Tapio Juntunen

Tapio Juntunen
Tampere University | UTA · Faculty of Management and Business

MSSc

About

24
Publications
9,050
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
87
Citations
Citations since 2016
21 Research Items
81 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
Additional affiliations
July 2014 - January 2017
Tampere University
Position
  • Researcher
June 2014 - August 2016
Tampere University
Position
  • Researcher
September 2013 - present
Tampere University
Position
  • Lecturer
Description
  • Courses taught: Security Studies and Security Problems in International Affairs; Nuclear Weapons and International Order (Guest lecture)r.

Publications

Publications (24)
Article
Full-text available
The prominence of resilience thinking in contemporary governance and security policies has received increasing critical attention. By engaging in dialogue with some of these recent critiques, predominantly leaning on biopolitics or neoliberal governmentality, this article develops an Arendtian reading of resilience as a temporal regime of processua...
Technical Report
Full-text available
Over recent years, the European Union has increased efforts to strengthen its resilience to hybrid threats. A model of preparedness based on the notions of ‘whole-of-society’, ‘whole-of-government’ and ‘societal resilience’ has gained ground in the EU’s policy work. Although some progress has been made, many obstacles and challenges remain. The EU...
Chapter
There is widespread agreement among Cold War historians that the mobilizing effect of the anti-nuclear campaigns in both Europe and the U. S. had an impact on the formulation and timing of decisions made by NATO in the context of the Euromissile crisis. The same can be said about the effect of the transnational disarmament community and the non-ali...
Article
Full-text available
Tämän pääkirjoituksen ja numeron (4/2020) myötä päättyy allekirjoittaneiden kaksivuotinen kausi Politiikka-lehden konehuoneessa. Päätoimituskausi on tarjonnut valaisevan kuvan suomenkielisen politiikan tutkimuksen nykytilasta ja trendeistä. Palaamme joihinkin toimituskautemme keskeisiin tunnuslukuihin tekstin loppupuolella, mutta sanottakoon jo täs...
Chapter
Resilience, understood as a combination of critical infrastructure protection, vital societal functions, and societal security, has become increasingly central in the Finnish comprehensive security model, as indicated by various policy documents produced by different branches of the government. Previous research has interpreted the international tu...
Article
Full-text available
Globaali koronaviruspandemia on vakavin poliittista päätöksentekoa kohdannut kriisi vuosikymmeniin. Nykypolitiikassa kriiseihin vastaamista ja niistä toipumista hahmotetaan usein resilienssin kä-sitteen avulla, joka viittaa kriisinsietokykyyn ja kriisiä seuraavaan mukautumisprosessiin. Tässä artikkelissa koronapandemian hoitoa Suomessa arvioidaan r...
Article
Full-text available
Pääkirjoituksen johtavana teemana on tieteen ja tutkijoiden asema vuoden 2020 alussa. Vuosina 2013, 2016 ja 2019 julkaistujen tiedebarometrien löydösten mukaan suomalaisten luotto tieteeseen on vankkaa. Kansalaisten tiedevastaisuudesta ei voi puhua, jos vuoden 2019 raportissa (Tiedebarometri 2019) seitsemän kymmenestä vastaajasta ilmoittaa seuraava...
Article
Full-text available
The current discussion on the possible repercussions of the INF crisis have largely concentrated either on great power relations or on the level of NATO-Russia relations and the future of the transatlantic ties. This Working Paper aims to broaden the present discussion by reflecting on the potential implications of the negative trends in nuclear we...
Chapter
Full-text available
In this chapter, we investigate the role of trust and mistrust in international politics in general, and in interstate relations in particular. Moreover, we also scrutinise how different theories of International Relations (IR) perceive the role of trust in interstate policies and present different methodological alternatives for the study of inter...
Research
Full-text available
Viime vuosina osaksi kokonaisturvallisuutta on nostettu tarve kehittää yksilön ja yhteiskunnan resilienssiä, eli kykyä sietää häiriö- ja kriisitilanteita sekä mukautua niiden jälkeiseen tilanteeseen. Raportissa tarkennetaan resilienssin merkitystä sekä esitetään keinoja edistää resilienssiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Resilienssi määritellään rap...
Chapter
Full-text available
Claims of increasing complexity and nonlinear change in contemporary societies and global politics are often presented as a justification for increasing demands of resilience as a key strategic response in security policy and practices. Our conceptual analysis juxtaposes resilience as a security mentality with other-partly overlapping-security ment...
Article
Full-text available
Finland’s decision not to sign the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in 2017 as well as to stay out of the multilateral negotiations that preceded it has brought nuclear disarmament back as a central topic in the Finnish foreign policy debate. The debate on the decision regarding the nuclear ban treaty functioned as an irritant or stimul...
Article
Full-text available
Resilienssistä on tullut viime vuosina turvallisuuspolitiikkaa eri sektoreilla ohjaava muotikäsite. Suomeksi resilienssi viittaa sisun, kimmoisuuden ja sitkoisuuden kaltaisiin ominaisuuksiin. Turvallisuuspolitiikan yhteydessä sillä tarkoitetaan yleisesti yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan kykyä selviytyä toimintakykyisenä hankalissa tilanteissa sek...
Chapter
Full-text available
The Finnish societal security concept has developed against the backdrop of its strong Nordic identity and value base, as well as the understanding of its geopolitical location. The first element in the Finnish orientation is based on the understanding and sustainability of the Nordic model and its values-equality, consensus, and central mediating...
Book
Full-text available
Kansainvälistä politiikkaa leimaa entistä enemmän valtioiden strateginen kilpailu. Kansainvälisten keskinäisriippuvuuksien lisääntyminen ei ole tarkoittanut jännitteiden loppua. Myös valtioiden ulkopoliittinen vaikuttaminen on muutoksessa. Hybridivaikuttamisesta on tullut viime vuosien keskeisimpiä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä julkisen...
Chapter
Over the previous years, the two non-allied Nordic states, Finland and Sweden have taken practical and incremental steps to deepen cooperation in security and defense. Although Finnish-Swedish cooperation in national security seems to build upon a strong and historically institutionalized sense of reciprocal trust, reinforced by their shared Nordic...
Article
Full-text available
The ongoing conflict in Ukraine has produced a number of commentaries that have tried to grasp the crisis through the comforting lens of historical analogies. One of the most perplexing of these has been the revival of Finlandization, or the idea of the “Finnish model” as a possible solution to the Ukraine crisis. In this article I interrogate thes...
Article
Full-text available
Suomen ulkopolitiikan analyyseissä korostuu tyypillisesti jatkuvuus. Muutoksen elementit jäävät helposti huomaamatta. Jatkuvuus korostuu myös Mika Aaltolan (2016a) kirjoituksessa ”Radikaali inhorealismi ja Suomen ulkopoliittiset opit”, joka julkaistiin Kosmopoliksen edellisessä numerossa. Kirjoitus kitkee Suomen ulkopoliittiseen keskusteluun juurtu...
Article
The emergence of resilience as a key concept in security and development policies has not evaded the discussions in the discipline of International Relations, wherein the critical and normative debate on its political nature has witnessed an increasing proliferation during the last five years or so. The critical knowledge production around the conc...
Article
Full-text available
The initiative to establish the Nordic nuclear-weapon-free zone (NNFZ) became solidified as an almost permanent element of Finnish disarmament policies during the Cold War. In addition to reinforcing her profile as an international disarmament specialist, Finland used regional nuclear arms control initiatives as an instrument to address the effects...
Article
Full-text available
Toisen ydinaseaikakauden orastuksesta lienee puhuttu siitä saakka, kun Kiina ja Ranska toteuttivat ensimmäiset ydinkokeensa 1960-luvulla. Kylmän sodan jälkeen käsitys ydinasepolitiikan muutoksesta on yhdistetty erityisesti alueellisiin ydinasevarustelupaineisiin, joiden polttopisteet sijaitsevat Lähi-idässä sekä Etelä- ja Itä-Aasiassa. Massachusett...
Article
Full-text available
Resilienssi on noussut viimeisten vuosien aikana vauhdilla kansainvälisen turvallisuuskeskustelun muotikäsitteeksi. Ekologian ja psykologian kaltaisilta tieteenaloilta turvallisuuskeskusteluun siirtynyt resilienssi korostaa yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden kriisinsieto- ja palautumiskyvyn merkitystä ennakoimattomien kriisien äärellä ja epäva...
Book
Full-text available
This book was first printed in Finnish for the simple reason that no literature existed before about human security in Finnish. But later, we wanted to share these articles with a wider readership to be able to further promote the approach. The UN Millennium Development Goals are already more than ten years old. Very little has been achieved in po...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Yhteiskunnat joutuvat nykyisessä globaalissa, monimutkaisessa ja vaikeasti ennakoitavassa uhkaympäristössä vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin ja kehityskulkuihin. Näihin uhkiin varautumiseksi ja niistä selviytymiseksi on tärkeää kehittää osana kokonaisturvallisuutta yhteiskunnan lävistävää kykyä mukautua uusiin tilanteisiin. Kriisien estämisen ohella on tullut entistä keskeisemmäksi kehittää yhteiskunnan ja yksilöiden kriisinsietokykyä, valmiuksia toimia tehokkaasti ja joustavasti poikkeustilanteessa sekä kykyä mukautua poikkeustilanteiden jälkeisiin olosuhteisiin ketterästi henkilökohtaisen toimintakyvyn säilyttäen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama KOREHA-hanke tarkastelee yksilön mukautumiskyvyn, resilienssin, rakentumista osana suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Hanke selvittää, miten yksilöiden kriisinkestokykyä voidaan yhteiskunnallisin keinoin parantaa ja arvioida sekä minälaista osaamista ja valmiuksia turvallisuusympäristön muutos vaatii yksilöiden resilienssin näkökulmasta eri väestöryhmät huomioiden.
Archived project
Reimagining futures, or ReImag, is a consortium research project that explores the systemic transformation of international politics and economics at the end of the Cold War as it was experienced in Finland and its external geopolitical environment in Northern Europe. ReImag looks at how contemporaries, decision-makers and other actors perceived the changes unfolding from late 1980s onwards, how they acted amidst these changes, what outcomes and policy changes this led to and what futures emerged amidst the transformation. From its specific perspective of looking at continuity and change, ReImag adds new information on the nature of the systemic change of the 1980s and 1990s. By combining the work of historians and IR scholars, it leads to methodological and theoretical innovation on how to use historical documentation and analysis in theory development. An Academy of Finland Research Project 2013 – 2017 The Universities of Helsinki, Tampere and Turku