Tomas Hribek

Tomas Hribek
The Czech Academy of Sciences | AVCR · Department of Analytic Philosophy

PhD

About

48
Publications
5,361
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
24
Citations
Introduction
I work on select topics in philosophy of mind, philosophy of consciousness, ethics and aesthetics.
Additional affiliations
November 2006 - present
The Czech Academy of Sciences
Position
  • Researcher

Publications

Publications (48)
Book
"A runaway trolley is speeding down a track" So begins what is perhaps the most fecund thought experiment of the past several decades since its invention by Philippa Foot. Since then, moral philosophers have applied the" trolley problem" as a thought experiment to study many different ethical conflicts-and chief among them is the programming of aut...
Book
Full-text available
Kniha Tomáše Hříbka je první monografií v českém jazyce, jež nabízí filozofickou obhajobu eutanazie a sebeusmrcení za asistence lékaře. Autor vysvětluje zdroje současné diskuse, definuje základní pojmy a analyzuje argumenty pro asistované sebeusmrcení a eutanazii i proti nim. Odpovídá mimo jiné na tyto zásadní otázky: Co je smrt, a jak poznáme, že...
Chapter
Full-text available
Whilst the Vienna Circle had virtually no impact on the Czech-speaking philosophical community during the 1930s, one can find a curious meeting point in the field of the theory of architecture. There is now an increasing literature on Otto Neurath as a theorist of architecture and urbanism, one who emphasized the social aspects of modern building a...
Article
Full-text available
Rozhovor Se Susan Schneiderovou o futuristické technice, vědomí a metafyzice 1 Susan Schneiderová-Tomáš Hříbek Susan Schneiderová je profesorkou astrobiologie při NASA, řídí skupinu AI, Mind and Society (AIMS) na Connecticutské univerzitě, je členkou Ethics and Technology Group v Yaleově Interdisciplinárním centru pro bioetiku a hostující členkou p...
Article
Full-text available
Sir Roger Scruton obituary.
Chapter
Full-text available
The chapter discusses the rejuvenation of an interest in Mach in the recent metaphysics and philosophy of mind. In the early twentieth century, Mach had been interpreted as a phenomenalist, but phenomenalism fell out of favor in the 1950s. In the later decades, he received praise for his naturalism, but his contributions to metaphysics or philosoph...
Article
Full-text available
V článku odpovídám kritikům své knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (2017). Postupuji od nejméně k nejvíce závažným námitkám. Na adresu Jakuba Mihálika, jenž polemizuje s mou tezí, že russelliánský monismus nepředstavuje skutečnou alternativu vůči standardnímu dualismu a materialismu, odpovídám, že jde o vedlejší pr...
Article
Full-text available
Článek sumarizuje obsah mé nedávno vydané knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (2017). Jak napovídá podtitul, tématem knihy je filosofie vědomí. V současné literatuře má většina účastníků na mysli tzv. fenomenální charaktery, přičemž hlavní spor se vede mezi dualisty a materialistyo to, zda jsou to materiální vlastno...
Article
Full-text available
Rozhovor O vědomí, náboženství a svobodě vůle 1 Rozhovor s Danielem Dennettem Na pozvání Oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR navštívil koncem loňského října Prahu v doprovodu své paní přední americký filosof Daniel Dennett. Při této příležitosti jsme panu profesorovi položili otázky vztahující se nejen k jeho nejnověj...
Article
Full-text available
Článek rozlišuje několik verzí současného naturalismu: revizionistickou, konstruktivní a antireprezentacionalistickou. Revizionistický naturalismus doporučuje nahradit tradiční filosofické zkoumání povahy věcí genetickým zkoumáním původu našich, často mylných, přesvědčení o povaze věcí. Konstruktivní naturalismus akceptuje zadání tradiční filosofie...
Book
Full-text available
[What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] Summary: The book is both a survey of the contemporary debate and a defense of a distinctive position. Most philosophers nowadays assume that the focus of the philosophy of consciousness, its shared explanandum, is a certain property of experience variously calle...
Article
Full-text available
The author analyses the modern reception of key themes in Hume's philosophy during the past century. The first part presents Hume's version of three such themes - empiricism, naturalism and the theory of ideas. The following three parts give an exposition of modern forms of each of these themes, with the choice of modern reception being directed to...
Article
Full-text available
The study analyses the arguments of contemporary philosophers of mind concerning the subject of animal consciousness. The first part reminds the reader of the Cartesian starting point of the contemporary discussion and points to the concept of phenomenal consciousness as the main point of contention concerning the instantiation of consciousness in...
Chapter
Full-text available
[Darwinian Metaethics] A critical analysis of the recent theories of metaethics that take the Darwinian picture of our origin seriously. The contents: 1. Evolution of altruism; 2. Biology in ethics; 3. Moore and a critique of naturalism; 4. Darwinian non-cognitivism; 5. Darwinian cognitivist realism and constructivism; 6. Darwinian cognitivist anti...
Chapter
Full-text available
[The Concept of Animal Mind] A critical analysis and assessment of the current philosophical theories of animal cognition and consciousness. The contents: 1. The concept of mind; 2. Other minds; 3. Can animals think?; 4. Do animals have concsiousness?; 5. Conclusion.
Article
Full-text available
Recent years have seen the ascendancy of a new trend in the continental philosophy called variously "speculative turn", "speculative realism", "continental materialism", or "object-oriented ontology" (OOO). I focus on the work of one of the proponents of this new trend, Graham Harman, in particular his recent attempt to extend his "object-oriented"...
Article
Full-text available
This paper revisits an earlier discussion by Tomáš Pospiszyl of the split between the U.S. and Czechoslovak postwar modernisms in terms of a difference between the views of two critics who dominated the American and Czechoslovak art scene, respectively: Clement Greenberg and Jindřich Chalupecký. Pospiszyl convincingly traces the evolution of the Am...
Article
An introduction to the guest-edited volume of Filosofický časopis on bioethics.
Article
Full-text available
The paper deals with the ethics of biotechnological enhancement of human qualities such as intelligence, health and lifespan. In contemporary bioethics three views have emerged concerning the moral permissibility of such a biotechnological enhancement of humans. While bioconservatives reject it as morally impermissible and dangerous, bioradicals we...
Article
Full-text available
Donald Davidson and John Searle famously differ, among other things, on the issue of animal thoughts. Davidson seems to be a latter-day Cartesian, denying any propositional thought to subhuman animals, while Searle seems to follow Hume in claiming that if we have thoughts, then animals do, too. Davidson's argument centers on the idea that language...
Article
Full-text available
Utilitarianism, nazism and euthanasia The article is an answer to prof. Munzarova who criticised my defence of physician-assisted suicide. The article points to shortcomings in the reply of prof. Munzarova which flow from the author's underestimation of normative theory. Among these shortcomings are the ignoring of the arguments of her opponent; he...
Article
Full-text available
The author disputes the view, expressed recently by Tomas Machula a David Peroutka, that materialism, dominant in contemporary philosophy of mind, should be substituted by Thomist hylomorphism. The critique focuses on two aspects of Machula and Peroutka's argument. Firstly, on their assumption that the contemporary preference for materialism is the...
Article
Full-text available
A review of Denis Dutton’s The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution (New York: Bloomsbury Press, 2009, 280 pp. ISBN 978-1-59691-401-8).
Book
Full-text available
Lze rozlišit vědu, jakou je Darwinova teorie evoluce, od pavědy, jakou je kreacionismus? Jaký je vlastně dosah darwinismu - je omezen na biologickou sféru, nebo jej lze zobecnit v univerzální teorii vývoje? Umožní nám pochopit nejen povahu našich těl, ale i našich myslí? Zdůvodníme studiem našeho evolučního původu své morální závazky? A ospravedlní...
Article
Full-text available
The article is a reply to three critics of a previous piece on the ethics of euthanasia in which I defended physician-assisted suicide. According to Ingrid Strobachova it is necessary to give greater attention to the significance of pain, which, she claims, may benefit from a phenomenological description. According to Marta Vlasakova my argument is...
Article
Full-text available
Book
Full-text available
The volume presents original contributions from the 2009 Knowledge, Value, Evolution conference, held in Prague in 2009. While the conference was held during the year of Darwin's double anniversary, its aims were not historical. Rather, we brought together researchers from many different countries who work on topics at the interface of philosophy,...
Article
Full-text available
This study is a critical reflection on Marek Vacha's article on the ethics of euthanasia. In the first part the author offers a short consideration of the reasons for the moribund state of ethics in Czech philosophy, after which, in the second part, he presents a critique of Vacha's article. The article in question is, above all, lacking in a philo...
Article
This is, by and large, a review paper which discusses the current situation and future prospects of a philosophy based on the Darwinian view of life. The first section reflects on Wittgenstein's aversion to Darwinism, which was a symptom of his construal of philosophy as conceptual analysis free from empirical inquiry. The contemporary turn to Darw...
Article
This is a critical analysis of Davidson's version of psychological externalism. The author argues that Davidson offers two different types of the theory, which do not coincide, however, with the usual distinction between physical and social externalism. On the one hand, Davidson argues that the mental states of an individual are determined by her c...
Article
The paper deals with Davidson's response to the challenge posed to his theory of mind by the phenomena of irrationality. This challenge is especially acute for Davidson, since he famously argued that it is a necessary condition on intentional agency that the agent be largely rational. The author begins by defending Davidson against some recent crit...
Article
The paper examines the impact of Darwin's ideas on the English literature, from the late Victorians Samuel Butler, G. B. Shaw and H. G. Wells to our contemporaries A. S. Byatt and Ian McEwan.
Article
Full-text available
A review of the Czech translation of Nelson Goodman's Languages of Art.
Book
Většina současných filosofů má za to, že intencionální mentální stavy (přání, přesvědčení, ...) jsou tělesné stavy: duše je tělo. Zastávají tedy stanovisko materialismu. Moderní materialismus však naráží na řadu problémů, přičemž fatálním se ukazuje především střet s teorií psychologického antiindividualismu (či externalismu). Ústřední část knihy j...
Article
The paper defends two assumptions in Burge's externalist argument against materialism. One assumption is that the content of a belief is determined by the rules that govern its expression in a shared language. Hence, I call this principle linguistic socialism. According to the other assumption, a belief survives as long as it keeps its content. Con...
Article
Full-text available
This paper starts from the familiar premise that psychological anti-individualism is incompatible with materialism. It attempts to state more clearly what this incompatibility consists in, and - rather than arguing in detail for any particular resolution - to inquire whether this incompatibility admits any resolution. However, the paper does offer...
Article
A review of Tomáš Pospiszyl’s Srovnávací studie (Comparative Studies; Prague, 2005).
Article
Full-text available
Daniel Dennett je sice jednou z hvězd současného filosofického nebe, ale až poměrně donedávna byl známý jen mezi svými kolegy-typický fi-losof pro filosofy. Ve svých technicky náročných textech se věnoval téma-tům jako mysl, vědomí a svobodná vůle. 1 Jako většina současných analy-tických filosofů i Dennett je naturalista, tj. snaží se ukázat, že i...
Thesis
Thesis (Ph. D.)--University of Minnesota, 2006. Major: Philosophy. Includes bibliographical references (leaves 270-286)
Article
The bulk of this paper is a sympathetic discussion of Burge's psychological externalism. After briefly introducing Fodor's early methodological solipsism, Putnam's attempt to reconcile a similar theory with semantic externalism is analyzed, by showing how solipsism motivated Putnam's indexical construal of natural kind terms. Next, Burge's argument...
Article
The paper attempts a simultaneous assessment of Rorty's philosophy and some of its recent interpretations by Czech philosophers. Four of such interpretations are assessed and challenged: Rorty as. in turn, an idealist, a subjectivist, an eliminative materialist, and a non-metaphysical realist or naturalist. According to the author, Rorty should be,...
Article
A review of Arthur Danto's books Beyond the Brillo Box and Embodied Meanings.
Article
The paper critically examines C.A.J. Coady's analysis of testimony, concentrating on his interpretation of the views of David Hume. The author tries to show that not only is Coady's interpretation of Hume inadequate, but that Hume's conception of testimony is in fact superior to that of Coady. Coady sees Hume as the originator of the individualisti...

Network

Cited By