Tomasz Kosicki

Tomasz Kosicki
Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences · Department of Administrative Law

Master of Laws

About

8
Publications
343
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation

Publications

Publications (8)
Article
Full-text available
Problematyka dotycząca nieuiszczania alimentów przez osoby do tego obowiązane jest wciąż zagadnieniem bardzo aktualnym. Problem ten dotyka obecnie blisko milion dzieci w Polsce. Bierność dłużników doprowadziła do tego, że ustawodawca wprowadził do polskiego systemu prawnego administracyjnoprawne instrumenty, których celem jest dyscyplinowanie dłużn...
Article
Full-text available
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.Urz. L 342 z 22.12.2009) zastąpiło w lipcu 2013 r. polską ustawę z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2001 r. nr 42, poz. 73). Ustawodawca europejski w ten sposób ujednolicił standardy i procedury obowiązujące...
Article
Full-text available
Rozwój cywilizacyjny oraz ekspansywna działalność człowieka istotnie wpłynęła na środowisko naturalne. W konsekwencji doprowadziło to do zachwiania równowagi w świecie zwierząt, które same pomiędzy sobą nie są w stanie regulować stanu populacji. Konieczna jest zatem ingerencja człowieka (myśliwego), który na podstawie odpowiednich zezwoleń, w trakc...