Tina Vekić

Tina Vekić
University of Mostar · Department of pedagogy

About

9
Publications
5,920
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
5 Research Items
0 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (9)
Article
Full-text available
Autoritet je ključno profesionalno i osobno obilježje nastavnika. Nastavnik treba znati upravljati i voditi razredne i školske aktivnosti, biti stručnjak iz nastavnoga predmeta koji poučava, koristiti primjerene metode poučavanja, iskazivati razumijevanje prema svakom učeniku, a pritom imati i pozitivan utjecaj na učenike. U suvremenoj se peda-gošk...
Preprint
Full-text available
Sažetak: Autoritet se smatra ključnim aspektom ili karakteristikom uspješnoga nastavnika koji treba znati upravljati i voditi razredne aktivnosti, imati temeljna znanja o predmetu koji poučava, koristiti primjerene metode poučavanja, kao i imati razumijevanje za učenike. U suvremenoj pedagoškoj literaturi ovaj pojam se često izbjegava i odbacuje. P...
Conference Paper
Full-text available
Rizična ponašanja adolescenata danas predstavljaju aktualan i složen društveni fenomen. Ona se, nažalost, mogu dijagnosticirati kod sve većeg broja učenika te dobivaju obilježja epidemije. Ovaj problem prisutan je širom svijeta, a u našoj zemlji poprimio je široke razmjere nakon rata. U kontekstu rizičnih ponašanja, jedna skupina stručnjaka smatra...
Preprint
Full-text available
Važnost (razvoja) interkulturalne kompetentnosti svih odgojno-obrazovnih djelatnika nameće se kao primarna potreba suvremenog društva. Značaj interkulturalno kompetentnog pedagoga time je veća, uzme li se u obzir činjenica da su pedagozi stručni suradnici koji su u svakodnevnom dodiru sa svim akterima odgojno-obrazovne institucije, te da i sami uko...
Conference Paper
Full-text available
Tradicionalne obiteljske strukture sve češće prepuštaju mjesto novim obiteljskim formama, pa je istraživanje netradicionalnih obitelji i zajednica koje prethode osnivanju obitelji sve više u fokusu znanstvenika. Cilj ovog istraživanja je ispitati stavove studenata o kohabitaciji prije braka, te utvrditi eventualne razlike s obzirom na spol i dob is...
Article
Full-text available
Neopravdano izostajanje učenika s nastave pedagoški je problem koji sve više zabrinjava nastavnike i roditelje učenika osnovnih i srednjih škola. Radi se o jednom od najuočljivijih problema današnjeg školstva. Posljedice izostajanje učenika s nastave negativne su, kako za pojedinca tako i za društvo. Ovim istraživanjem ispitani su stavovi učenika o...
Conference Paper
Full-text available
Slobodno je ono vrijeme kada je mlada osoba oslobođena ne samo školskih, već i eventualnih obiteljskih i društvenih zaduženja. Svaka osoba ga slobodno oblikuje prema vlastitim željama i zanimanjima radi zadovoljenja osobnih sklonosti i razvijanja osobnosti. Ovladavanje kulturom uporabe toga vremena jedan je od najvažnijih odgojnih zadataka modernog...
Conference Paper
Full-text available
Slobodno je ono vrijeme kada je mlada osoba oslobođena ne samo školskih, već i eventualnih obiteljskih i društvenih zaduženja. Svaka osoba ga slobodno oblikuje prema vlastitim željama i zanimanjima radi zadovoljenja osobnih sklonosti i razvijanja osobnosti. Ovladavanje kulturom uporabe toga vremena jedan je od najvažnijih odgojnih zadataka modernog...
Conference Paper
Full-text available
Slobodno je ono vrijeme kada je mlada osoba oslobođena ne samo školskih, već i eventualnih obiteljskih i društvenih zaduženja. Svaka osoba ga slobodno oblikuje prema vlastitim željama i zanimanjima radi zadovoljenja osobnih sklonosti i razvijanja osobnosti. Ovladavanje kulturom uporabe toga vremena jedan je od najvažnijih odgojnih zadataka modernog...

Network