Tolga Erdoğan

Tolga Erdoğan
Trakya University

Phd

About

9
Publications
44
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
1 Citation
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
Additional affiliations
Education
February 2017 - December 2020
T.C. Istanbul Kultur University
Field of study
  • Auditing, Denetim

Publications

Publications (9)
Chapter
Full-text available
Vergi, kamu harcamaları finansmanında önemli bir kamu gelir türüdür. Geçmişten günümüze kadar bir çok devlet ayni, bedeni ve maddi olarak toplumdaki bireylerden vergileri kamu hizmeti karşılığı olarak tahsil etmiştir. Zaman içinde hukuki sınırlarla bireylerin ödeme gücüne göre alınan vergi, gelir üzerinde azaltıcı bir etki oluşturduğu için mükellef...
Article
Full-text available
This research aims to examine the effect of mobile phone users’ perception of corporate social responsibility (CSR) on brand loyalty (BL) through brand image (BI) and brand trust (BT). The questionnaire prepared to determine this effect was applied to Trakya University Havsa Vocational College students. The data obtained from 217 questionnaires wer...
Book
Full-text available
Küreselleşen dünyamızda faaliyet gösteren işletmeler ile ilgili karar alması gereken pek çok ilişkili taraf bulunmaktadır. İşletme ilgilileri, işletme çıkar grupları veya işletme paydaşları gibi farklı şekillerde isimlendirilen bu grupların, işletme ile ilgili karar alabilmeleri için işletme ile ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır. Bahsi geçen bu bil...
Article
Full-text available
ÖZET Bilgi kullanıcıları açısından denetim raporu son derece önemli bir belgedir. Bu belge içerisinde en önemli bilgi görüş olsa da raporun daha fazla bilgi sunuyor olması da son derece önemlidir. IAASB tarafından başlatılan ve pek çok tarafın görüşleri sonucunda oluşturulan denetim raporu formatı bilgi kullanıcılarına daha fazla bilgi sunmaktadır....
Thesis
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın temel amacı denetçi tarafından yapılan denetim sonucunda verilen olumlu görüş dışındaki şartlı görüş, olumsuz görüş ve görüş bildirmekten kaçınma türleri için denetçinin görüşünü etkileyen unsurların neler olduğunun tespit edilmesidir. Bu çalışmada öncelikli olarak denetimin tanımı yapılarak tarihsel gelişimi ele alınmış, denetim...
Conference Paper
Full-text available
Özet: İşletme dünyasının 20.yüzyıldaki en önemli sorunlarından birisi etik olmayan davranışlar ve maliyetleridir. İşletmeler gelirlerinin %6' sim yolsuzluk nedeni ile kaybetmektedirler. Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE)' nin 2016 yılı raporuna göre sağlık sektörü yolsuzluktan etkilenen sektörler içinde 5.sıradadır. Sağlık sek...
Conference Paper
Full-text available
Code of Trade Numbered 6762 launched on 1 January 1957 has had many changes for about 50 years` period of time, considering the needs . Not only due to the international developments in economic and trade relations , but also as a result of compelling force of adapting to European Union acquirements , the need to alter the law in comprehensive mann...
Thesis
Full-text available
ÖZET Denetim, ekonomik birimlerin faaliyet ve işlem¬lerinin önceden belirlenen genel kabul görmüş kurallara uygun olup olmadığı konusunda; açıklanan veya açıklanacak bilgilerin önceden belirlenmiş olan kriterlere, uygunluğunu belirle¬mek amacıyla, kanıtların toplanması ve tarafsızca değerlendirilerek sonuçla¬rının ilgili taraflara raporlanması süre...
Article
Full-text available
ZET Stresin insan üzerinde fiziksel ve duygusal etkileri vardır aynı zamanda negatif ve pozitif hislerde yaratır. İş stresi, iş yerinde son yirmi yıldır artan bir durumdur. Stres, özellikle işle ilişkili stres Dünya'da ve Türkiye'de büyümektedir. İşletmeler globalizasyon nedeniyle çarpıcı bir biçimde değişmektedir. Aynı zamanda stres yaratıcı kayna...

Network