Thai Thanh Du

Thai Thanh Du
Can Tho University · Department of Land Resource Management

Master of Science

About

24
Publications
12,918
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2016
24 Research Items
6 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468

Publications

Publications (24)
Article
Background: Soil degradation is the factor causing crops yield decline in the Southern region of Vietnam. Since the recommendations for limitation of soil constraints will consult the proper problem soil management. Methods: The soil limitation identified based on soil chemistry, physics and morphology properties, suggested by Sanchez et al (1998 a...
Article
The soil organic carbon content played an important role in reducing soil fertility, then fruit yield and quality. Several studies in Mekong Delta, Vietnam area showed that soil of orchards was degraded after longtime constructed. The prediction of soil organic carbon in the fields at wider regions requires a large number of samples that are costly...
Article
Full-text available
Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các tầng chẩn đoán đặc tính chẩn đoán và vật liệu chẩn đoán qua đó thành lập bản đồ đất tỉnh An Giang. Nghiên cứu đã sử dụng các các phương pháp như thu thập số liệu, điều tra khảo sát thực địa, lấy mẫu phân tích mẫu đất, phân loại đất và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Kết quả đã xác định được ở An Giang 4 tầng c...
Article
Full-text available
Nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng đất đai, các trở ngại cho sản xuất đáp ứng nhu cầu kinh tế cũng như đa dạng hóa các loại mô hình cây trồng của tỉnh Vĩnh Long thuộc vùng ĐBSCL. Qua đó việc xác định các trở ngại chính của đất là cơ sở để bố trí đất hợp lý, đề xuất các biện pháp nhằm duy trì và cải thiện các đặc tính đất phù hợp với từng loại c...
Article
Full-text available
Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng kinh tế nông nghiệp vẫn chưa được khai thác một cách hiệu quả, đất đai ở đô thị chưa được tận dụng và khai thác một cách hợp lí để phù hợp với tiến trình đô thị hóa. Nhằm đánh giá tính hiệu quả các mô hình nông nghiệp đô thị áp dụng...
Article
Full-text available
The study was conducted to determine the spatial distribution of soil fertility capability types and its constraints for agricultural production in the Mekong delta, Vietnam. The study used soil map and soil chemical and physical data to convert soil map classified by WRB system into soil fertility map classified by FCC system. Soil constraints wer...
Article
Full-text available
Nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) đang hình thành và phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Việt Nam. Tuy nhiên, dựa vào tiêu chỉ nào để lựa chọn các mô hình tiềm năng, phù hợp với canh tác lúa trong từng bối cảnh cụ thể của vùng là vấn đề được đặt ra. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các tiêu chí đánh giá và lựa chọn các m...
Article
Full-text available
Hậu Giang là một trong những tỉnh sản xuất lúa gạo chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng đất đai quá mức đã làm cho đất bị bạc màu và suy giảm độ phì nhiêu. Vì vậy, cần thiết phải đánh giá độ phì nhiêu cho đất canh tác lúa tỉnh Hậu Giang nhằm có biện pháp khai thác, sử dụng đất đai hợp lý. Nghiên cứu được thự...
Conference Paper
Full-text available
The research is aimed to assess the variation of soil types in 2017 compared to 2008. The study method was used, data collection and geographic information system (GIS). The results showed that there are a lot of change between soil map in 2017 and 2008. In which, the Cambisols group (60,368.33 hectares) converted to Gleysols group (44,273.01 hecta...
Conference Paper
Full-text available
Mekong Delta is one of the largest agricultural production areas in Vietnam. However, in recent years, the intensification of crops and the overexploitation of the land potential led to the soil degradation. Therefore, it is necessary to build soil fertility maps in order to have reasonable land use and exploitation measures. In addition, with the...
Article
Full-text available
Nghiên cứu được thực hiện với mục đích: cập nhật lại bản đồ đất của tỉnh Hậu Giang trên nền bản đồ đất năm 2008 và đánh giá biến động các nhóm đất chính. Đề tài đã sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu, khảo sát 174 phẫu diện đất và phân tích một số đặc tính lý, hóa học của 51 phẫu diện, phân loại đất theo hệ thống WRB (FAO, 2006). Kết quả cho t...
Article
Full-text available
Sustainable agriculture is an important factor for the development, based on the policies of management, exploitation of land resources, local farming practices, as a basis for comparing the sustainability assessment and propose a strategy for land resources development and exploitation. A case study in Hau Giang province by using the method of sus...
Article
Full-text available
The World Reference Based WRB was developed by the FAO in 1998 and 2006, from the World Soil Map 1974, with the conversion and merging of several soil categories, with some definitions, terms. This leads to the existing soil classification and mapping must be updated, revised and supplemented according to the criteria and views of the new system. C...
Article
Full-text available
Trong những năm gần đây, việc thâm canh tăng vụ ở tỉnh Hậu Giang đã gây áp lực rất lớn đến nguồn tài nguyên đất đai, dẫn đến nhiều sự thay đổi về đặc tính, độ phì và phân bố của đất. Bản đồ đất của tỉnh trước đây (2008) đã thay đổi. Nghiên cứu nhằm mục đích: xác định các tầng chẩn đoán, vật liệu chẩn đoán, đặc tính chẩn đoán và cập nhật bản đồ đất...
Conference Paper
Full-text available
Hậu Giang là một trong những tỉnh sản xuất lúa gạo chủ lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng đất đai quá mức đã làm cho đất bị bạc màu và suy giảm độ phì nhiêu. Vì vậy, cần thiết phải đánh giá độ phì nhiêu cho đất canh tác lúa tỉnh Hậu Giang nhằm có biện pháp khai thác, sử dụng đất đai hợp lý. Nghiên cứu được thự...
Conference Paper
Full-text available
Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu đã làm cho tình hình canh tác nông nghiệp và cơ cấu sử dụng đất ở tỉnh Hậu Giang có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho việc sản xuất theo hướng ổn định, bền vững. Nhằm góp phần quản lý chặt chẽ hơn diện tích canh tác và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tình hình canh tác nông nghiệp...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
Develop a method for visual rice and fruit garden soil identification and assessment
Archived project
1. Evaluation of the current status of crop growth and soil fertility degradation in the study area 2. Soil Fertility Capability Classification and recommendation for sustainable uses 3. Recommendation and demonstration of the promising agricultural models
Project
Albeit the increased use of mineral fertilizer and improved cultivars, rice productivity is gradually declining in the Vietnamese Mekong delta. The project aims at increasing crop production by introducing soil-improving cropping systems, while reducing water use and greenhouse gas emissions. Cropping systems in which rice is rotated with upland crops as soy bean and/or maize within one year instead of rice monocultures with three rice crops per year, and amending soil with organic waste materials like compost and biochar will be evaluated on farm