Taki Can Metin

Taki Can Metin
Kırklareli University · Faculity of Tourism / Recreation Administration

Doctor of Business Administration

About

25
Publications
45,551
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
29
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
28 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
Taki Can Metin currently works at the Department of Recreation management in Faculity of Tourism, Kırklareli University. Taki does research in Recreation management, planning and Geoinformatics (GIS). Their most recent publication is 'AN INVENTORY STUDY ON THE CATEGORIZATION AND TYPES OF RECREATIONAL ACTIVITIES.'
Additional affiliations
August 2010 - September 2011
Kirklareli University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (25)
Book
Full-text available
Ekoloji teriminin kökeni Yunanca’da ev anlamına gelen ‘oikos’ sözcüğüne dayanmaktadır. Bilim dünyasında ilk kez Alman Zoolog Ernst Haeckel tarafından ‘ekologie’ sözcüğüyle 1869 yılında kullanılan ekoloji teriminin, ayrı bir bilim olarak kabulü ise 1900’lü yıllara rastlamaktadır. Ekoloji, canlıların birbiriyle ve canlı cansız çevreleriyle ilişkileri...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to determine the competitiveness perceptions of the tourism stakeholders of Kırklareli regarding the region. In this direction, face-to-face interviews were held with 17 representatives of private and public institutions, who are in a decision-making position on Kırklareli tourism. The data were analysed using qualitative...
Chapter
Full-text available
This chapter includes the critique of leisure and recreation experience through three main studies aimed at understanding today's and future living conditions.
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the perception of local people about festival loyalty in terms of demographic variables. The sample of this study consists of indigenous people living in Şile destination. Data were collected from 501 people face to face with the questionnaire using the easy sampling method. Factor analysis, t-test and Anova anal...
Article
In this research, the perception of the local people who participated in the International Şile Cloth Culture and Art Festival and their perceived value, satisfaction and loyalty were tried to be measured. In this research, face to face questionnaires were applied to 97 local people who participated in the festival. Easy sampling method was used. F...
Chapter
Full-text available
Nature-Based Tourism, Nature Based Tourism Destinations' Attributes And Nature Based Tourists' Motivations
Article
Full-text available
New communication technologies, especially the Internet and social media, offer new opportunities to people in many areas. Research has revealed that people spend a lot of time in this virtual reality, which we call social media, creating a new world for them. As a matter of fact, the term recreation, which belongs to the past, should be determined...
Research
Turizm, Rekreasyon ve Kırsal Kimlik Açısından Peyzaj Karakterlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Metodoloji Oluşturulması: Çeşme-Urla-Karaburun Örneklemi
Research
Full-text available
Proje Özeti Küreselleşme ve artan rekabet şartları ülkelerin büyüme ve gelişmelerini, kalkınma süreçlerini düzenlemelerini zorunlu kılmaktadır. Dünya ülkelerinin turizm rekabet edebilirlik sıralamasına bakıldığında Türkiye 44. sırada yer almaktadır (World Economic Forum, 2015). Dünya sıralamasına bakıldığında Türkiye’nin orta sıralarda yer alması p...
Chapter
Full-text available
Rekreasyon, içeriği itibariyle genellikle fiziksel etkinliğe dayanan, ancak bununla birlikte düşünsel pratiklerde de kazanç amacı gütmeksizin ruhu ve bedeni eğlendiren ve dinlendiren rutin yaşantıdan farklı eylemler bütünüdür. Bu çerçevede, rekreasyon planlamasının amacı, insanların söz konusu rekreasyon kavramı ile ilgili ihtiyaçlarını ön plana al...
Article
Full-text available
Birleşmiş Milletler tarafından yeşil ekonominin oluşturulmasında etkili on sektörden biri olarak tanımlanan turizm, istihdam sağlayarak yoksulluğun azaltılması ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Turizme konu olan doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımı, hem ekonomik hem de sosyal bir sürdürülebilirlik için...
Article
Full-text available
It is imperative that a holistic model of development, regional development, rural development and sustainability is at the intersection of issues for refugees, who are particularly important topics of the day, especially for the disadvantaged groups who can not integrate with society. In this study; As a transformation and development movement in...
Article
Full-text available
Proje Başlığı: Mülteci, Sığınmacı, Göçmen ve Vatansızlar İçin İstihdam ve Mekânsal Sorunların Çözümü Amacıyla İdari Yapılanma ve Fiziksel Altyapı Modeli Oluşturulması Özet Göç, bireyler ya da grupların yerleşmek amacıyla bulundukları yerden bir başka yere hareketi olarak tanımlanmaktadır. Göç, geçici yer değiştirme olabileceği gibi süreklilik de i...
Presentation
Kadın ve Genç Eliyle Turizm Olanaklarının ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi Bilgilendirme Toplantısı, Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası, İzmir.
Conference Paper
Full-text available
Having been a popular reintroduction of " design with nature " concept since 2000s, geodesign presents a geographical information systems (GIS) aided framework for understanding and integration of the natural systems and the man made environment for sustainable planning and design. In short, geodesign is changing geography by design in a sustainabl...
Conference Paper
Full-text available
Having been a popular reintroduction of " design with nature " concept since 2000s, geodesign presents a geographical information systems (GIS) aided framework for understanding and integration of the natural systems and the man made environment for sustainable planning and design. In short, geodesign is changing geography by design in a sustainabl...
Conference Paper
Full-text available
A Conceptual Research on the Use of Organizational Change Models in Tourism
Article
Full-text available
This study aimed to determine the effect of personal factors such as; age, gender, level of education, experience, amount of weekly exercise and level of activity participation and conditions of indoor recreation facility on users’ flow experiences. To this end, data were collected in Eskisehir on 106 indoor physical activity facility users shortly...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Z Bu çalışma, rekreasyon ve ilgili kavramları, rekreasyonun boyutlarını ve diğer disiplinlerle ilişkilerini ortaya koyarak; Türkiye'de rekreasyon ile ilgili çalışmaları bulunan akademisyenlerin konuya yaklaşımlarının incelenmesini içermektedir. Verilerin toplanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmışt...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma, örnek bir ülke olarak ABD’deki rekreasyonun akademik yapılanması ve rekreasyon yönetimi programlarının ders müfredatlarını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de ki rekreasyon ve rekreasyon yönetimi programlarının akademik yapısı, ders müfredatı ve mevcut eğitim sisteminin incelenmesi sağlanmıştır. Bu çalışma, mevcut rekreasyon yön...

Network

Cited By