Teodora Karamelska

Teodora Karamelska
New Bulgarian University | NBU · Department of Philosophy and Sociology

About

16
Publications
450
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Introduction

Publications

Publications (16)
Book
Какви са причините за усилването на интереса към историческото знание в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век? Как сто години по-късно историята успява да се превърне във водеща академична дисциплина? Защо това се случва в най-систематичен вид в Германия и доколко изследването на миналото влияе пряко върху немския обществено-политически контекст? То...
Article
Wie stellen sich junge Leute in Bulgarien ihre Rolle in der Gesellschaft und ihren beruflichen Weg vor? Wie können sie Einfluss auf politische Entwicklungen nehmen, und welche Rolle spielt die Religion in ihrem Lebensentwurf? Zur Beantwortung dieser Fragen diskutiert der Beitrag unterschiedliche Strategien der jungen Bulgaren, die in einer Situatio...
Article
Статията тематизира спецификите в отношението между държава и православна църква след Втората световна война в България и Румъния. Показва се, че макар съседни и социалистически, в двете общества религиозните дейности се конструират по различен начин: докато в България се наблюдава „успешно“ преформулиране на православната културна идентичност и за...
Article
Статията предлага анализ на практическите методи, чрез които един участник в биографично интервю и интервюиращият го изследовател структурират разговора си, стремейки се да разчетат всеки ход от взаимодействието си като ‘документ за лежащ в основата му определен модел’. Целта е да се покаже, че от етнометодологическа гледна точка, дори при стремеж...
Article
Full-text available
Has Bulgaria experienced a religious revival since 1989? Have new bearers of religious values emerged, or have we witnessed a liberalization of the “spirituality” market in which urges for the canonization of prophetess Vanga, launched by the intellectual milieu around Lyudmila Zhivkova, circulate as successfully as the “discoveries” of John the Ba...
Article
Two narrative interviews with the same respondent, taken in Bulgarian and in Turkish, are interpreted in the context of biographical data analysis. Answers to the following questions are sought for: whether one can perceive significant differences in the biographical Gestalt when the process of remembering and telling the life story takes place in...
Article
In the first part of this paper, we will introduce the theoretical framework for analyzing autobiographical narratives as it has been developed by the German sociologists Fritz Schütze and Gabriele Rosenthal3, and later has been adapted by Koleva, Popova and others.4 In the second part we will use this methodology to analyze empirical data that hav...
Article
В статията се представят основните теоретикопознавателни предпоставки и социологическият потенциал на анализа на биографични данни според изследванията на германските социолози Фритц Шютце и Габриеле Розентал. Пояснява се тяхната концепция за: процесуални редове в биографичния разказ, институционален модел на протичане на живота и очаквания към нег...