest proba diagnozy aktualnego stanu finansow publicznych w Polsce. Autorzy przyjeli za cel poddanie analizie wplywu kryzysu finansowego na kondycje krajowych finansow publicznych, odnoszac efekty poczynionych ustalen do wskaznikow opisujacych finanse publiczne krajow UE. Artykul stanowi tym samym plaszczyzne porownan aktualnej sytuacji kra...

Questions

Question (1)
Question
Dear Colleagues,
I'd like to ask You if You know Stata trainters from Poland. I'd like to organize a small training for a few academics on Stata software in Rzeszow. Could You help me to find Stata trainers? It will be the training on the first steps with Stata using, and modeling in Stata.
I'd be grateful for Your answer.

Network

Cited By

Projects

Projects (8)
Project
The Financial Internet Quarterly (https://finquarterly.com/) is published by the University of Information Technology and Management in Rzeszow (UITM) as a financial sector quarterly aimed mostly at people working in finance (representing both those in academia as well as those in business), but it also is aimed at other audiences such as students. The aim of this quarterly publication is the popularization of financial knowledge and the presentation of new ideas in this field. We publish articles covering a wide range of financial topics, including issues related to business finance, public finance, insurance, banking, accounting, capital markets and the legal aspects of financial management. We invite you to submit articles (https://finquarterly.com/submit-an-article/). dr hab. Tomasz Skica, prof. UITM Director for Research and Science The Institute for Financial Research and Analyses in Rzeszow Editor-in-Chief Financial Internet Quarterly
Project
Entrepreneurship has multiple determinants. They range from history, through institutions, to local government policies. Although the research on entrepreneurship plays a crucial role in modern economy and finance, the factors responsible for new businesses formation are still under debate. The background for this discussion very often is created by features describing the historical experiences and unique local and regional conditions. Moreover, the role of local government policies in entrepreneurship support is still not sufficiently recognized. Therefore, there is still scope for analysing entrepreneurship form regional perspective, especially in post-communist countries. We look for contributions that investigate how local government policies, history and institutions shaping entrepreneurial activity in the region of Central and Eastern Europe (CEE), with special emphasis on Poland, Slovak Republic and Estonia. The project „International Science Exploration Event 2019” has received funding from the Ministry of Science and Higher Education under the contract 532/P-DUN/2019 by the Ministry of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.