Takács Sándor

Takács Sándor
Corvinus University of Budapest · Institute of Management

PhD

About

45
Publications
10,340
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
335
Citations
Introduction
Takács Sándor currently works at the Institute of Management, Corvinus University of Budapest. Takács does research in Business Economics. Their current project is 'Organizational level analysis and development of social innovations'.
Additional affiliations
September 2019 - March 2020
Corvinus University of Budapest
Position
  • Professor (Full)
June 2013 - June 2017
Corvinus University of Budapest
Position
  • Head of Department

Publications

Publications (45)
Article
Based on interviews with key stakeholder groups of social enterprises in Hungary, democratic practices in decision making were seen as important features of social enterprises. However, there were several comments about participatory governance’s negative effect on operational efficiency. One of the aims of the paper is to explore this controversia...
Article
Full-text available
A cikk kilenc hazai társadalmi vállalkozás vezetőjével készített interjúk alapján igyekszik feltárni azokat a motivációkat, amelyek a társadalmi vállalkozások alapításához vezettek, kiemelt szerepet fordítva a flow-élményre és arra, hogy hogyan viszonyul a flow-élmény az anyagi motivációhoz. Az elméleti részben a szerző bemutatja Csíkszentmihályi f...
Article
Full-text available
An alternative food network (AFN) is a comprehensive concept that aims to capture new and socially innovative networks of consumers and producers in short supply chains. The objective of this study is to understand the relationship of users to AFNs using subjective well‐being, which is a relevant concept connected to eating and alternative consumpt...
Data
Business and Society. Making Management Education Relevant for the 21st Century Link to the book https://www.springer.com/gp/book/9783319788548
Chapter
Based on our exploratory study with senior executive managers and human resource managers from companies, our research has identified the following trends in business organizations in Hungary: efficiency pressure due to the harsh economic conditions; increasing political influence and centralization; strong global trends in consumer-consciousness t...
Article
Full-text available
Az utóbbi évek felsőoktatási tapasztalata, hogy egyre magasabb a munkát vállaló nappalis mesterszakosok aránya a gazdálkodástudományi képzésekben. Ez a helyzet napjaink egyik izgalmas munkaerő-piaci tendenciájaként fogható föl. A mestertanulmányok melletti munkavégzés nemzetközi és hazai vizsgálatai során ritkán esik arról szó, hogy milyen kihíváso...
Research
The overall aim of the project is to provide higher education institutions (HEI) with a comprehensive set of insights, guidelines and materials that would help develop more relevant and innovative management education offerings and study processes, based on the real needs of businesses and economies and as a result stimulate reduction of management...
Conference Paper
In this paper we present an overview of the current knowledge about flow theory and the relationship between spirituality, leadership and flow. We discuss the role of leadership in employee motivation, by building on Csikszentmihalyi’s concept of flow and Fry’s concept of spiritual leadership. We present potential leadership practices that support...
Conference Paper
With a questionnaire based survey of 376 customer service employees we investigated how organisational commitment profiles may relate to work satisfaction, intention to quit, and to variables regarding work-family interface. We found eight distinct profiles and in our analysis it turned out that among commitment components affective commitment play...
Article
Full-text available
376 ügyfélszolgálati dolgozó bevonásával végzett kérdőíves vizsgálatukban a szerzők arra keresték a választ, hogy a szervezeti elkötelezettség profilok hogyan függnek össze a munkahelyi elégedettséggel, a kilépési szándékkal és a munka-család viszonyrendszerre vonatkozó változókkal (munka-család konfliktus, munkacsalád egyensúly, munka-család gazda...
Article
Full-text available
376 ügyfélszolgálati dolgozó bevonásával végzett kérdőíves vizsgálatukban a szerzők arra keresték a választ, hogy a szervezeti elkötelezettség profilok hogyan függnek össze a munkahelyi elégedettséggel, a kilépési szándékkal és a munka-család viszonyrendszerre vonatkozó változókkal (munka-család konfliktus, munkacsalád egyensúly, munka-család gazda...
Article
Full-text available
A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében számos vezetőképző program, posztgraduális kurzus és mesterképzés hallgatóinak részvételével végeztek feltáró jellegű kutatásokat a munkahelyi motiváció elméletének és gyakorlatának témájában. A résztvevők saját élményeikből és tapasztalataikból kiindulva sorolták be a megélt esete...
Article
Full-text available
A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében számos vezetőképző program, posztgraduális kurzus és mesterképzés hallgatóinak részvételével végeztek feltáró jellegű kutatásokat a munkahelyi motiváció elméletének és gyakorlatának témájában. A résztvevők saját élményeikből és tapasztalataikból kiindulva sorolták be a megélt esete...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to investigate empirically the role of knowledge and innovation within Central and Eastern Europe’s changing economy. We applied qualitative research methods, and focused only on professional services firms within the region. The connection between knowledge and innovation as well as knowledge and competitiveness was a...
Article
Full-text available
In this paper, we attempt to discover links between emotional labour and ethical challenges at the bottom of the hierarchy based on a research project in a utility company's customer services department. Based on 80 in depth interviews, we also investigate and identify those narratives and tactics that the customer service employees use in order to...
Technical Report
Full-text available
Jelen dokumentum a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének keretei között 2005 óta működő Emberi Erőforrás Fejlesztés, Szervezetfejlesztés és Kultúra kutatóközpontban 2010-2012-ben futó három kutatás eredményeit mutatja be. Az első részben motiváció, a szervezeti elkötelezettség és versenyképesség összefüggéseit, és hozzájuk kapcsol...
Article
The purpose of this study was to empirically investigate the impact of creative organizational climate on the innovation activity of medical devices manufacturing firms in Hungary. We applied a combined qualitative and quantitative research model, focusing on two firm’s case studies that are active in the above mentioned sector and differ to a subs...
Article
Full-text available
Ez a Gyorsjelentés a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodik. A felmérést 2009 áprilisa és novembere között bonyolítottuk le, a TÁRKI munkatársainak és a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak közreműködésével. 313 vállalat 1246...
Article
Full-text available
A bemutatásra kerülő esettanulmány egy hálózatos közművállalat két eltérő régióban párhuzamosan zajló változásmenedzsment folyamatának (munkakör-szétválasztás pilot-projekt) elemzésével, a dolgozók szervezeti elkötelezettségével kapcsolatos kérdések vizsgálatával foglalkozik.
Article
A tanulmány a csoporton belüli státuszhierarchia kialakulásának és szerepének különböző értelmezéseit, magyarázatait mutatja be a csoportdinamika, szociológia és közgazdaságtan határmezsgyéjén mozogva, középpontban a státusz és teljesítmény viszonyának (az ún. Máté-effektus) kérdésével. A cikk rámutat a különböző értelmezési lehetőségek (privilégiu...
Article
Tanulmányunk a „Versenyben a világgal” kutatási program Vezetés és döntéshozatal az üzleti szféra viszonylatában című projektjének főbb eredményeit foglalja össze. Kutatásunkban elemeztük a szervezeti struktúra, mint a stratégia megvalósítását támogató eszköz változásait, az emberi erőforrás menedzsment, a leadership és a versenyképesség kapcsolatá...
Article
Full-text available
A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetőképző Központja és Vezetési és Szervezési Tanszékének munkatársai által végzett Humán Tükör című kutatás legfőbb célja az volt, hogy az élenjárónak tekinthető hazai HR gyakorlat megvizsgálásával feltárja, hogy melyek a HR terület működését leginkább befolyásoló vezetői elvárások, és jelenleg miként értékelik a ter...
Article
Jelen tanulmányukban a szerzők folytatják a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársai által elvégzett Humán Tükör kutatás1 eredményeinek bemutatását és elemzését. Az előző cikk (Bokor és társai, 2005) az elméleti és módszertani hátteret, valamint a kérdőíves felmérés eredményeit mutatta be, most az interjúkor tanulságait tárgyalják. Az interjúk alapjá...
Article
Full-text available
A teljesítményértékelés és szervezeti kultúra kapcsolatáról szóló korábbi cikkemben a teljesítményértékelés kognitív megközelítése alapján a teljesítménymenedzsment hazai gyakorlatát vizsgáltam magatartási oldalról. A vizsgálat több szervezet különböző szubkultúrára terjedt ki. A szervezeti kultúra mérésére a GLOBE definíciója és kérdőíve segítségé...
Article
The eastern European cluster consists of Albania, Georgia, Greece, Hungary, Kazakhstan, Poland, Russia, and Slovenia. It has a population of 232 million and a gross domestic product (GDP) of U.S.$772 billion. The cluster’s distinctive cultural practices are high power distance and high family and group collectivism. The region is facing significant...
Article
A tanulmány röviden bemutatja a teljesítményértékelés legújabb megközelítését képviselő kognitív kutatási modellt, annak fő kérdésfeltevéseit, változóit és a közöttük feltételezett összefüggéseket. Ezt követően a szerző összefoglalja a teljesítményértékelés során egymással szembekerülő két legfontosabb stakeholder-csoport - a vezetők és a beosztott...
Article
A kultúra ambivalens szerepe a szervezetekben szükségessé teszi annak beható vizsgálatát. E tanulmány egy olyan nemzetközi kultúra vizsgálat első eredményeiről ad számot, amelynek hazánk is résztvevője. Mivel azonban nemzetközi adatok teljeskörűen még nem állnak hazai kutatóink rendelkezésére, e publikáció mindössze a magyar minta részletes bemutat...
Article
1. Elméleti hozzájárulások: a. Az emberi erőforrás menedzserek hazai kompetencia térképének megalkotása. b. A nemzetközileg elterjedt Ulrich modell hazai alkalmazási és értelmezési lehetőségeinek feltárása. c. Az HR területtel szembeni elvárások és fejlesztési igények feltérképezése. 2. Megújult oktatási anyag a nappali és a posztgraduális emberi e...
Article
- Bizonyítottuk: a kultúra prediktív a fejlődésre-fejlettségre és a versenyképességre - A 9 kultúra változó faktoranalízisével három főfaktort azonosítottunk: o Fejlesztés- vs. Status quo orientáltság o Versengés vs. Kooperáció o Tekintély-elvű vs. Független kultúra - A fejlettség/versenyképesség mutatószámaira pozitív hatású a jövő- és teljesítmén...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Intellectual outputs - country chapters - case studies Guidelines and recommendations for HEIs and policymakers - cross-country report