Tanja Zelenika

Tanja Zelenika
University of Mostar · Department of Pedagogy

About

10
Publications
3,026
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
0 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234

Publications

Publications (10)
Article
Full-text available
Autoritet je ključno profesionalno i osobno obilježje nastavnika. Nastavnik treba znati upravljati i voditi razredne i školske aktivnosti, biti stručnjak iz nastavnoga predmeta koji poučava, koristiti primjerene metode poučavanja, iskazivati razumijevanje prema svakom učeniku, a pritom imati i pozitivan utjecaj na učenike. U suvremenoj se peda-gošk...
Preprint
Full-text available
Sažetak: Autoritet se smatra ključnim aspektom ili karakteristikom uspješnoga nastavnika koji treba znati upravljati i voditi razredne aktivnosti, imati temeljna znanja o predmetu koji poučava, koristiti primjerene metode poučavanja, kao i imati razumijevanje za učenike. U suvremenoj pedagoškoj literaturi ovaj pojam se često izbjegava i odbacuje. P...
Conference Paper
Full-text available
Rizična ponašanja adolescenata danas predstavljaju aktualan i složen društveni fenomen. Ona se, nažalost, mogu dijagnosticirati kod sve većeg broja učenika te dobivaju obilježja epidemije. Ovaj problem prisutan je širom svijeta, a u našoj zemlji poprimio je široke razmjere nakon rata. U kontekstu rizičnih ponašanja, jedna skupina stručnjaka smatra...
Preprint
Full-text available
Važnost (razvoja) interkulturalne kompetentnosti svih odgojno-obrazovnih djelatnika nameće se kao primarna potreba suvremenog društva. Značaj interkulturalno kompetentnog pedagoga time je veća, uzme li se u obzir činjenica da su pedagozi stručni suradnici koji su u svakodnevnom dodiru sa svim akterima odgojno-obrazovne institucije, te da i sami uko...
Article
Full-text available
U radu se daje osvrt na poželjne osobine nastavnika, polazeći od osobina ličnosti pa sve do stručnih sposobnosti. Nastavnik ostvaruje ciljeve i zadaće odgoja poučavajući i pružajući pomoć učenicima u usvajanju znanja te razvijanju njihovih sposobnosti, stoga se očekuje da posjeduje niz osobina kao što su: stručnost, empatija, komunikativnost, savje...
Article
Full-text available
Dvojezičnost je složen i široko rasprostranjen fenomen prisutan gotovo u svim suvremenim društvima i kulturama. Danas u svijetu postoje brojni modeli dvojezične nastave potkrijepljeni praktičnim pedagoškim i didaktičkim teorijama. Brojne sposobnosti kao što su metajezična svjesnost, čitanje i pisanje, divergentno razmišljanje te socijalne vještine,...
Conference Paper
Full-text available
Navike i obilježja sportskog klađenja srednjoškolaca grada Mostara Sportsko klađenje je u posljednjih dvadesetak godina postalo jako izraženo, posebice među mlađim naraštajima našega društva. Iako je Zakonom o igrama na sreću (Zakon o igrama na sreću, Službene novine FBiH, 1/02) zabranjeno igranje maloljetnicima, istraživanje pokazuje zanemarivanje...
Conference Paper
Full-text available
U ovom radu razmatra se funkcionalnost i kvaliteta rada razrednika u osnovnim i srednjim školama. Rezultati istraživanja, koji čine integralni dio ovoga rada, prikupljeni su pomoću anketnih upitnika za učenike i Likertove skale stavova za razrednike. Uzorak istraživanja čini 138 učenika i 50 razrednika iz osnovnih i srednjih škola. Odgojna uloga ra...

Network