Thang Tran

Thang Tran
Hue University · Faculty of Forestry

About

15
Publications
2,785
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
41
Citations
Citations since 2016
9 Research Items
32 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468

Publications

Publications (15)
Article
Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum) là cây thuốc quý theo tài liệu cũng như kinh nghiệm của người dân địa phương. Loài được phát hiện phân bố chủ yếu tại Hòn Hèo, xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh hòa. Hiện tại, loài đang bị khai thác hủy diệt và có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Nghiên cứu nhằm mục tiêu bảo tồn loài thông qua xá...
Article
Thừa Thiên Huế là tỉnh đi đầu trong hoạt động thử nghiệm giao đất giao rừng tự nhiên cho người dân địa phương quản lý từ những năm 2000. Nghiên cứu này đánh giá hiện trạng hoạt động giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cũng như những khó khăn vướng mắc trong tiến trình này. Nghiên cứu thu thập dữ liệu thứ cấp ở c...
Chapter
Displacement and resettlement is a complex process that relates to compensation, resettlement, livelihood restoration, and natural resource access (NRA) change. This process associated with dam construction becomes more complex because most of the affected households (HHs) are ethnic groups. This research has reviewed, evaluated, and analyzed the i...
Chapter
Full-text available
Vietnam is among the 13 pilot countries chosen by the United Nations Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD) program to participate in future REDD + mechanisms. At the early piloting stage, it is important to know the existing legal policies in terms of REDD + benefit sharing as necessary recommendations could easily...
Chapter
Tam Giang is an important part of the Tam Giang-Cau Hai lagoon system, which is located in Thua Thien Hue Province, Central Vietnam. This is one of the largest brackish water lagoons in Southeast Asia. The interference of water resources from the rivers and the sea makes the lagoon have a special brackish water environment, create high biodiversity...
Chapter
Full-text available
This chapter summarizes the participatory collaboration between the Asian Institute of Technology and Vietnam National University of Agriculture for learning natural resources dynamics in Central Vietnam. Over the years, the political and socioeconomical settings have altered the natural resources base in the form of resources degradations and soci...
Chapter
This chapter focuses a gender lens on investigating social and gender differentiation in land access among households and the implications on vulnerability differentiation of those in a rural community in Central Vietnam. A mixed qualitative-quantitative methods approach was applied in this study during 2010 and 2011. Qualitative data was collecte...
Article
Ngành lâm nghiệp đang đứng trước các cơ hội và thách thức to lớn, đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Bài báo này tập trung nghiên cứu và phân tích hiện trạng mất rừng, suy thoái rừng và khai thác gỗ trái phép ở xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động có sự tham gia của các bên...
Article
Việt Nam đang trong tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự nguyện (VPA) về Thực thi Lâm Luật, Quản Trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT) với liên minh châu Âu. Lợi ích khi ký kết hiệp định là sản phẩm gỗ của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường này và đem lại lợi nhuận cao hơn cho hoạt động sản xuất lâm nghiệp và người dân địa phương. Tuy n...
Article
Nghiên cứu này phân tích mối liên kết giữa các hộ trồng cam và người thu mua trên địa bàn tỉnh Nghệ An dựa vào việc đánh giá các yếu tố cấu thành nên chất lượng liên kết. Năm yếu tố chất lượng được phân tích bao gồm: sự tin cậy, sự cam kết, sự thỏa mãn, sự cân bằng sức mạnh và khả năng giải quyết mâu thuẫn. Các kết quả nghiên cứu được dựa vào số li...
Article
Tại tỉnh Nghệ An, cây cam là cây chủ lực của một số xã vùng đồi núi ở các huyện phía Tây Nghệ An như Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp. Để nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm cam, chúng tôi tiến hành nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm cam. Cam được nông dân bán cho hai nhóm đối tượng chính thu gom (52,1%) và tiểu thương (42,4%) dưới hình thức cam tươ...
Article
Full-text available
DOI: http://dx.doi.org/10.3126/jfl.v11i1.8614 Journal of Forestry and Livelihood Vol.11(1) 2013 82-93
Article
Full-text available
La gestión y la conservación sostenible y participativa requieren una comprensión de la estructura de derechos en un lugar específico, del uso de recursos y de las pautas de dependencia de los recursos a través del tiempo. Este artículo estudia estos asuntos mediante un examen de las pautas y tendencias del uso de recursos por parte de la etnia Kat...
Article
Full-text available
"Sustainable participatory management and conservation requires an understanding of site-specific, rights structure, resource use and resource dependency patterns over time. This paper documents these issues by examining the resource use pattern overtime by the Katu people in Nam Dong district, Thua Thien Hue province, central Vietnam, before and a...

Network

Cited By