Tereza Němečková

Tereza Němečková
Metropolitan University Prague · Department of International Business

Associate Professor

About

23
Publications
1,240
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
56
Citations
Citations since 2016
10 Research Items
48 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
Introduction
A proud graduate of Prague University of Economics and Business (CZE), currently Associate Professor of International Economic Relations at Department of International Business at Metropolitan University Prague (CZE). Research field in development economics with a special focus on Africa.

Publications

Publications (23)
Article
North Africa has been through significant political and economic changes recently. As the third-largest economy in the region (after Egypt and Algeria), Morocco has emerged as a steadily growing economy with a relatively stable political system which under the current circumstances in the region has the opportunity to become a potentially new regio...
Article
Full-text available
Traditionally, economists measure middle class from the income perspective. Considering quality of data for many African countries, relying solely on income may, unfortunately, lead to an incorrect picture. This article compares and analyses the African middle class measured by income and by ownership of assets. Results indicate that middle class s...
Article
Theoretical understanding of development-oriented international scholarships programmes becomes critical for their planning, implementation and evaluation. This article thus firstly overviews different theories thorough which these programmes can be comprehended and identifies their focal parameters. These parameters are then examined empirically o...
Chapter
This chapter looks at the process of digital transformation of Africa from multiple perspectives. It analyses the continent’s recent development in four major areas – the Internet connection as the main pre-requisite for digital transformation, digital skills as the main pre-requisite for being able to benefit from digital transformation, digital p...
Article
The article analyses Russia's recent return to Africa. It attempts to answer the question to what extent Russia has abandoned its traditional tools of cooperation such as nuclear energy and military cooperation and engaged in new ‘smart’ ones as indicated by former Foreign Minister Ivanov in 2011. The paper builds on three case studies of African c...
Article
Full-text available
COVID-19 leads to a reinforced need to address sustainability at the economic, environmental, and social pillars, and the six categories of Corporate Social Responsibility (CSR) of businesses, that is, their self-commitment to integrate sustainability in their policies and strategies and to become more effective and efficient. Luxury fashion busine...
Article
Full-text available
S rostoucím počtem mezinárodních migrantů ve světě roste i počet tzv. pracovních migrantů, jinými slovy roste mezinárodní mobilita pracovní síly. Afrika nestojí tomuto trendu stranou. Cílem článku je zjistit, do jaké míry byla v afrických zemích přijata opatření na podporu volného pohybu pracovní síly, jejíž větší mezinárodní mobilita by mohla přis...
Article
Full-text available
Providing scholarships has become an integral part of the global higher education and so has research on its impacts. This article examines the tertiary scholarship scheme of the Czech government for providing scholarships to students from the global South as a part of its development cooperation programme with a double goal. Firstly, it examines t...
Article
Full-text available
Providing scholarships has become an integral part of the global higher education and so has research on its impacts. This article examines the tertiary scholarship scheme of the Czech government for providing scholarships to students from the global South as a part of its development cooperation programme with a double goal. Firstly, it examines t...
Book
Odborná kolektivní monografie s názvem Měnící se tvář Afriky vznikla jako výstup z výzkumného projektu s názvem Měnící se tvář Afriky: možnosti pro rozvoj obchodní spolupráce (RSMO/9/2013), realizovaného v roce 2013 v rámci podpory specifického výzkumu na Metropolitní univerzitě Praha. Hlavním řešitelem projektu byla studentka magisterského studia...
Article
In Czech Republic there is a long tradition of providing tertiary scholarships to students from developing countries. The government scholarship programme started in the 1950s already as a part of the Czechoslovak technical assistance to countries in the South. Even though the programme left tens of thousands of graduates all over the world, the re...
Book
Tato kniha vznikla jako výsledek výzkumu pracovníků a spolupracovníků katedry mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. (dále MUP) realizovaného v letech 2010–2011. Platformou pro výměnu jejich nových poznatků a názorů se stala konference, která na MUP proběhla dne 20. května 2011 a jejímž hlavním tématem byl ne zcela nový, nic...
Chapter
AIDS constitutes the most deadly pandemic in the history of mankind. This pandemic has challenged the world order and security.
Article
Full-text available
Přijetím přelomové kapitoly XVIII s názvem Rozvojová spolupráce Smlouvy o založení Evropské unie (dále EU) z Maastrichtu v roce 1992 byl v EU odstartován proces změn směřujících k efektivnější spolupráci EU s rozvojovými zeměmi. Cílem se stalo dosažení takové spolupráce, která bude podporovat i) udržitelný ekonomický a sociální rozvoj rozvojových z...

Network

Cited By