Tomáš Krajňák

Tomáš Krajňák
Charles University in Prague | CUNI · Department of Social Geography and Regional Development

Master of Arts

About

7
Publications
1,011
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
23
Citations
Citations since 2016
7 Research Items
23 Citations
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
Introduction
PhD Student of Regional and Political Geography at Charles University in Prague. Interested in the politics of tourism, international tourism, terrorism and counter-terrorism studies, the Middle East, geopolitics, international relations and diplomacy.
Additional affiliations
October 2016 - present
Charles University in Prague
Position
  • PhD Student
March 2016 - June 2016
Ústavu mezinárodních vztahů
Position
  • Research Assistant
November 2015 - February 2016
Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR)
Position
  • Intern
Education
February 2015 - July 2015
University of Minho
Field of study
  • Geography
September 2010 - June 2013
Charles University in Prague
Field of study
  • Geography

Publications

Publications (7)
Article
A vast literature has focused on the effects of terrorism on tourism demand. This article aims to contribute to this strand of literature by systematically reviewing existing studies and subsequently synthesising their findings. Based on a systematic search of the Web of Science and Scopus databases, a total of 45 peer-reviewed English-language art...
Article
Full-text available
Potenciál turismu na Blízkém východě dosud nebyl naplněn podle mnohých kvůli politicko-bezpečnostním problémům. Bezpečnost je v odborné literatuře vskutku chápána jako jeden z nejdůležitějších faktorů turistického chování. Turismus je sice považován za velmi citlivé hospodářské odvětví, ale pro narušenou blízkovýchodní ekonomiku může představovat ř...
Article
Full-text available
Socioekonomický význam cestovního ruchu roste. V mezinárodním prostředí se tento trend odráží i v mezinárodní politice. Tento článek poukazuje právě na provázání mezinárodního cestovního ruchu a mezinárodní politiky, resp. jak mezinárodní cestovní ruch ovlivňuje mezinárodní politický systém. Vhodný badatelský příklad představuje zahraniční cestovní...
Article
Full-text available
Safety and security aspects represent crucial factors that influence tourist behavior. This process is not always rational but rather based on perception. Tourism in the examined area of the Middle East operates in an environment of political security risks, but the region also represents some geographic and geopolitical ideas that are still absent...
Article
Full-text available
Nemoci představují pro turismus významnou překážku. Cílem článku je nastínit jak a proč byl turismus zasažen pandemií covidu-19. Zásadní byla protiepidemická opatření zahrnující uzavření hranic a omezení volnočasového pohybu osob. Dokazují to jak data z ubytovacích zařízení, tak z turistických cílů včetně zoo, na jejichž příkladu je situace ilustro...
Thesis
Předkládaná diplomová práce analyzuje vnímání politicko-vojenských rizik pro příjezdový cestovní ruch na Blízkém východě z pohledu českých potenciálních turistů. Zkoumaná oblast Blízkého východu vykazuje určité geografické a geopolitické imaginace, jejichž výzkum v českém prostředí stále absentuje. Blízkovýchodní cestovní ruch zároveň funguje v pro...
Technical Report
The protest movements in the Arab world have taken different trajectories and have resulted in different political outcomes. And so we ask: What is so specific about Syria? Why does the violence continue? What has been done and what has not been done to end it? And mainly: what should be done?

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Safety and security aspects represent crucial factors that influence tourists' behaviours. However, this process is not always rational but rather based on perception. Scientific literature significantly deepened its knowledge in this regard since the 1980s, while the 9/11 attacks represent the main accelerator of these changes. The concept of risk came to the forefront of scholar interest and mainly in the association with the perception (risk perception). Nevertheless, several gaps can still be identified in the research. One of them is urban tourism. The research at the local level can be considered marginal despite the presence of various risks with urban nature. Similarly, the focus of the research on the European and particularly Central European space is basically absent. This is even more acute with the new phase of terrorism risk in Europe. Finally, a consequential implementation of various security measurements and their impact on the perceptions of visitors has been ignored by the researchers. Therefore, the main purpose of the proposed project is to cover the perception of security in Central European cities by foreign visitors (i.e. in situ). The effect of space on the perceptions and consequential behavioural mechanisms as a reflection of these perceptions will be analysed. To achieve this goal, a qualitative method of walking interviews has been chosen, which makes the proposed research different from the previous, predominantly quantitative studies.
Project
The Czech perception of political-military risks for inbound tourism in the Middle East.