Tho Mai Cuong

Tho Mai Cuong
Nha Trang University | NTU · Information Technology

Master of Science

About

8
Publications
204
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Introduction

Publications

Publications (8)
Conference Paper
Full-text available
In this paper, we proposed an improvement of the AODV protocol against a black hole attack based on three trust factors: response time, number of RREQ packets received, and anomaly of the DSN number in RREP packet. Using OMNeT ++ 5.6 emulation, we compared the performance of AODV versus T3-AODV (proposed protocol) in blackhole attack scenarios. Sim...
Conference Paper
MANET (Mobile Ad Hoc Network) is a network of wireless mobile nodes that do not need a fixed infrastructure deployed for short-term purposes. Each node acts as a router, has routing functions and can move independently in any direction. All nodes trust neighbors and connect to each other to route packets from source to any other node on the network...
Technical Report
Full-text available
Tài liệu trình bày ý tưởng, nguyên tắc thiết kế, thực tế thiết kế nền tảng NTU_ATTACK. Tài liệu này được xem như là hướng dẫn sử dụng cho nhà nghiên cứu, phát triển
Conference Paper
Full-text available
dung—Bài báo này trình báy kết quả nghiên cứu kiến trúc phần mềm mô phỏng mạng OMNeT++ 5.6, thư viện INET4.x và NETA framework, từ đó thiết kế xây dựng nền tảng ứng dụng (NTU-Attack) để mô phỏng một số hình thưc tấn công và chống tấn công mạng MANeT trên giao thức AODV. Nền tảng này được thiết kế để tiếp tục phát triển để để nghiên cứu và thực ngh...
Conference Paper
Full-text available
Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng là một trong những giải pháp được triển khai để bảo vệ hệ thống mạng máy tính và máy chủ khỏi các xâm nhập có hại. Hệ thống máy chủ web/website của doanh nghiệp là mục tiêu thường được nhiều kẻ tấn công nhắm tới, qua đó thực hiện các leo thang đặc quyển. Các kẻ tấn công mạng luôn luôn thay đổi các công cụ và kỹ thuậ...
Conference Paper
Full-text available
Từ khóa: Spoken Term Detection; Truy vấn thông tin; ASR; STD 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Việc gia tăng năng lực tính toán của máy tính, băng thông kết nối lớn và chi phí thiết bị lưu trữ giảm đang làm gia tăng một lượng lớn các loại dữ liệu được sản sinh, trao đổi và lưu trữ, và hệ quả là đã làm tăng tính sẵn dùng của các tài liệu tiếng nói trực tuyến, như là ne...
Technical Report
Full-text available
Báo cáo tiểu luận học phần Trí tuệ nhân tạo nâng cao, thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học, ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Bách Khoa Hà nội, năm 2010. Đề tài: Ứng dụng mạng Nơron trong nhận dạng tiếng Việt” nhằm nghiên cứu các phương pháp nhận dạng tiếng nói đối với tiếng Việt và thử nghiệm xây dựng một hệ thống nhận dạng cỡ nhỏ để nhận...

Network

Projects

Project (1)
Project
Build a framework based on OMNeT++/INET4 which helps lecturers, students, researchers in attack simulation and try their new methods for detection and/or prevents attack in Mobile Adhoc Network