Talha Aksoy

Talha Aksoy
FREELANCE

PhD

About

27
Publications
11,904
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
125
Citations
Citations since 2017
22 Research Items
125 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Additional affiliations
January 2014 - December 2015
Anadolu University
Position
  • Project Assistant
Education
February 2014 - June 2016
Anadolu University
Field of study
  • GIS & Remote Sensing
September 2012 - February 2013
University of Cordoba (Spain)
Field of study
  • Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes
September 2010 - September 2013
Ankara University
Field of study
  • landscape architecture

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
The aim of this study is to monitor the change of the existing vegetation in the area after the construction of wind power plants (WPPs) by using remote sensing (RS) and geographic information systems (GIS) technologies. The effects of WPPs on green areas have not been fully explored. The aim of this study is to expand on current knowledge and crea...
Article
Full-text available
The study presents a GIS- and RS-based diagnostic model to determine the changes in the existing vegetation in the Urla, Çeşme, and Karaburun peninsulas, Turkey, between 2002 and 2017 after the installation of 239 wind power plants (WPP). The vegetation changes in 7 CORINE land cover classes within the 0–1 km (facility zone) and 1–2 km (control zon...
Article
Full-text available
Recently, the increase in settlements following the rapid population growth, has led to a change in land cover. The change in land cover has negative impacts on LST (Land Surface Temperature). These negative impacts cause global warming, climate change, and many other problems. In this study; the land cover change in Istanbul province between the y...
Article
Full-text available
zet İnsansız hava aracı (İHA) fotogrametrisi, birçok alanda olduğu gibi, özellikle arkeolojik kazı alanlarında (Chiabrando vd., 2011), tarihi mimari komplekslerde (Langhammer vd., 2018) ve tarihi kültürel mirasın belgelenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. İHA fotogrametrisinin bilimsel araştırmalarda hızl...
Article
Full-text available
Son yıllarda artış gösteren dünya sıcaklığının bir sonucu olarak yaşanan iklim değişiklikleri birçok sorunun da nedenidir. Kentlerin fosil yakıta olan bağımlılığı, iklim krizinin arkasındaki en büyük nedenlerden birini oluşturmaktadır. Bu durum kentleri bir yandan meselenin esas sorumlusu yaparken diğer yandan da etkileri gün geçtikçe daha çok hiss...
Article
Full-text available
Urban Atlas (UA) data covering the large urban areas have been produced by the European Environment Agency for a variety of European countries including Turkey since 2006. The use of the UA data for the determination of spatiotemporal land use and density changes in urban areas. UA data of Eskisehir, Turkey, were used in order to detect the spatiot...
Article
Full-text available
Türkiye, tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Uygarlıkların geride bıraktıkları eserler ve tüm tarihi değerlerimiz kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu bağlamda koruma anlayışı ortaya çıkmaktadır. Koruma anlayışındaki esas önemli nokta ise tüm eserlerin orijinal haliyle aktarılabilmesidir. Bu sebeple risk altında o...
Article
Universities have a wide range of effects on the development of the cities, economic growth and socio-cultural structures of the communities. Accordingly, the Turkish government has encouraged the establishment of the higher education institutions to support the regional development especially in the underdeveloped areas. In this study, 13 universi...
Article
Full-text available
Wind energy is considered one of the cleanest and most sustainable resources among renewable energy sources. However, several negative environmental impacts can be observed, unless suitable sites are selected for the establishment of wind farms. The aim of this study is to determine the change in the soil organic carbon (SOC) stock resulting from l...
Article
Full-text available
Yer seçimi, kaynak tahsisi gibi mekânsal sorunların ortaya konulması ve çözümünde hem çok büyük miktarda bilgi kullanılmakta, hem de bu verilerin sürece dâhil edildiği farklı kriterler uygulanmaktadır. Bu kararların üretilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri, bir araç olarak planlama çalışmalarında, çok kriterli analizlerin yapımınd...
Article
Full-text available
İnsan türü Dünya’da var olduğundan beri doğayı, çevresi ve çevresinde gerçekleşen olayları anlama ve biçimlendirme çabası içerisindedir. Yer seçiminden üretime, yapılaşmadan tüketime tüm faaliyetlerinde doğadan edindiği bilgiyi kullanmış; iklim, toprak, topografya gibi çevresel verileri analiz ederek yeni kararlar üretmiştir. Ancak özellikle Sanayi...
Article
Full-text available
Günümüzde sürdürülebilir yaşamın kurulabilmesi için pek çok çalışma yapılmaktadır. İklim krizini arttıran sera gazları salınımının büyük oranda ulaşım sektöründen kaynaklandığı, dünya genelinde kabul görmüş bir gerçektir. "Bu sektörün tüketilen petrol enerjisindeki payının fazla oluşu, özel araç sahipliğinin ve kullanımının günden güne artması, hız...
Article
Full-text available
Turizm denildiğinde akla ilk gelen türlerden deniz turizmi, değişen ekonomik koşullar ve tüketici alışkanlıklarına bağlı olarak son yıllarda daha az rağbet görmeye başlamıştır. Dolayısıyla; tüketiciler, daha özgün ve bireysel turizm arayışına girmişlerdir. Bir yerin doğal güzelliği, kültürel özellikleri veya özgün karakterlerinin deneyimlenmesi üze...
Conference Paper
Son yıllarda gezegenimizde çevre sorunları giderek artmaktadır ve önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. Hayatın her alanında çevreci ve ekolojik stratejiler önem kazanmıştır. Sürdürülebilir ve ekolojik bir çevre için toplum bilinci tüm uygulamaların başında gelmektedir. Bilinçli bir toplumun yetiştirildiği üniversiteler ise, ekolojik stratejil...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye’de günümüzde her ne kadar FATİH projesi ile sınıflarının alt yapısı güçlendirilmekte de olsa teknolojik ve modern ders materyallerinin eksikliğinden dolayı halen Türkiye’de geleneksel eğitim materyalleri kullanılmaktadır. Geleneksel eğitim ve öğretim materyallerinin en önemlilerinden bazıları sınıflarda okutulan ders kitapları ve yazılı mat...
Article
Full-text available
Women’s representation in education-especially in higher education- is an important part of broader gender equity discussions. The gender imbalance in education is not a new issue; and Turkey is no exception. In fact, this has been the subject of an ongoing debate for years throughout the world. Governments from all around the world try to enhance...
Article
Full-text available
Göller, barındırdıkları canlı tür çeşitliliği ile önemli ekosistem alanlarıdır. Bunun yanı sıra, bulundukları bölgenin iklimine etki etmekte ve hatta tarım faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. Artan ivmeyle yükselen nüfus, tarım alanları ile doğru orantılıdır. Nüfus artışı, tarımsal üretimden elde edilen verimi de gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla...
Conference Paper
Full-text available
Haritalar, tarih öncesi çağlardan bugüne insanoğlu için kullanılagelen önemli bir araçtır. Farklı kullanım alanlarında, farklı yöntemler ile çeşitli tipte haritalar üretilmiştir. Uluslararası Kartografya Birliği’nin tanımına göre kartografya; “harita kullanımı ve üretimiyle ile ilgilenen sanat, bilim ve teknoloji disiplini”dir. Harita üretim aşamas...
Conference Paper
Full-text available
Özet Ülkemizde sadece 2017 yılında meydana gelen orman yangınlarında 100binden fazla ormanlık alan zarar gördü. Küresel ısınma ve artan nüfusun etkisiyle önümüzdeki yıllarda benzer bilançolar veya daha fazla yanmış orman dokusu ile karşılaşılması olasıdır. Meydana gelen her yangının kontrol altına alınması sonrası, Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, son zamanlarda popüler bir kavram haline gelen geotasarım başlığı altında, peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımı ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Söz konusu kurgulamada geotasarım yaklaşımının deneyimlenmesi amacıyla CBS ve UA (Uzaktan Algılama) araçları kullanılarak peyzaj tasarım çalışm...
Article
Full-text available
Insanoglu yasaminin her surecinde cevresi ile bir etkilesim icerisinde olmus ve kendisine hep bir yasama alani olusturmustur. Insanlik tarihinin ilk yasam veya yerlesim alanlari incelediginde genellikle bu alanlarin doganin sartlarina uyumlu olarak olusturuldugu gorulmektedir. Bu sayede dogal afetlerin veya yasadiklari donemin dogal kosullarinin ol...
Book
Full-text available
B l msel anlamda har ta, “Yeryüzünün ya da d ger gök c s mler n n yüzeyler ne veya bu yüzeyler n herhang b r bölges ne a t konulara l sk n obje ve b lg ler , ç z m altlıgı üzer nde bel rlenm s matemat ksel kurallara göre yansıtan, kartograf k saretlerle ve yazılarla tamamlayarak aktaran b r b lg let s m aracıdır” olarak tanımlanmaktadır. Tar h süre...
Conference Paper
Full-text available
Son 100 yıl içerisinde kara ve denizlerde ortalama sıcaklıkların 0.85 °C arttığı gözlenmiştir. Dünyada artan sera gazı salınımı, küresel anlamda ısınmayı artırması sonucu önümüzdeki 100 yıl içerisinde küresel sıcaklık 1 – 3,5 °C artacağı yapılan kestirimlerle ortaya konmuştur. Bu çalışmada, yeryüzünü tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişiklikle...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The project will develop new valorisations of the Istanbul Land (Theodosian) Walls, working with communities to co-produce both situated and web-based, public-facing digital heritage interpretation resources that reflect non-official, hitherto unauthorised understandings of the Walls and their environs. The project also builds capacity, in line with the aims of the Newton Fund, through modelling heritage management/interpretation practice, digital technologies and community engagement within the heritage sector. The Walls are an extensive part of a UNESCO World Heritage Site. They are an ancient structure, much modified in history, famously breached in the 1453 Conquest of Constantinople and now situated in a rapidly modernizing megacity. They have witnessed intercultural contact and conflict, from war to ‘gentrification’, sometimes involving involuntary displacements of communities. The Walls are officially valorized as tangible heritage, and the UNESCO statement of Outstanding Universal Value is based upon the ‘unique integration of architectural masterpieces that reflect the meeting of Europe and Asia over many centuries’. This has shortcomings related to scant engagement with, and involvement of, diverse stakeholder communities. To counter this, the project researchers will research and develop multi-perspectival narratives revalorizing the Walls in relation to different identities, experiences and attitudes to the past, proposing models for in-country urban heritage management/interpretation. This involves three interrelated uses of qualitative research into the lives, attitudes and understandings of heritage of community stakeholders: 1) to inform more responsive, ‘bottom-up’ heritage management; 2) to engage stakeholders as co-producers of public-facing heritage interpretation, in particular to produce in situ and online digital resources that valorize and present multiple stories; and 3) to rethink the Walls beyond the paradigm of tangible heritage, based on people’s ‘sense of place’.