Tamas Kozma

Tamas Kozma
University of Debrecen ·  Centre for Higher Education Research and Development

Dr univ., PhD, DSc

About

133
Publications
13,096
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
218
Citations
Citations since 2017
68 Research Items
107 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025

Publications

Publications (133)
Preprint
Full-text available
It is a review of a new (2021) monograph on the history of community broadcasting in Hungary after the political transition (1993 - 2008). The dilemma of local broadcasting is its insecure position between public (government supported) and popular media. Community broadcasting can only be survive if the local civic society is strong enough to suppo...
Book
Full-text available
The LearnInnov project explored the key role of learning in social innovation. Local communities, with active learning, became the focus of our research. If innovations stem from such communities, strengthening them is vital. But what is a ‘community’ and how do we define it? If strengthening these communities is crucial, how do we nurture them to...
Preprint
Full-text available
Innovations can be sustainable if the local, regional or national government accepts them as legal. However, if innovation becomes part of the government practice, it cannot remain spontaneous and voluntary anymore. Studying the case of a microregion in the Transdanubian region of Hungary, the author concludes that the theories of social innovation...
Preprint
Full-text available
It is a review of the book titled "Educating Intellectuals at the University" written by Veronika Bocsi (Univ of Debrecen, Hungary) and published by Belvedere Meridionale in Szeged, Hungary. The book is a combination of theoretical analysis and empirical research of the presence and the future of the "first-generation intellectuals".
Chapter
The aim of this paper is to highlight the internationalisation process and its contradictions in the higher education system of Hungary. First, it reviews the statistics of higher education internationalisation in Hungary. Second, it presents the government strategy of internationalisation and how the institutions implement that strategy. Third, it...
Article
Remek új könyv született a hátrányos helyzetről, mégpedig olyan szerző tollából, aki az oktatásföldrajz kevéssé megművelt területéről érkezett az oktatáskutatásba. Szépen kiállított kötet, amely a szerzőn túl a kiadót is dicséri (Hegedűs: KOMPETENCIÁK – HÁTRÁNYOK – TÉRSÉGEK. DEBRECENI EGYETEMI KIADÓ, 2020.
Preprint
Full-text available
Peter Frankopan új világtörténetet írt, amelyben a világfordító eseményeket az egykori selyemutak kereszteződésében, a Közel- és Közép-Keleten keresi. Két könyve (Frankopan: Selyemutak, 2020 és uő. Új selyemutak, 2021) nem is annyira világtörténet, mint inkább jelen világunk politikatörténete, el egészen a máig. Szemlélete komoly feladatok elé állí...
Article
Full-text available
Összefoglaló. Hogyan határozzák meg az eddig történtek az új oktatáspolitikát? a) Folytatódik-e a demográfiai csökkenés, vagy bekövetkezik az immigráció? b) A járványveszély szétzilálta a hagyományos iskolai rendet. Minél hamarabb térjünk vissza a megszokott iskolai rendhez, vagy el kell térnünk ettől a jövőben? c) Az új tulajdonosi viszonyok a fel...
Preprint
Full-text available
A közjóról folyó közgazdasági diskurzus az 1980-as évek neoliberalizmusa során elevenedett föl, amikor a közgazdászok és politikusok ki akarták jelölni a privatizáció határait. Ebből a diskurzusból kiderült, hogy közjó és magánjavak csak együtt, egymásra vonatkoztatva értelmezhetők. Ennek érzékeltetésére az oktatásügy kiválóan alkalmas, mivel funkc...
Article
Full-text available
Összefoglaló. A szervezetkutatások egyik régóta ismert megállapítása a „szervezeti túlélés”. Ez annyit jelent, hogy a szervezet képes fönnmaradni akkor is, ha a szükséglet, amelynek betöltésére létrejött, többé már nem létezik. Az OECD története jól illusztrálja a szervezeti túlélést. Elődszervezetének keletkezése (1947), eredeti funkciója, majd sz...
Article
Full-text available
Összefoglaló. Ennek az írásnak a célja kettős. Egyrészt bevezetés kíván lenni a Harmincéves az Educatio további tanulmányaihoz; másrészt pedig visszapillantás az EDU 1992–2018 között szerkesztett Mérleg -számaira. Ezek a számok olvashatók mind papír alapon, mind pedig online formában. Ami nem olvasható, az a keletkezéstörténetük. A Mérleg -számok ö...
Preprint
Full-text available
Az egyetem elhelyezkedése a városban vagy a campuson - épülete, logója, elnevezése, oktatási nyelve - mind-mind jelentést hordoz. Az egyetem fenntartója és finanszírozója üzen vele más közösségeknek, akik az egyetem körül élnek, vagy akik ellenzik az egyetemet. A politikusnak is fontos lehet ezeknek az üzeneteknek a megértése. Segítségükkel megnyer...
Chapter
In this study, we examine the partnership between the government of Hungary and the schools in the Covid-19 pandemic. The first wave of the pandemic (March–May 2020) was taken as a challenge that resulted in cooperation between the two main educational policy actors. Their cooperation, however, proved to be temporary. The educational policy actors...
Chapter
Full-text available
This study reviews the literature on community schools and experiential pedagogy as innovative pedagogical movements. First, we characterize community schools and find their place in the field of educational activities, involving parents and local NGOs therefore offering a rich variety of experiential pedagogical activities. Second, we present an e...
Book
Full-text available
Social innovations arise when a challenge hits the community and threatens its very existence. In such a case, the members of the community can only address the challenge through collaboration and new ideas. What happens, however, if the community does not exist any more so the challenge hits the inhabitants individually? According to the “communit...
Preprint
Full-text available
This paper is an introduction of OECD from the point of view of Organisational Behaviour. It presents the organisation as it is and as the organisation's narratives present it. The move of OECD to East-Central Europe after the 1989/90 turn and the impact of this policy are also described.
Article
Full-text available
What happens, if a university moves to a town that never had a higher education institution previously? What is the impact of this development both on the community and the institution? The aim of this paper is to answer this question. The authors use the concept of ‘social innovation’ for understanding the developments. An institute may initiate,...
Article
Full-text available
Összefoglaló. A társadalmi innovációt és közösségi tanulást kutatók általában társadalmi méretű természeti katasztrófákból indulnak ki (Moulaert et al. 2013: 113–130) . Mi a járványt próbáljuk úgy tekinteni, mint az egész közösséget érő kihívást, amely új tanulásokat és innovációkat eredményez (Márkus–Kozma 2019: 5–17) . Paradigmatikus kutatási mód...
Article
Full-text available
Összefoglaló. A befogadás (inklúzió) eredetileg a szegénypolitika (szociálpolitika) szakkifejezése volt. Onnan terjedt át a társadalompolitikába és a pedagógiába (gyógypedagógia). A Lisszaboni Egyezmény (2000) óta az Európai Unió hivatalos állásfoglalásaiban visszatérően szerepel mint törekvés a „társadalmi kohézió” erősítésére. A jogvédelem eredet...
Preprint
Full-text available
Társadalmi innovációk akkor keletkeznek, amikor egy közösséget olyan kihívás ér, amely a létét fenyegeti, és amelyet a közösség tagjai csak összefogással és új ötletekkel tudnak elhárítani. De mi történik, ha szembe kell nézni a kihívással, de nincs közösség, nincs, aki szembenézzen vele? A “community building” irodalma szerint a szétesett egykori...
Preprint
Full-text available
"Inclusion" has initially been a social policy term. Its use spread from there to policies of welfare, healthcare and education (special education). Inclusion has repeatedly mentioned since the Treaty of Lisbon (2007) in European Union resolutions as an effort to strengthen "social cohesion." "Legal protection", on the other hand, goes back to the...
Preprint
Full-text available
communal learning, epidemic
Preprint
Full-text available
Social Learning in Pandemic An attempt at interpretation Abstract, HuCER 2020, University of Technology, Budapest, Hungary The aim of the study. In this study, we interpret the epidemic situation caused by the coronavirus (CoV-2019) as a social challenge and look for responses (social learning and innovation) that arise as a result of meeting the...
Poster
Full-text available
This poster interprets the pandemic situation in Hungary, caused by the coronavirus (CoV-2019) as a social challenge and looks for responses (social learning and innovation) that arise as a result of meeting the challenge. For this, the poster applies the theory of social learning and innovation..
Presentation
Full-text available
In this study, we interpret the epidemic situation caused by the coronavirus (CoV-2019) as a social challenge and look for responses (social learning and innovation) that arise as a result of meeting the challenge. For this, we use the theory of social learning and innovation
Preprint
Full-text available
Donáth Péter: Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben. Tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején. Trezor Kiadó, Budapest, 2020. Könyvismertetés
Article
Full-text available
Ez egy könyvismertetés, amely Zsigmond Anna nemrég elkészült könyvéről szól. A könyvet éredekesnek találtam és szívesen ajánlom mindenkinek, akit a téma érdekel.
Preprint
Full-text available
Város és egyetem találkozása Esettanulmány egy társadalmi innovációról Absztrakt Kulcsszavak: felsőoktatás, társadalmi innováció, közösségi tanulás Előzmények. Eddigi kutatásaink bizonyították a közösségi tanulás kulcsszerepét a társadalmi innovációk kialakulásában. Jelen vizsgálódás a szervezetek szerepét keresi a társadalmi innovációkban. A vi...
Preprint
Full-text available
Előzmények. Eddigi kutatásaink bizonyították a közösségi tanulás kulcsszerepét a társadalmi innovációk kialakulásában. Jelen vizsgálódás a szervezetek szerepét keresi a társadalmi innovációkban. A vizsgált intézményt mint közösségi főiskolát alapították, de az alapító és az önkormányzat hamar belátta, hogy magánintézményként szabadabban működhet. A...
Presentation
Full-text available
It is a presentation invited by a Skype conference of CNSPIS, the scientific advisory body of the Ministry of Education of Romania. The development of the presentation was supported by Istvan Polonyi, (Univ of Debrecen, Hungary), Attila Kotan (Technical Univ, Budapest, Hungary) and Adrian Hatos (Univ of Oradea, Romania).
Book
Full-text available
The present volume introduces the first findings of the LearnInnov Project (Community Learning and Social Innovation). The chapters show the theoretical frame of the research project, its first results, its methods, and its future perspectives.
Preprint
Full-text available
Social innovation as a reinvented concept is widely used and seriously contested (Bradford; Phills, Deiglmeier & Miller; Pol & Ville; Mulgan et al.; Nichols & Murdock; etc.) Following Ferguson (The Square and the Tower, 2017), the author interprets the concept social innovation as a product of the social networks (the Square) which time to time has...
Conference Paper
Full-text available
Tamas Kozma: Open Source Code -- Open Society ICT proves to be as the most needful development of our life; at the same time as a growing threat to our personal freedom. The designers’ community experiences ICT as the dilemma between open source vs proprietary products. Commercial software becomes market goods with profits; free software, on the c...
Presentation
Full-text available
Tamas Kozma: Open Source Code -- Open Society ICT proves to be as the most needful development of our life; at the same time as a growing threat to our personal freedom. The designers’ community experiences ICT as the dilemma between open source vs proprietary products. Commercial software becomes market goods with profits; free software, on the c...
Preprint
Full-text available
The main factors influencing the spatial structure of higher education are a) the demographic changes, b) the economic and social developments; and c) the political transition (Rechnitzer 2010). Before the political transition (1989/90) the spatial structure of the higher education has essentially been expanded under the influence of the regional /...
Book
Full-text available
It is the Yearbook of Hungarian Educational Research Association, 2017. Ed by Orsolya Endrődy-Nagy and Anikó Fehérvári.
Book
Full-text available
HERJ Supplement 2 under the title “Protestant Identity and Community Learning: The Impact of Reformation on Education Today” is just arrived. It has originally be prepared as a contribution to the 500th anniversary of the European Reformation movement and its influence to Central Europe and Hungary. Edited by T Kozma and G Pusztai the volume contai...
Preprint
Full-text available
It is a conference paper (XIV. MellearN Conference, Debrecen, Hungary, 21-22, 2018) which deals with the critical function of social learning in the process of local innovations. Local innovations are characterised here as Problem Based Learning (PBL) learning situations, in which a problem of the community can only be solved, if the community adap...
Preprint
Full-text available
This book review highlights the tensions, sometimes even the rivalry between two groups of experts and practitioners in Hungary: the social workers and the social pedagogists. Ez a könyvismertetés ismét rámutat két, hasonló területen működő szakértői csoport rivalizálására. Az egyik a szociális munkások, a másik pedig a szociálpedagógusok csoportj...
Presentation
Full-text available
Social innovation as a reinvented concept is widely used and seriously contested (Bradford; Phills, Deiglmeier & Miller; Pol & Ville; Mulgan et al; Nichols & Murdock; etc.) Following Ferguson (2017), the author interprets the concept social innovation as a product of the social networks which time to time has to be stabilized by organisations and h...
Preprint
Full-text available
Social innovation as a reinvented concept is widely used and seriously contested (Bradford; Phills, Deiglmeier & Miller; Pol & Ville; Mulgan et al; Nichols & Murdock; etc.) Following Ferguson (The Square and the Tower, 2017), the author interprets the concept social innovation as a product of the social networks (the Square) which time to time has...
Presentation
Full-text available
Can we talk about an emerging middle class among the Romani people of Central and Eastern Europe? It seems to be a legitimate question after the ‘Decade of Roma Inclusion’ between 2005-2015, that gathered data from 12 participating EU-countries, mostly from Central and Eastern Europe (Brüggemann 2012; Rorke, B, Matache, M, Friedman E, 2015; Decade...
Presentation
Full-text available
Community-based innovations are bottom-up activities--but they cannot go up on the hierarchical ladder of administration. It is the main reason that most of them remain small-scale and community level innovations.
Conference Paper
Full-text available
Community-based innovations are bottom-up activities--but they cannot go up on the hierarchical ladder of administration. It is the main reason that most of them remain small-scale and community level innovations. One of the questions for our future research is the conditions under which those community-based social innovations can make breakthroug...
Book
Full-text available
This volume provides a summary of the latest findings of the research into learning regions conducted between 2011-2015 (LeaRn project), presenting the surveys and analyses comprehensively for the first time in Hungarian. LeaRn project was subsidised in the above period by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) under no. 2011/K-101867.
Book
Full-text available
The pursuit to construct " world-class " universities is an ongoing global obsession across the world, which lays emphasis on the development of competitive higher education and research systems as core national economic approach. The portrayal " world-class " is more contextual rather than absolute, the expression " world-class university " has an...
Presentation
Full-text available
It is an experiment to apply Niall Ferguson’s theory (The Square and the Tower, 2017) to some processes in the present Hungarian education policy.
Book
Full-text available
HERJ Hungarian Educational Research Journal (ISSN: 2064-2199, DOI-prefix: 10.14413) is a research journal focusing on actual ideas and themes in educational research. Its mission is to promote emerging researchers and established scholars in exchanging their results, views and opinions. Working for this mission, HERJ represents a comparative view i...
Book
Full-text available
HERJ Hungarian Educational Research Journal (ISSN: 2064-2199, DOI-prefix: 10.14413) is a research journal focusing on actual ideas and themes in educational research. Its mission is to promote emerging researchers and established scholars in exchanging their results, views and opinions. Working for this mission, HERJ represents a comparative view i...
Article
Full-text available
This article addresses the role of educational researchers in the process of the so-called transition in Slovenia. The concept of transition is critically reflected; we believe that understanding of transition processes needs to be installed in a broader historical, social and cultural context. This context is briefly outlined. Processes that have...
Book
Full-text available
This study is composed of three chapters. We compartmentalised the study according to the periods in Hungary’s system changes. In each chapter we characterised; the period, its education policy and lastly its educational research. Naturally, we could not review the entirety of the educational research. To this end, we highlighted educational resear...
Article
Full-text available
A few of the public schools in Hungary declared themselves ‘oecumenical’ during the first period of the political transition of 1988-1993. ‘Oecumenical’ meant in that context the faith-based but non-denominational school program and curriculum developed jointly by the parents (PTA) and the teachers of the indicated institutions. At the same time th...
Working Paper
Full-text available
Article
Full-text available
Šiame straipsnyje keliama romų vaikų ugdymo problema aktuali ne vien Vengrijai, bet ir visai Rytų bei Vidurio Europai. Iškeldami šių vaikų ugdymo problematiką, autoriai pateikia plačią romų vaikų, gyvenančių „Partium” regione, esančiame Rumunijos, Vengrijos ir Ukrainos sandūroje, sociokultūrinių bei pedagoginių sąlygų (istorijos, kalbos, kultūros,...
Research
Full-text available
Keynote speech, ECER XVI (European Conference of Educational Research), Budapest, Hungary, 7-11 September 2015
Research
Full-text available
Keynote speech, given to ECER XVI (Budapest, Hungary, 7-11 Sept 2015. Brief Hungarian version. Az ECER 2015 (Budapest) egyik nyitó előadásának rövid magyar összefoglalója.
Conference Paper
Full-text available
Article
The modern Hungarian school system developed during the Austro-Hungarian dual monarchy. General compulsory education was introduced with the passing of the first Education Act in 1868 when elementary (primary) schools were established; the Upper Schools Act from 1883 regulated the secondary school system that up to this point had been by and large...
Article
On the cusp of 1989-90, a political transition took place in Hungary, accompanied and followed by the political transition of the other former socialist states. The previous system is often referred to as the "party-state" system (one-party system or "state socialism"). Its existence had relied on the Soviet Union's military support since 1956 and...
Chapter
The Bologna process is an effort of the European Union to create a European Higher Education Area. For the new member states however, the Bologna process is not only a higher education reform, rather, an element of their economic and political transformation. During the first period of the transformation process the revitalised nation-states of the...
Book
The Bologna Process opened a new chapter in the history of the European higher education. The idea of a common European Higher Education Area was developed in Western Europe and accelerated increasingly there in the second half of the 20th century, as a phenomenon of globalization. For the post-communist states in Eastern Europe the complete change...
Chapter
Full-text available
The aim of this chapter is twofold: a) To describe the situation of the Roma population in Central and Eastern Europe, especially their situation in school and the education systems; and b) to analyse and compare government policies (especially educational policies) which influence the situation of the Romas and which may contribute to their future...
Article
Full-text available
After the brutal uprising of 1956, there was a decade of gradual reform in Hungary under the Kadar regime. As part of this decade of reform, Hungary received permission to join the IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements), an organisation that had been established in the late 1950s by the well known Swedish edu...
Article
Full-text available
After the brutal retaliation of 1956, there was a decade of step-by-step reforms in Hungary under the Kadar-regime. As part of this decade of reform, Hungary received permission to join the IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements). IEA had been established in the late 1950s by the well-known Swedish educator an...
Article
Full-text available
A társadalmi tanulástól a társadalmi átalakulásig A tanulmány célja megvizsgálni, mérhető-e és hogyan a társadalmi tanulás. Először ér-telmezzük ezt a kifejezést, majd előzményeket, példákat keresünk a mérésére. Végül bemutatjuk azokat a kezdeti eredményeket, amelyeket a társadalmi tanulás egy román– magyar határon átnyúló felderítő vizsgálatában e...
Article
Full-text available
A társadalmi tanulástól a társadalmi átalakulásig A tanulmány célja megvizsgálni, mérhető-e és hogyan a társadalmi tanulás. Először ér-telmezzük ezt a kifejezést, majd előzményeket, példákat keresünk a mérésére. Végül bemutatjuk azokat a kezdeti eredményeket, amelyeket a társadalmi tanulás egy román– magyar határon átnyúló felderítő vizsgálatában e...
Article
Full-text available
This study focuses on the concept of Learning Regions (LR) and Lifelong Learning (LLL) and the way these might be interpreted, conceptualised, connected, measured and used for regional developement purposes. Therefore, this research aims (a) to re-define the concept of 'Learning Region' according to the necessities of an Eastern-Central European cr...
Article
Full-text available
A társadalmi tanulástól a társadalmi átalakulásig A tanulmány célja megvizsgálni, mérhető-e és hogyan a társadalmi tanulás. Először ér-telmezzük ezt a kifejezést, majd előzményeket, példákat keresünk a mérésére. Végül bemutatjuk azokat a kezdeti eredményeket, amelyeket a társadalmi tanulás egy román– magyar határon átnyúló felderítő vizsgálatában e...
Article
Full-text available
The expression 'Bologna Process' stands for the ongoing reform of the higher education systems throughout Central Europe. The changes of the higher education systems, governments and finances are embedded in the political transformations, and aim to meet the needs of the political processes. The major political objective of the first phase (the 199...
Chapter
Full-text available
State-organized school education in Hungary goes back to the mid-eighteenth century. After the end of the Ottoman occupation of the historical territories of the Hungarian crown (1689), the country assumed a special status within the Hapsburg Empire. Under the influences of the Enlightenment (and partly in opposition to it) Maria Theresa set out to...

Network

Cited By