Tomáš Ondráček

Tomáš Ondráček
Masaryk University | MUNI · Department of Philosophy

Doctor of Philosophy

About

18
Publications
3,653
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
19
Citations
Citations since 2016
11 Research Items
19 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
Introduction
Tomáš Ondráček currently works at the Department of Corporate Economy, Masaryk University. Tomáš does research in Argumentation and Philosophy of Science. His current project is 'Immunization of science.'

Publications

Publications (18)
Article
Full-text available
This paper explores the relationship between individual mindful-ness and organizational mindfulness. Many authors consider these concepts to be related and interlocked, however, the exact nature of this connection is still unclear. Therefore, we investigate the link between these two concepts using both literature review approach and theoretical re...
Thesis
Full-text available
Práce se zaměřuje na koncept tzv. imunizačních strategií, tedy na takové strategie, které brání falzifikaci teoretického systému. Práce má tři základní části. V první části jsou diskutována demarkační kritéria vědy a je představeno minimum pro demarkaci. Ve druhé části je předložen argumentační přístup k procesu falzifikace. Poslední část obsahuje...
Article
Full-text available
The paper is focused on the notion of an attack on organizational image regarding customers, or, more generally, stakeholders, dissatisfaction with some actions of organizations. An attack on an organizational image is structured and has at least two components: the description of an action and a claim of an organization’s responsibility. But in mo...
Presentation
Full-text available
With the Gilbert chemical set, children at home could make their gunpowder. The researcher tasted all the substances he worked with. The government has tested drugs on unsuspecting citizens. There is a relationship between race and intelligence. Research data has been manipulated. The journal published a procedure that can be used to make a biologi...
Conference Paper
Full-text available
The paper is focused on the topic of apologies in a business context. In a culture of social media and fast spreading information, an adequate public reaction on crises in a firm is necessary and, in some cases, even vital for firms. One of such a reaction is an apology, which can calm the situation, provide some reassurance to stakeholders and pre...
Article
Full-text available
In this article, the concept of moralistic fallacy introduced by B. D. Davis is elaborated on in more detail. Th e main features of this fallacy are discussed, and its general form is presented. Th e moralistic fallacy might have some undesirable outcomes. Some of them might even be in direct confl ict to the original moral position. If this occurs...
Conference Paper
Full-text available
The problem of moralistic fallacy, crossing the gap from ought-propositions to is-propositions, is considered with regard to four questions: Should we consider all ought-propositions (or is-propositions) in the same manner? Is the ought-is move an inference or is it just a case of a practical assumption? Is this move fallacious in any discussion? T...
Article
Full-text available
Příspěvek se zaobírá Toulminovým přístupem k argumentaci. Hlavním cílem je přitom představit tento přístup a ukázat jeho aplikaci na vybraném materiálu. Klíčová otázka poté zní: V čem je Toulminův přístup stále aktuální a co může při zkoumání argumentů přinést? Cíle i odpovědi na otázku je dosahováno ve dvou základních krocích. V prvním kroku je pr...
Article
Full-text available
Následující text si klade za cíl představit koncepci adaptivních logik (dále AL), či lépe adaptivně logický přístup. Úvodní oddíl textu stručně pojednává o vzniku AL a o motivacích pro tento přístup. Druhý oddíl následně rozebírá specifika AL, především jejich nemonotónní charakter, interní a externí dynamiku, dále pak jejich strukturu, tedy rozliš...
Conference Paper
The consistency is considered to be a fundamental requirement within any system of propositions. Inconsistencies are generally regarded as something we should avoid or refuse. If we consider an argumentation as something that has a dynamic character and what is essentially non-monotonic, for a refutation to be possible, questions arise. To what is...
Poster
The problem of immunizing strategies in a science can also be seen as a problem of contexts. Thus there are questions which need to be addressed: How arguments from one context could be brought forward in support of a belief system from a different context? Are these moves between contexts even permissible? What type of context should be used when...
Conference Paper
Full-text available
Podle některých odborníků v poslední době přibývá vědeckých prohřešků. Neblahé zkušenosti z posledních let, kdy mnoho vědců bylo obviněno z neetického počínání, z úmyslného podvádění při získávání nebo zpracování dat, poukazují na palčivou aktuálnost tohoto problému. Aby bylo možné se k tomuto problému adekvátně vyjádřit, je třeba ho nejprve vymezi...
Thesis
Full-text available
Diplomová práce Problémy demarkace je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou představeny tři návrhy demarkačních kritérií – kritérium falzifikovatelnosti Karla Raimunda Poppera, kritérium řešení hádanek Thomase Samuela Kuhna a kritérium progresivních výzkumných programů Imre Lakatose. Tato kritéria jsou ve druhé části práce následně...
Conference Paper
Full-text available
Rozhlédnete se na obě strany, když přecházíte ulici, ve které by auta měla jezdit pouze jedním směrem? Nebo se podíváte jen na tu stranu, odkud auta do ulice vjíždět smějí? Pokud jste odpověděli na druhou otázku kladně, dopustili jste se moralistického omylu. Odvodili jste z toho, že by něco být mělo, to, že něco je. I když auta očekáváte pouze z j...
Thesis
Full-text available
Práce Psychoterapie, etika a věda je věnována zkoumání etiky a etických závazků v rámci vybraných teorií psychoterapie, a to jmenovitě v „Na klienta orientované terapii“ Carla Ransoma Rogerse a „Kognitivní terapii“ Aarona Temkina Becka. Autor práce nejprve poukazuje na obecné vymezení psychoterapie s ohledem k teorii vědy, které by poskytlo pomoc p...
Thesis
Full-text available
Práce se věnuje problematice ontologických závazků a jejich aplikace na vybrané teorie modální logiky. Stručně představuje předchozí návrhy kritérií ontologických závazků od W. V. Quina a A. Churche, ukazuje na nepřesnost jejich vymezení a podává alternativní návrh těchto kritérií, který poté aplikuje na tři teorie modální logiky, na teorii Davida...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
To understand so called immunization of scientific theories in scientific discourse.