Tetiana Vydaichuk

Tetiana Vydaichuk
Borys Grinchenko Kyiv University · Факультет української філології культури і мистецтва

PhD

About

20
Publications
1,575
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
2 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
Additional affiliations
January 2004 - May 2004
НАН України
Position
  • Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Education
September 1993 - June 1996

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
Language is the basis of a nation's cultural identity. The language is formed over the years, absorbing traditions, national identity, reflecting the peculiarities of everyday life, culture, crafts, traditions, and religion. The history of the people is clearly reflected in linguistic features. As a result of geopolitical processes, some languages...
Conference Paper
Full-text available
У доповіді йдеться про типи історико-лінгвістичних коментарів, які варто застосовувати на уроках у процесі вивчення української мови в школі.
Article
Full-text available
HISTORY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A MEANS OF FORMING NATIONAL IDENTITY AND HISTORICAL MEMORY The article is devoted to the analysis of the facts of the history of the Ukrainian language that will contribute to the formation of national identity and historical memory of students during the study of the Ukrainian language, namely: formation of kno...
Article
Full-text available
У статті висвітлено маніпулятивні тактики і засоби, які найчастіше використовуються у заголовках; встановлено наслідки маніпуляцій у засобах масової комунікації. Виокремлено лінгвістичні прийоми і механізми мовленнєвого впливу, окремо проаналізовано вербальні та невербальні прийоми. Мовленнєва маніпуляція трактується як свідоме й цілеспрямоване вик...
Article
Full-text available
Статтю присвячено з’ясуванню ідеологічних, політичних, національних, освітніх і наукових процесів, які сприяли утвердженню української мови в усіх сферах вжитку в період 1905–1917 років. У центрі дослідження соціолема мови – історія тих, хто розмовляв, читав, писав українською мовою, для кого вона була предметом наукового пошуку, тих, хто боровся з...
Article
Full-text available
Предметом дослідження стала дискусія щодо правописної системи української частини чотиритомного «Словаря української мови» (1907-1909), упорядником і редактором якого був Борис Грінченко. Дискусія виникла в Імператорській Академії Наук на початку 1907 року з ініціативи академіка Олексія Шахматова. Причиною дискусії стала відсутність усталеного єдин...
Article
Full-text available
Стаття містить короткий історичний коментар щодо розвитку граматичних категорій іменника та пояснення наявних у граматиці сучасної української мови його паралельних відмінкових форм. Ключові слова: українська мова, іменник, відмінювання, правопис, історична граматика.
Article
Full-text available
У статті розглянуто роль церковної культури на становлення та розвиток фразеологічного фонду української мови. Основною є теза про те, що фразеологізми як сталі словосполучення фіксують і транслюють від покоління до покоління концептуальний та культурний «генотип» народу. Аналіз мотиваційних процесів фразеологічних знаків релігійного походження доз...
Article
Full-text available
У статті обґрунтовується необхідність уведення до підручників української мови аспектів походження національної мови та навчального матеріалу про становлення і розвиток української літературної мови з метою формування історичної пам‘яті – фундаменту національної ідентичності – в учнів старших класів.
Article
Full-text available
Lexemes смисл (meaning) and сенс (sense) in Linguistic Practice of Ukrainians The article singles out lingua-stylistic suggestions of using Ukrainian long known lexemes “cмисл (meaning)” and “сенс (sense)” while analysing the history of formation of their lexical meanings, traditional and innovative practice of the use of lexemes in different funct...
Research
Full-text available
Tetjana L. Vydaichuk. Development of Old Ukrainian phonetic system on the basis of conventional spelling of the XVI – XVIII centuries (hagiographic monument of literature). – Manuscript. Dissertation for the degree of Candidate in Philology; specialty 10.02.01 – Ukrainian language. – O.O.Potebnja Institute of Linguistics in NAS of Ukraine, Kyiv, 20...
Conference Paper
Full-text available
Йдеться про прийоми мовної гри у стилістиці староукраїнського бароко.
Article
Full-text available
Phonetic features of the Eastern Polissian dialect of Ukrainian (on the basis of Borys Grinchenko’s folkloristic records) The article analyses features of vocalic and consonantal systems most relevant to the Eastern Polissian dialect of Ukrainian. Primary attention is paid to the phonetic peculiarities that are traditionally employed as markers of...
Article
Full-text available
У статті розкриваються передумови формування літературної мови на полідіалектній основі через історію староукраїнської мови, творчість видатних мовних особистостей та аналіз типових норм сучасної української літературної мови з погляду їх діалектного походження. Ключові слова: літературна мова, мовна норма, діалектна база, мовний регіоналізм.
Conference Paper
Full-text available
У статті досліджено мовні особливості щоденних подорожніх записів Івана Григоровича Галагана – представника освіченої козацької еліти Лівобережної України.
Conference Paper
Full-text available
Доповідь містить аналіз наукових пошуків Івана Франка на ниві староукраїнських рукописів, розвитку староукраїнської літературної мови, функціонування кириличної графіки, її можливостей у відбиття живомовної української фонетики.
Article
Full-text available
У статті на матеріалі рукописних пам'яток XVII-XVIII ст. аналізуються особливості становленyя і графічного відбиття звуків української мови у їх співвідношенні з традиційними та у фонетичному і правописному їх вираженні.
Conference Paper
Full-text available
The major phenomena of historic evolution graphic and orthography features of the Ukrainian language are analysed. The orthographic system at that time was not yet development enough to permit the penetration of the phonetic spoken influence into the language of literature. In was the clerks’ writing of XVI – XVIII centuries that laid down the foun...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Цілісне осмислення явища постколоніальної мовознавчої традиції на сучасному етапі розвитку цивілізації у його багатогранному висвітленні на різних рівнях українського лінгвістичного та лінгводидактичного дискурсу